Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

Press

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ЧИННИМ КПК УКРАЇНИ

Є. Д. Лукʼянчиков; Б. Є. Лукʼянчиков

PDF A2fc25cb69 61 68 Завантажень: 100, розмiр: 750.6 KB

105 РОКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО НАУКОВОДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Іщенко А. В., Колонюк В. П., Юсупов В. В.

PDF 2018 1 9 20 Завантажень: 61, розмiр: 317.7 KB

О СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ

Форис Ю. Б., Колонюк В. П.

PDF 12 Завантажень: 48, розмiр: 281.6 KB

ПЕРЕДУМОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Хахановський В. Г

PDF 13 Завантажень: 75, розмiр: 286.7 KB

ПОНЯТТЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.04   

Н. В. Нестор

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 68 77 Завантажень: 57, розмiр: 278.4 KB

ЕЛЕКТРОНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.07

А. В. Столітній

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 102 111 2 Завантажень: 68, розмiр: 282.8 KB

О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.12

В. П. Колонюк; Ю. Б. Форис; Е. В. Юдина; В. С. Виноградова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 150 157 Завантажень: 50, розмiр: 291.9 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.02 

Кучинська О. П., Пилипчук О. П. 

PDF Криміналістика 65 друк новий 19 25 Завантажень: 66, розмiр: 251.6 KB

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.08

Нестеренко С. Д., Стулов О. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 82 89 Завантажень: 68, розмiр: 257.6 KB

ПРОЦЕСИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ І КРИМІНАЛІСТИКА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.10

Думчиков М. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 100 108 Завантажень: 76, розмiр: 264.6 KB

ШЛЯХИ І СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.11

Жеребко О. І.

PDF Криміналістика 65 друк новий 108 120 Завантажень: 63, розмiр: 288.8 KB

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.12

Кравченко О. А., Заверико Р. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 120 129 Завантажень: 55, розмiр: 272.0 KB

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЛАТВІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.16

Шуневич К. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 159 169 Завантажень: 75, розмiр: 276.7 KB

ЩОДО СУТНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.01

Тіщенко В.В., Бєлік Л.С., Самойленко О.А., Тіщенко Ю.В.

PDF Tishchenko Завантажень: 209, розмiр: 392.6 KB

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ АКРЕДИТАЦІЇ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.02

Катарага О.С., Петкович П.П., Прісекару В. А.

PDF Kataraga Завантажень: 67, розмiр: 478.6 KB

ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.06
Ліодорова Ю.Г., Воронова І.С., Шнейдере Р.

PDF Liodorova Завантажень: 76, розмiр: 370.6 KB

ПИТАННЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.07
Леонов Б.Д., Серьогін В.С.

PDF Leonov Завантажень: 81, розмiр: 435.0 KB

ІННОВАЦІЙНЕ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В ЕРУ АСИМЕТРИЧНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.08
Біленчук П.Д., Колонюк В.П., Малій М.І.

PDF Bilenchuk Завантажень: 91, розмiр: 358.1 KB

ОЗНАКА І ВЛАСТИВІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.09
Садченко О.О.

PDF Sadchenko Завантажень: 95, розмiр: 334.7 KB

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.10
Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю., Михальчук Т.В.

PDF Antoniuk Завантажень: 190, розмiр: 311.8 KB

ПЕРЕВІРКА І ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.11
Баулін О.В., Ізотов О.І.

PDF Baulin Завантажень: 137, розмiр: 381.8 KB

УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.12a
Жеребко О.І.

PDF Zherebko Завантажень: 110, розмiр: 359.9 KB

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.13
Гуменський О.А.

PDF Humenskyi Завантажень: 75, розмiр: 298.7 KB

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УНОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДОКЛАДНІСТЬ ОПИСУ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА»

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.14
Полтавський А.О.

PDF Poltavskyi Завантажень: 69, розмiр: 358.8 KB

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ І МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.15
Смерницький Д.В., Самусь Є.В., Біляєва О.Д., Романова Т.В.,

PDF Smernnytskyi Завантажень: 127, розмiр: 353.7 KB

ПРОБЛЕМА ВАРІАНТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕРМІНІВ В ОБЛАСТІ КРИМІНАЛІСТИКИ Й СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.17
Кривак Т.П.

PDF Kryvak Завантажень: 220, розмiр: 376.5 KB

КЛОПОТАННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ ПРАВА НА ЕКСПЕРТНУ ІНІЦІАТИВУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.18
Недашківська О.А.

PDF Nedashkivska Завантажень: 85, розмiр: 371.6 KB

НЕМОЖЛИВІСТЬ І ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ВИСНОВКІВ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.01

О. С. Катарага, П. П. Петкович, В. А. Прісекару

PDF Kataraga67 Завантажень: 136, розмiр: 287.4 KB

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.03

Нестор Н.В., Баулін О.В.

PDF Nestor67 Завантажень: 105, розмiр: 278.8 KB

ДОКТРИНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІНТЕГРАТИВНІЙ ДОКТРИНІ ДОКАЗОВОГО ПРАВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.04

Тертишник В.М., Варава В.В.

PDF Tertyshnyk67 Завантажень: 64, розмiр: 286.1 KB

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СУДОВО-ЕКСПЕРТОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.05

Хомутенко В.П., Хомутенко А.В.

PDF Khomutenko67 Завантажень: 102, розмiр: 319.0 KB

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.06

Бєлік Л.С.

PDF Bielik67 Завантажень: 106, розмiр: 285.9 KB

ПРО «ПРАВИЛЬНУ» КЛАСИФІКАЦІЮ ЗАДАЧ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.09

Гуменський О.А.

PDF Humenskyi67 Завантажень: 57, розмiр: 333.4 KB

ВИКОРИСТАННЯ «РОЗУМНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.12

Перцев Р.В.

PDF Pertsev67 Завантажень: 72, розмiр: 297.0 KB

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНА РУШІЙНА СИЛА ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.04

Ю. І. Ціжма, О. А. Лишак, О. А. Ціжма

PDF vypusk_68-40-47 Завантажень: 69, розмiр: 350.5 KB

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.05

І. П. Сівчук

PDF vypusk_68-48-56 Завантажень: 64, розмiр: 287.1 KB

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА: ОГЛЯД ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.09

І. В. Білоус, В. С. Годзь, І. Ю. Рябенко

PDF vypusk_68-84-94 Завантажень: 79, розмiр: 303.6 KB
2. ПИТАННЯ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК

О. І. Жеребко

PDF A2fc25cb69 153 160 Завантажень: 115, розмiр: 924.2 KB

ІНСТИТУТ ПОНЯТИХ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков В. Є.

PDF 16 Завантажень: 72, розмiр: 313.1 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

Біленчук П. Д., Борисова Л. В., Колонюк В. П.

PDF 20 Завантажень: 63, розмiр: 303.7 KB

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Жеребко О. І.

PDF 22 Завантажень: 75, розмiр: 289.7 KB

ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.13

Лук’янчиков Є. Д.; Петряєв С. Ю.

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 158 169 Завантажень: 62, розмiр: 345.3 KB

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛІДЧОГО ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ПОКАЗАНЬ СВІДКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.17

О. М. Цільмак

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 200 209 Завантажень: 36, розмiр: 291.8 KB

ТЕОРІЯ ІГОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.26

О. В. Плахотнік

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 294 305 Завантажень: 50, розмiр: 856.0 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.27

З. М. Топорецька

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 305 319 Завантажень: 52, розмiр: 343.5 KB

ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОГЛЯДУ (ДОСЛІДЖЕННЯ) МІСЦЯ ПОДІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.29

А. О. Полтавський

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 331 349 1 Завантажень: 56, розмiр: 360.1 KB

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ – ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.18

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. 

PDF Криміналістика 65 друк новий 183 196 Завантажень: 48, розмiр: 316.1 KB

ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ УСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ І ОБСТАВИН ВЧИНЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.22

Борисова Л. В., Біленчук П. Д., Малій М. І., Виноградова В. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 230 239 Завантажень: 51, розмiр: 264.4 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ В КІБЕРСФЕРІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.27

Думчиков М. О., Пахомов В. В., Бондаренко О. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 283 290 Завантажень: 59, розмiр: 256.9 KB

ПРАВА ДИТИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Резнік М.М., О.А. Столітній

PDF Криміналістика 65 друк новий 298 308 Завантажень: 60, розмiр: 300.0 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА В СТРУКТУРІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.19
Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є., Петряєв С.Ю.

PDF Lukianchykov Завантажень: 138, розмiр: 394.2 KB

ТАКТИЧНІ СКЛАДОВІ ДІЙ ПРОКУРОРА З УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ ОБВИНУВАЧЕНИМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.20
Когутич І.І.

PDF Kohutych Завантажень: 70, розмiр: 375.8 KB

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДКЛИКАННЯ ОБВИНУВАЧЕНИМ, ЗАСУДЖЕНИМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ЧИ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ ЗАХИСНИКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.25
Басиста І.В., Йосифович Д.І.

PDF Basysta Завантажень: 49, розмiр: 396.7 KB

ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.26
Стратонов В.М.

PDF Stratonov Завантажень: 69, розмiр: 363.6 KB

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.27
Денисов С.Ф., Філей Ю.В.

PDF Denysov Завантажень: 118, розмiр: 334.8 KB

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.29
Думчиков М.О., Бондаренко О.С., Уткіна М.С.

 

PDF Dumchykov Завантажень: 73, розмiр: 380.7 KB

КОРУПЦІЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТРАНСФОРМАЦІЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.33
Кофанов А.В., Павловська Н.В., Кулик М.Й., Терещенко Ю.В., Стрілець Г.О.

PDF Kofanov Завантажень: 58, розмiр: 439.7 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.35
Брисковська О.М., Грига М.А.

PDF Bryskovska Завантажень: 74, розмiр: 282.1 KB

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АКТИВНОЇ САМООБОРОНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.36
Большаков В.Н., Мазниченко Ю.О.

PDF Bolshakov Завантажень: 73, розмiр: 325.9 KB

РЕАБІЛІТАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.38
Наумова А.О.

PDF Naumova Завантажень: 66, розмiр: 395.3 KB

МАТЕРІАЛИ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСУ ЯК ВИД ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.41
Куцкір Г.М.

PDF Kutskir Завантажень: 74, розмiр: 395.4 KB

ЗАБОРОНА ДОПИТУ ЯК СВІДКІВ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ФІЗИЧНІ ЧИ ПСИХІЧНІ ВАДИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.42
Поляк У.Ю.

PDF Poliak Завантажень: 81, розмiр: 357.2 KB

ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.43
Неділько Я.В.

PDF Nedilko Завантажень: 105, розмiр: 324.9 KB

ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІТОВБИВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.44
Ковтун О.О.

PDF Kovtun Завантажень: 57, розмiр: 370.7 KB

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.14

Нестор Н.В.

PDF Nestor67_2 Завантажень: 79, розмiр: 319.2 KB

ЕВОЛЮЦІЯ ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.15

Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є., Микитенко О.Б.

PDF Lukianchykov67 Завантажень: 57, розмiр: 282.4 KB

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.17

Стратонов В.М., Проценко М.В.

PDF Stratonov67 Завантажень: 99, розмiр: 307.2 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПРАВОЧИНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.18

Біленчук П.Д., Колонюк В.П., Кравчук О.О.

PDF Bilenchuk67 Завантажень: 64, розмiр: 294.3 KB

ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ДЖЕРЕЛОМ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ (ЦИФРОВИХ) ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.19

Самойленко О.А., Чердинцев Ю.Г.

PDF Samoilenko67 Завантажень: 68, розмiр: 280.9 KB

БУЛІНГ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.20

Піщенко Г.І., Соловей О.О.

PDF Pishchenko67 Завантажень: 62, розмiр: 265.9 KB

ОГЛЯД ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЕКСГУМАЦІЄЮ, ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.22

Баулін О.В.

PDF Baulin67 Завантажень: 105, розмiр: 335.9 KB

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КОНТЕКСТІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.24

Смоков С.М., Федоров І.В.

PDF Smokov67 Завантажень: 57, розмiр: 330.7 KB

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.29

Мігалатюк В.В.

PDF V. Myhalatiuk67 Завантажень: 71, розмiр: 262.0 KB

ОЦІНКА ПОКАЗАНЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.31

Рижий О.А.

PDF Ryzhyi67 Завантажень: 49, розмiр: 251.4 KB

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.10

І. І. Когутич

PDF vypusk_68-95-108 Завантажень: 59, розмiр: 339.3 KB

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.11

Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков, О. Б. Микитенко

PDF vypusk_68-108-118 Завантажень: 40, розмiр: 339.6 KB

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.15

О. О. Степанченко

PDF vypusk_68-151-159 Завантажень: 31, розмiр: 314.4 KB

ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.17

О. М. Богатирчук, С. І. Марко

PDF vypusk_68-173-182 Завантажень: 70, розмiр: 300.8 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМИСНОГО ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ (ВИПУСКУ НА РИНОК УКРАЇНИ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.18

В. І. Куценко, М. І. Леоненко, П. Г. Назаренко, Д. С. Шиян, О. Ю. Шиян

PDF vypusk_68-182-196 Завантажень: 32, розмiр: 367.3 KB

ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЗА 3D-МОДЕЛЛЮ ЇЇ ЗОВНІШНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.19

А. В. Коваленко

PDF vypusk_68-196-204 Завантажень: 62, розмiр: 1.4 MB

ОГЛЯД І ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.21

Г. І. Сисоєнко

PDF vypusk_68-212-218 Завантажень: 37, розмiр: 284.4 KB

ЩОДО СУТНОСТІ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.24

В. М. Зінухова

PDF vypusk_68-244-253 Завантажень: 34, розмiр: 301.8 KB

ПРОБАЦІЯ: ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.29

О. М. Санжара

PDF vypusk_68-292-301 Завантажень: 24, розмiр: 340.7 KB
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ОЗНАКАМИ ШТУЧНОГО ЗІСТАРЮВАННЯ

О. О. Посільський; О. С. Родюкова; Г. В. Шовкова

PDF A2fc25cb69 237 246 Завантажень: 117, розмiр: 1.0 MB

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПІДВИДІВ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Ованнісян А. Л., Тимко Є. В

PDF 25 Завантажень: 64, розмiр: 277.9 KB

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇЇ СУДОВИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Богославська М. О.

PDF 26 Завантажень: 71, розмiр: 244.8 KB

СТОСОВНО ПИТАННЯ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ

Науменко С. М.

PDF 32 Завантажень: 78, розмiр: 291.4 KB

СУДОВО-ТЕХНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Янкович Г. М.

PDF 33 Завантажень: 53, розмiр: 244.6 KB

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БДЖОЛИНОГО МЕДУ

Борзов О. П., Ковальчук Л. І.

PDF 45 Завантажень: 47, розмiр: 324.2 KB

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.35

А. А. Кириченко; А. С. Тунтула; Ю. Д. Ткач

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 405 416 1 Завантажень: 46, розмiр: 313.8 KB

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПО БАЗИСНОЙ СУЩНОСТИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.36

А. А. Кириченко; Ю. А. Ланцедова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 416 426 1 Завантажень: 56, розмiр: 284.8 KB

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОСТРІЛУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.40

М. П. Молибога

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 447 455 1 Завантажень: 81, розмiр: 976.2 KB

СТОСОВНО ПИТАННЯ ПІДРОБКИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.41

С. М. Науменко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 456 464 1 Завантажень: 48, розмiр: 1.4 MB

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.45

А. Н. Хох; В. Б. Звягинцев

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 498 509 1 Завантажень: 45, розмiр: 827.7 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ЯКІ ВИКОНАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА ЗАСОБІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.33

Красюк І. П., Сухомлин Я. С. , Тарасюк І. М., Молибога М. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 344 349 Завантажень: 74, розмiр: 245.3 KB

ОБМЕЖУВАЧ – КОНСТРУКТИВНА СКЛАДОВА, НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА КОРОТКОКЛИНКОВОЮ ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.34

Большаков В. Н., Мазниченко Ю. О., Голуб Ю. М., Молибога М. П., Самойленко І. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 350 360 Завантажень: 88, розмiр: 271.8 KB

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУБСТАНЦІЇ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПОРІВНЯЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СЛІДІВ НИЗУ ВЗУТТЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.36

Сітовський Ю. А., Слесар Р. В., Мельник О. В., Самойленко І. М., Мазниченко Ю. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 372 380 Завантажень: 97, розмiр: 3.9 MB

ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОГО ПОРОШКУ «ТРИФОЛІН» ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.38

Аксьонов В. В., Кожевніков В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 392 404 Завантажень: 55, розмiр: 4.3 MB

ПОРІВНЯЛЬНІ ЗРАЗКИ В ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.40

Бандурко В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 415 423 Завантажень: 60, розмiр: 1.0 MB

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЯДЕРНО-ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.39

Біленчук П. Д., Сватюк Н. І., Поп О. М., Симкакич О. І., Маслюк О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 405 415 1 Завантажень: 59, розмiр: 372.7 KB

ВИЯВЛЕННЯ ЕМОЦІЙ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОЛЕГІЄЮ ПРИСЯЖНИХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.46
Т. Бірч, І. Бірч, М. Джеймс

PDF Birch Завантажень: 60, розмiр: 384.1 KB

ОПТИЧНА ПРОФІЛОМЕТРІЯ ЯК МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ РЕЛЬЄФНОТИСНЕНИХ НАПИСІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.47
А. Ельяшів, С. Візнер

PDF Elyashiv Завантажень: 51, розмiр: 3.7 MB

ПРОЦЕС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ У ВІДЕОЗАПИСІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.48
Ващук О.П.

PDF Vashchuk Завантажень: 76, розмiр: 350.5 KB

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ПРОВОКАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.49
Ахтирська Н.М.

PDF Akhtyrska Завантажень: 112, розмiр: 349.9 KB

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.50
Свиридова Л.В.

PDF Svyrydova Завантажень: 91, розмiр: 360.0 KB

БАНКНОТИ УКРАЇНИ З ДЕФЕКТАМИ ВИРОБНИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.54
Зубова Н.О., Науменко С.М., Сомов В.В.

PDF Zubova Завантажень: 72, розмiр: 2.7 MB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗОНІАЗИДУ В М’ЯСНІЙ ПРОДУКЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.57
Шкурдода С.В., Шинкаренко Д.Ю., Пасічник В.В., Король К.П., Посільський О.О.

PDF Shkurdoda Завантажень: 84, розмiр: 425.6 KB

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ МОНТАЖУ У СУДОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.59
Куликовська В.С.

PDF Kulykovska Завантажень: 76, розмiр: 321.0 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПІДПИСІВ, НАНЕСЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАКСИМІЛЬНОГО КЛІШЕ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.60
Приймак О.Г.

PDF Pryimak Завантажень: 66, розмiр: 322.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОВИХ КОМПОНЕНТІВ СУМІШЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.64
Сич О.А., Корнієнко А.Ю., Євтушенко Н.В.

PDF Sych Завантажень: 65, розмiр: 549.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЛІСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА УРАЖАЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КУЛЬ ПІСТОЛЕТНИХ ПАТРОНІВ КАЛІБРУ 9×21 IMI

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.66
Коломійцев О.В., Нікітюк В.Г., Герман О.М., Сапєлкін В.В., Сербіненко І.Ю.

PDF Kolomiitsev Завантажень: 107, розмiр: 9.2 MB

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗЛІТЕРНИХ ПІДПИСІВ З МЕТОЮ ВИРІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.68
Гайдамакіна Д.І., Дробишева О.С., Абросимова В.Г., Сиротенко Н.В.

PDF Haidamakina Завантажень: 69, розмiр: 783.3 KB

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ AUTOCAD ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК У ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ПІДПИСІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.69
Заблоцький І.Є., Переймибіда В.М.

PDF Zablotskyi Завантажень: 71, розмiр: 1011.0 KB

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ, ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА З ПОЧЕРКОЗНАВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.70
Бандурко В.В.

PDF Bandurko Завантажень: 81, розмiр: 2.5 MB

ПИСЬМОВА МОВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИКОНАВЦІВ РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.71
Десятник А.В.

PDF Desiatnyk Завантажень: 82, розмiр: 329.8 KB

ПРОБЛЕМИ У ПОРІВНЯННІ ДУЖЕ СХОЖИХ ПОЧЕРКІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.34

Марі Енн Науер

PDF Marie Anne Nauer67 Завантажень: 49, розмiр: 999.8 KB

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ПОЧЕРКУ ЯК ПСИХОМЕТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.35

Yury Chernov

PDF Chernov67 Завантажень: 58, розмiр: 552.9 KB

3D МОДЕЛЮВАННЯ ЯК КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД – ОБСЯГ, МЕЖІ ТА НАДІЙНІСТЬ. ЛИТОВСЬКА ПРАКТИКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.36

К. Гражеліс, Г. Юодкайте-Гранскене, Г. Мозурайтіс

PDF Grazelis67 Завантажень: 51, розмiр: 468.1 KB

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ PROTEUS SPP.У РІЗНИХ ТИПАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.38

S. Nikolyan, A. Tsakanyan, N. Andreasyan, S. Martirosyan

PDF Nikolyan67 Завантажень: 43, розмiр: 302.7 KB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН ГРУПИ ПОХІДНИХ ФЕНІЛЕТИЛАМІНУ (НА ПРИКЛАДІ МЕСКАЛІНУ ТА 2С-В)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.39

Шинкаренко Д.Ю., Конопацька І.С., Цинда Р.В., Король К.П., Посільський О.О.

PDF Shynkarenko67 Завантажень: 77, розмiр: 858.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКСИГЕНАТІВ В АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.40

Сич О.А., Корнієнко А.Ю., Євтушенко Н.В.

PDF Sych67 Завантажень: 38, розмiр: 444.4 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.41

Кошель О.Ю.

PDF Koshel67 Завантажень: 39, розмiр: 652.3 KB

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.42

Федулова О.Ф., Кошель О.Ю., Приступа В.В.

PDF Fedulova67 Завантажень: 42, розмiр: 1.3 MB

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТАТИВНОГО АНАЛІТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА МІСТІ ЗЛОЧИНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.43

Кучинська І.В.

PDF Kuchynska67 Завантажень: 43, розмiр: 268.1 KB

ПІДПИСИ І КОРОТКІ РУКОПИСНІ ЗАПИСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.44

Красюк І.П.

PDF Krasiuk67 Завантажень: 56, розмiр: 257.2 KB

ВИДИ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА БАНКНОТАХ ТА СПОСОБИ ЇХ ІМІТАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.45

Зубова Н.О., Науменко С.М., Сомов В.В.

PDF Zubova67 Завантажень: 67, розмiр: 3.6 MB

ФІКСАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМНИХ СЛІДІВ ВЗУТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ 3D СКАНУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.46

Коваленко А.В.

PDF Kovalenko67 Завантажень: 54, розмiр: 1.0 MB

РОЛЬ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.47

Бабков А.О.

PDF Babkov67 Завантажень: 55, розмiр: 228.3 KB

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ОСОБАМИ РІЗНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ЗБИВАЮЧИХ ФАКТОРІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.34

Т. В. Ніколайчук, А. В. Біла, А. В. Забуга, Д. О. Ус, В. М. Здор

PDF vypusk_68-337-348 Завантажень: 36, розмiр: 1.4 MB

ВИДИ РЕЛЬЄФНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА БАНКНОТАХ ТА СПОСОБИ ЇХ ІМІТАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.37

Н. О. Зубова, С. М. Науменко, В. В. Сомов, В. М. Фесюнін

PDF vypusk_68-365-381 Завантажень: 35, розмiр: 3.0 MB

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЧОРНИЛ, ФАРБ ТА БАРВНИКІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ ВІД ПІДРОБОК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.38

В. С. Сезонов, К. Г. Дікевич

PDF vypusk_68-381-391 Завантажень: 37, розмiр: 312.6 KB

МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯДОКУМЕНТА: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.40

К. М. Ковальов

PDF vypusk_68-400-409 Завантажень: 36, розмiр: 302.6 KB

ПЕРЕВІРКА КУЛЕТРИВКОСТІ ЖОРСТКИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БРОНЕЖИЛЕТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАТРОНІВ-АНАЛОГІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.41

І. М. Самойленко,, А. В. Юхименко, В. П. Колонюк

PDF vypusk_68-410-418 Завантажень: 26, розмiр: 385.8 KB

ТИПОВІ ЕКСПЕРТНІ ПОМИЛКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.42

І. М. Самойленко, В. В. Лисенко

PDF vypusk_68-419-428 Завантажень: 39, розмiр: 302.4 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЛІСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА УРАЖАЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОШВИДКІСНИХ КІНЕТИЧНИХ СНАРЯДІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.43

О. В. Коломійцев, В. Г. Нікітюк, О. М. Герман, І. М. Самойленко

PDF vypusk_68-428-449 Завантажень: 27, розмiр: 2.2 MB

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИТУАЦІЙНОЇ ВИБУХОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.44

Ю. П. Приходько, Т. М. Івасишин, А. Б. Кульчицький, В. М. Мунчак

PDF vypusk_68-449-459 Завантажень: 32, розмiр: 324.3 KB

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ГАЛУЗІ СУДОВОЇ ВИБУХОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.45

О. О. Садченко, А. Б. Кульчицький, О. В. Степанюк

PDF vypusk_68-459-468 Завантажень: 27, розмiр: 258.4 KB

ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТИПУ «STEALER» В ПАМ’ЯТІ НАКОПИЧУВАЧА ІНФОРМАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.46

І. В. Старенький, О. І. Донченко

PDF vypusk_68-469-477 Завантажень: 26, розмiр: 453.4 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ БІРЮЗИ ТА ЇЇ ІМІТАЦІЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.47

Г. С. Чистякова

PDF vypusk_68-478-482 Завантажень: 23, розмiр: 302.5 KB
4. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ШВИДКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРИ НАЇЗДІ НА ПІШОХОДА

Любарський К. А., Борщевський П. Г., Бабіна І. В.

PDF 3 Завантажень: 79, розмiр: 436.4 KB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ТА ІНЦИДЕНТІВ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.52

А. В. Юхименко; П. Г. Борщевський

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 560 568 1 Завантажень: 67, розмiр: 274.8 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ НАЇЗДУ ЛОКОМОТИВА НА ПЕРЕШКОДУ: НЕОБХІДНІ ДАНІ ТА ДОКУМЕНТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.58

А. Я. Кузишин; О. Б. Ковальчук

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 615 621 1 Завантажень: 73, розмiр: 603.5 KB

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ВИБУХОТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ВИБУХІВ КИСНЕВИХ БАЛОНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.75
Шмерего О.Б.

PDF Shmereho Завантажень: 70, розмiр: 335.4 KB

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІСТОТНОСТІ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОГО ДОБУВАННЯ ВОДНИХ БІОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.76
Матвієнко О.А., Гончаренко Т.В.

PDF Matviienko Завантажень: 149, розмiр: 353.8 KB

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.49

Борис О.П., Шмерего О.Б.

PDF Borys67_2 Завантажень: 53, розмiр: 246.2 KB

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВИБУХІВ ГАЗОПИЛОВИХ СУМІШЕЙ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.51

Крупка Я.А., Зав’ялова О.Л., Костенко В.К., Костенко Т.В.

PDF Krupka67 Завантажень: 46, розмiр: 276.9 KB

ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ОЦІНКА ДІЙ ІЗ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.49

О. П. Борис

PDF vypusk_68-490-497 Завантажень: 22, розмiр: 297.6 KB

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЖЕЖ У САУНАХ СУХОГО ЖАРУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.50

О. П. Борис

PDF vypusk_68-498-505 Завантажень: 23, розмiр: 895.0 KB

ЧИННИКИ ТА УМОВИ РУХУ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.53

Я. М. Столяров

PDF vypusk_68-532-539 Завантажень: 23, розмiр: 291.6 KB
5. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗИ
5. СУДОВА КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТАРІЯ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО ЗВУКОЗАПИСУ

Рибальський О. В., Соловйов В. І., Журавель В. В., Шабля О. М.

PDF 13 1 Завантажень: 72, розмiр: 583.4 KB

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ

Коліса Я. Ю.

PDF 14 1 Завантажень: 63, розмiр: 243.9 KB
5. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО_ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ПРИРОДООХОРОННІЙ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.54

О. С. Катарага, В. І. Тріфеуцан, А.-М. В. Кишляну

PDF Kataraga67_2 Завантажень: 55, розмiр: 308.1 KB
5. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.59

Р. М. Пасько; С. Й. Максимов; Є. В. Псярнецький

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 622 633 1 Завантажень: 48, розмiр: 443.5 KB

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЇ (BUILDING INFORMATION MODELING) В БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.60

О. В. Командиров; О. В. Левченко; О. В. Кисіль

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 633 638 1 Завантажень: 51, розмiр: 255.7 KB

КОМПЛЕКСНА СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.61

М. Б. Жолобецька; В. П. Колонюк

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 639 655 Завантажень: 98, розмiр: 361.3 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.47

Герасименко І. В., Максимов С. Й.

PDF Криміналістика 65 друк новий 477 485 Завантажень: 75, розмiр: 257.7 KB

АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.48

Командиров О. В., Левченко О. В., Косаревська Р. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 485 496 Завантажень: 36, розмiр: 4.3 MB

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРИЧИН ДЕФОРМАЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, ЯКІ ПОБУДОВАНІ НА ПРОСІДАЮЧИХ ЛЕСОВИХ ҐРУНТАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.77
Пасько Р.М., Теренчук С.А.

PDF Pasko Завантажень: 83, розмiр: 1.0 MB

HВІМ ЯК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.78
Командиров О.В., Левченко О.В., Косаревська Р.О.

PDF Komandyrov Завантажень: 59, розмiр: 1.5 MB
6. СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПУЩЕНОЇ УВИГОДИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.64

О. О. Маркіна; Т. В. Паєнтко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 677 688 1 Завантажень: 68, розмiр: 335.7 KB

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НАЖИТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.54

Гисе И. Х., Лиодорова Ю. Г., Баркаускас М. П., Маркина О. А., Мамиконян К. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 542 557 Завантажень: 48, розмiр: 341.7 KB

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.55

Мамиконян К. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 557 567 Завантажень: 51, розмiр: 292.8 KB

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕКСПЕРТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.80
Паєнтко Т.В., Рудая М.І.

PDF Paientko Завантажень: 81, розмiр: 540.9 KB

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.82
Гурин В.А., Лупу С.Г., Лопатенко И.В.

PDF Gurin Завантажень: 56, розмiр: 360.9 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.84
Полєнніков М.О., Бугаєнко О.Д.

PDF Poliennikov Завантажень: 82, розмiр: 416.0 KB
6. СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
6. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МАЙНА НА ДАТУ ВІДДАЛЕНУ ВІД ПОТОЧНОЇ

Пасько Р. М., Маркус Я. І.

PDF 15 1 Завантажень: 152, розмiр: 337.3 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАКЛАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.56

Мисковець Н.О.

PDF Myskovets67 Завантажень: 96, розмiр: 348.2 KB
7. СУДОВА ТРАНСПОРТНО-ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСІВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.59

В. О. Полтавець

PDF vypusk_68-592-600 Завантажень: 26, розмiр: 346.2 KB
7. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

АНАЛІЗ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ НА НОВІ ТОВАРИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.87
Сирота О.О.

PDF Syrota Завантажень: 72, розмiр: 375.2 KB

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.88
Жиленко Л.В., Новицька І.М.

PDF Zhylenko Завантажень: 86, розмiр: 358.8 KB
7. СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ

І. М. Гриненко; Ю. І. Гриненко

PDF A2fc25cb69 402 410 Завантажень: 43, розмiр: 1.0 MB

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇН

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.60

Сивова І.В.

PDF Syvova67 Завантажень: 46, розмiр: 223.6 KB
8. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.61

Садченко О.О., Шевченко О.В.

PDF Sadchenko67 Завантажень: 74, розмiр: 335.7 KB

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІРЯНИХ СУМОК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.62

Кунділовська Т.А.

PDF Kundilovska67 Завантажень: 43, розмiр: 289.0 KB

АКТУАЛЬНІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.63

Заяць Я.І., Беднарчук М.С., Яровий О.Д., Долинський С.М., Попович Н.І.

PDF Zaiats67 Завантажень: 60, розмiр: 285.6 KB
8. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
8. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.61

А. В. Кофанов, Н. В. Павловська, О. В. Романенко, Г. О. Стрілець, Н. А. Філіпова

PDF Криміналістика 65 друк новий 624 638 Завантажень: 59, розмiр: 362.0 KB

СУБ’ЄКТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.89
Кірін Р.С.

PDF Kirin Завантажень: 62, розмiр: 450.6 KB
9. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
9. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УВ’ЯЗНЕНИХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.62

М. О. Журавльова, В. Ю. Рудакова

PDF vypusk_68-628-635 Завантажень: 43, розмiр: 383.9 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАСИЛЬСТВА НА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.63

А. П. Стромило

PDF vypusk_68-636-644 Завантажень: 24, розмiр: 318.6 KB

ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.64

А. П. Стромило, Е. С. Литвиненко

PDF vypusk_68-644-652 Завантажень: 33, розмiр: 315.8 KB
10. СУДОВА МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРОДРУКОВАНИХ КНИГ КИРИЛИЧНОГО ДРУКУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.77

І. Л. Ходченко; О. В. Юдіна; В. П. Колонюк

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 819 828 1 Завантажень: 43, розмiр: 332.0 KB

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПІДРОБКИ ТВОРУ МИСТЕЦТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.66

Поліщук І. Ю., Колонюк В. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 672 684 Завантажень: 40, розмiр: 310.5 KB

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СИМВОЛІКИ ВОЄННОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОГО НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.67

А. О. Долуда, В. Л. Федоренко, О. С. Пукліч

PDF vypusk_68-668-688 Завантажень: 33, розмiр: 1.2 MB

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ЯК ПОРНОГРАФІЧНОЇ: У КОМПЛЕКСІ АБО БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.68

М. О. Журавльова, Д. В. Хамула

PDF vypusk_68-688-697 Завантажень: 39, розмiр: 329.2 KB
10. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

М. О. Журавльова

PDF A2fc25cb69 448 452 Завантажень: 73, розмiр: 1.1 MB

ФАКТОРИ НЕУСВІДОМЛЕНОГО ВИКРИВЛЕННЯ ОСОБОЮ ПОКАЗАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.66

Цільмак О.М.

PDF Tsilmak67 Завантажень: 51, розмiр: 388.1 KB
10. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА УШКОДЖЕНЬ ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УТРИМАНИМ В УМОВАХ ІЗОЛЯТОРА ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.93
Бабкіна О.П., Зосіменко В.В.

PDF Babkina 1 Завантажень: 62, розмiр: 435.8 KB

ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ІДЕНТИФІКУЮЧОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.94
Котляренко Л.Т., Кофанов А.В., Кофанова О.С., Жеребак В.С.

PDF Кotliarenko 1 Завантажень: 64, розмiр: 334.7 KB
11. ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА

НАУКОВІ РОЗРОБКИ У ГАЛУЗІ ВІЙСЬКОВИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.69

Савечко В. О., Козлов О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 707 714 Завантажень: 47, розмiр: 735.2 KB

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.71

Полуянов С. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 721 728 Завантажень: 45, розмiр: 277.7 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ТА ПРАВИЛ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.69

О. Г. Рувін, М. М. Дєнєжкін, В. П. Колонюк, Н. А. Гаврилюк

PDF vypusk_68-698-715 Завантажень: 29, розмiр: 1.1 MB

ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КРИЛАТИХ РАКЕТ Х-101

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.70

В. М. Мунчак, О. О. Висікан, О. В. Степанюк, Ю. О. Мазниченко

PDF vypusk_68-715-730 Завантажень: 47, розмiр: 1.0 MB
11. СУДОВА МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА
11. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
12. СУДОВО-МЕДИЧНА ТА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

СТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ ОШИБОК И УПУЩЕНИЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.81

А. Н. Овсепян; Р. А. Ованесян; К. Г. Мхитарян

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 851 857 1 Завантажень: 36, розмiр: 282.9 KB

МЕТОДИКА ПРИГОТУВАННЯ ЦИТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ БАНІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.74

Старовойтова Р. О., Дручініна І. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 745 749 Завантажень: 52, розмiр: 257.6 KB
12. СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНА ЕКСПЕРТИЗА
12. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
12. ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА
13. СУДОВО-МЕДИЧНА ТА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ТРАВМИ: ВИПАДОК З ПРАКТИКИ

Самойлов Д. В., Плетенецька А. О.

PDF 32 1 Завантажень: 76, розмiр: 848.8 KB
13. НАУКОВА ШКОЛА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
13. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.83

А. В. Іщенко; О. Г. Рувін; В. В. Юсупов

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 868 882 Завантажень: 60, розмiр: 725.6 KB

РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЕТАПІ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.84

Н. В. Нестор; Н. М. Баюрко; Т. П. Кривак

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 883 892 1 Завантажень: 39, розмiр: 4.1 MB

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ОДЕСЬКОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ШКОЛИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.74

С. І. Єленич

PDF vypusk_68-786-794 Завантажень: 58, розмiр: 316.7 KB
14. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
14. ЕКСПЕРТНА ТА АДВОКАТСЬКА ПРАКТИКА