Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» 2021

ISSN: 0130-2655

Видавець: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Проблематика: висвітлення проблем криміналістики, актуальних питань теорії та практики судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, слідчої тактики та методики розслідування злочинів.

Виданий: 2021-05-28

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ЩОДО СУТНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.01

Тіщенко В.В., Бєлік Л.С., Самойленко О.А., Тіщенко Ю.В.

PDF Tishchenko Завантажень: 188, розмiр: 392.6 KB

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ АКРЕДИТАЦІЇ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.02

Катарага О.С., Петкович П.П., Прісекару В. А.

PDF Kataraga Завантажень: 46, розмiр: 478.6 KB

ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.06
Ліодорова Ю.Г., Воронова І.С., Шнейдере Р.

PDF Liodorova Завантажень: 60, розмiр: 370.6 KB

ПИТАННЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.07
Леонов Б.Д., Серьогін В.С.

PDF Leonov Завантажень: 59, розмiр: 435.0 KB

ІННОВАЦІЙНЕ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В ЕРУ АСИМЕТРИЧНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.08
Біленчук П.Д., Колонюк В.П., Малій М.І.

PDF Bilenchuk Завантажень: 67, розмiр: 358.1 KB

ОЗНАКА І ВЛАСТИВІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.09
Садченко О.О.

PDF Sadchenko Завантажень: 70, розмiр: 334.7 KB

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.10
Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю., Михальчук Т.В.

PDF Antoniuk Завантажень: 131, розмiр: 311.8 KB

ПЕРЕВІРКА І ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.11
Баулін О.В., Ізотов О.І.

PDF Baulin Завантажень: 84, розмiр: 381.8 KB

УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.12a
Жеребко О.І.

PDF Zherebko Завантажень: 92, розмiр: 359.9 KB

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.13
Гуменський О.А.

PDF Humenskyi Завантажень: 46, розмiр: 298.7 KB

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УНОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДОКЛАДНІСТЬ ОПИСУ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА»

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.14
Полтавський А.О.

PDF Poltavskyi Завантажень: 52, розмiр: 358.8 KB

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ І МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.15
Смерницький Д.В., Самусь Є.В., Біляєва О.Д., Романова Т.В.,

PDF Smernnytskyi Завантажень: 93, розмiр: 353.7 KB

ПРОБЛЕМА ВАРІАНТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕРМІНІВ В ОБЛАСТІ КРИМІНАЛІСТИКИ Й СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.17
Кривак Т.П.

PDF Kryvak Завантажень: 198, розмiр: 376.5 KB

КЛОПОТАННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ ПРАВА НА ЕКСПЕРТНУ ІНІЦІАТИВУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.18
Недашківська О.А.

PDF Nedashkivska Завантажень: 63, розмiр: 371.6 KB
2. ПИТАННЯ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА В СТРУКТУРІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.19
Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є., Петряєв С.Ю.

PDF Lukianchykov Завантажень: 101, розмiр: 394.2 KB

ТАКТИЧНІ СКЛАДОВІ ДІЙ ПРОКУРОРА З УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ ОБВИНУВАЧЕНИМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.20
Когутич І.І.

PDF Kohutych Завантажень: 42, розмiр: 375.8 KB

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДКЛИКАННЯ ОБВИНУВАЧЕНИМ, ЗАСУДЖЕНИМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ЧИ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ ЗАХИСНИКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.25
Басиста І.В., Йосифович Д.І.

PDF Basysta Завантажень: 36, розмiр: 396.7 KB

ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.26
Стратонов В.М.

PDF Stratonov Завантажень: 55, розмiр: 363.6 KB

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.27
Денисов С.Ф., Філей Ю.В.

PDF Denysov Завантажень: 78, розмiр: 334.8 KB

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.29
Думчиков М.О., Бондаренко О.С., Уткіна М.С.

 

PDF Dumchykov Завантажень: 52, розмiр: 380.7 KB

КОРУПЦІЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТРАНСФОРМАЦІЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.33
Кофанов А.В., Павловська Н.В., Кулик М.Й., Терещенко Ю.В., Стрілець Г.О.

PDF Kofanov Завантажень: 41, розмiр: 439.7 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.35
Брисковська О.М., Грига М.А.

PDF Bryskovska Завантажень: 57, розмiр: 282.1 KB

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АКТИВНОЇ САМООБОРОНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.36
Большаков В.Н., Мазниченко Ю.О.

PDF Bolshakov Завантажень: 55, розмiр: 325.9 KB

РЕАБІЛІТАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.38
Наумова А.О.

PDF Naumova Завантажень: 46, розмiр: 395.3 KB

МАТЕРІАЛИ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСУ ЯК ВИД ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.41
Куцкір Г.М.

PDF Kutskir Завантажень: 55, розмiр: 395.4 KB

ЗАБОРОНА ДОПИТУ ЯК СВІДКІВ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ФІЗИЧНІ ЧИ ПСИХІЧНІ ВАДИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.42
Поляк У.Ю.

PDF Poliak Завантажень: 46, розмiр: 357.2 KB

ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.43
Неділько Я.В.

PDF Nedilko Завантажень: 69, розмiр: 324.9 KB

ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІТОВБИВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.44
Ковтун О.О.

PDF Kovtun Завантажень: 38, розмiр: 370.7 KB
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ВИЯВЛЕННЯ ЕМОЦІЙ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОЛЕГІЄЮ ПРИСЯЖНИХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.46
Т. Бірч, І. Бірч, М. Джеймс

PDF Birch Завантажень: 46, розмiр: 384.1 KB

ОПТИЧНА ПРОФІЛОМЕТРІЯ ЯК МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ РЕЛЬЄФНОТИСНЕНИХ НАПИСІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.47
А. Ельяшів, С. Візнер

PDF Elyashiv Завантажень: 42, розмiр: 3.7 MB

ПРОЦЕС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ У ВІДЕОЗАПИСІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.48
Ващук О.П.

PDF Vashchuk Завантажень: 54, розмiр: 350.5 KB

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ПРОВОКАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.49
Ахтирська Н.М.

PDF Akhtyrska Завантажень: 69, розмiр: 349.9 KB

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.50
Свиридова Л.В.

PDF Svyrydova Завантажень: 59, розмiр: 360.0 KB

БАНКНОТИ УКРАЇНИ З ДЕФЕКТАМИ ВИРОБНИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.54
Зубова Н.О., Науменко С.М., Сомов В.В.

PDF Zubova Завантажень: 46, розмiр: 2.7 MB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗОНІАЗИДУ В М’ЯСНІЙ ПРОДУКЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.57
Шкурдода С.В., Шинкаренко Д.Ю., Пасічник В.В., Король К.П., Посільський О.О.

PDF Shkurdoda Завантажень: 52, розмiр: 425.6 KB

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ МОНТАЖУ У СУДОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.59
Куликовська В.С.

PDF Kulykovska Завантажень: 55, розмiр: 321.0 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПІДПИСІВ, НАНЕСЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАКСИМІЛЬНОГО КЛІШЕ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.60
Приймак О.Г.

PDF Pryimak Завантажень: 51, розмiр: 322.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОВИХ КОМПОНЕНТІВ СУМІШЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.64
Сич О.А., Корнієнко А.Ю., Євтушенко Н.В.

PDF Sych Завантажень: 46, розмiр: 549.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЛІСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА УРАЖАЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КУЛЬ ПІСТОЛЕТНИХ ПАТРОНІВ КАЛІБРУ 9×21 IMI

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.66
Коломійцев О.В., Нікітюк В.Г., Герман О.М., Сапєлкін В.В., Сербіненко І.Ю.

PDF Kolomiitsev Завантажень: 59, розмiр: 9.2 MB

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗЛІТЕРНИХ ПІДПИСІВ З МЕТОЮ ВИРІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.68
Гайдамакіна Д.І., Дробишева О.С., Абросимова В.Г., Сиротенко Н.В.

PDF Haidamakina Завантажень: 51, розмiр: 783.3 KB

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ AUTOCAD ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК У ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ПІДПИСІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.69
Заблоцький І.Є., Переймибіда В.М.

PDF Zablotskyi Завантажень: 47, розмiр: 1011.0 KB

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ, ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА З ПОЧЕРКОЗНАВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.70
Бандурко В.В.

PDF Bandurko Завантажень: 42, розмiр: 2.5 MB

ПИСЬМОВА МОВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИКОНАВЦІВ РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.71
Десятник А.В.

PDF Desiatnyk Завантажень: 55, розмiр: 329.8 KB
4. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ВИБУХОТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ВИБУХІВ КИСНЕВИХ БАЛОНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.75
Шмерего О.Б.

PDF Shmereho Завантажень: 55, розмiр: 335.4 KB

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІСТОТНОСТІ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОГО ДОБУВАННЯ ВОДНИХ БІОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.76
Матвієнко О.А., Гончаренко Т.В.

PDF Matviienko Завантажень: 95, розмiр: 353.8 KB
5. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРИЧИН ДЕФОРМАЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, ЯКІ ПОБУДОВАНІ НА ПРОСІДАЮЧИХ ЛЕСОВИХ ҐРУНТАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.77
Пасько Р.М., Теренчук С.А.

PDF Pasko Завантажень: 50, розмiр: 1.0 MB

HВІМ ЯК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.78
Командиров О.В., Левченко О.В., Косаревська Р.О.

PDF Komandyrov Завантажень: 47, розмiр: 1.5 MB
6. СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕКСПЕРТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.80
Паєнтко Т.В., Рудая М.І.

PDF Paientko Завантажень: 55, розмiр: 540.9 KB

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.82
Гурин В.А., Лупу С.Г., Лопатенко И.В.

PDF Gurin Завантажень: 42, розмiр: 360.9 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.84
Полєнніков М.О., Бугаєнко О.Д.

PDF Poliennikov Завантажень: 64, розмiр: 416.0 KB
7. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

АНАЛІЗ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ НА НОВІ ТОВАРИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.87
Сирота О.О.

PDF Syrota Завантажень: 38, розмiр: 375.2 KB

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.88
Жиленко Л.В., Новицька І.М.

PDF Zhylenko Завантажень: 50, розмiр: 358.8 KB
8. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

СУБ’ЄКТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.89
Кірін Р.С.

PDF Kirin Завантажень: 50, розмiр: 450.6 KB
9. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
10. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА УШКОДЖЕНЬ ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УТРИМАНИМ В УМОВАХ ІЗОЛЯТОРА ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.93
Бабкіна О.П., Зосіменко В.В.

PDF Babkina 1 Завантажень: 36, розмiр: 435.8 KB

ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ІДЕНТИФІКУЮЧОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.94
Котляренко Л.Т., Кофанов А.В., Кофанова О.С., Жеребак В.С.

PDF Кotliarenko 1 Завантажень: 46, розмiр: 334.7 KB
11. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ