Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

D1gestPre55R00t

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 615 КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ)

О.В. Одерій; І.С. Клечановський; Ю.І. Клечановська

PDF A2fc25cb69 10 20 Завантажень: 39, розмiр: 1.1 MB

СУТНІСТЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАУК

І.В. Пиріг

PDF A2fc25cb69 20 28 Завантажень: 29, розмiр: 761.1 KB

НАПРЯМИ, РІВНІ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ю.М. Чорноус; О.А. Лопата

PDF A2fc25cb69 28 37 Завантажень: 43, розмiр: 768.4 KB

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Н.І. Клименко; І.М. Гладчук

PDF A2fc25cb69 37 43 Завантажень: 31, розмiр: 811.1 KB

КОНСУЛЬТАЦІЙНА ФУНКЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

М. Г. Щербаковський

PDF A2fc25cb69 43 51 Завантажень: 32, розмiр: 790.8 KB

ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ЧИННИМ КПК УКРАЇНИ

Є. Д. Лукʼянчиков; Б. Є. Лукʼянчиков

PDF A2fc25cb69 61 68 Завантажень: 31, розмiр: 750.6 KB

ДО ПИТАННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

О. В. Щербина

PDF A2fc25cb69 86 99 Завантажень: 25, розмiр: 1.0 MB

105 РОКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО НАУКОВОДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Іщенко А. В., Колонюк В. П., Юсупов В. В.

PDF 2018 1 9 20 Завантажень: 32, розмiр: 317.7 KB

ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЇЇ ЗАВДАННЯ

Клименко Н. І.

PDF 5 Завантажень: 62, розмiр: 257.4 KB

ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Корж В. П.

PDF 6 Завантажень: 41, розмiр: 269.1 KB

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Нестор Н. В.

PDF 7 Завантажень: 58, розмiр: 243.2 KB

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ Й МЕТОДИ АКРЕДИТАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Хоша В. В., Угровецький О. П.

PDF 8 Завантажень: 34, розмiр: 274.7 KB

НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ НА ДОСУДОВОМУ ЕТАПІ

Пампуха Г. Г.

PDF 10 Завантажень: 30, розмiр: 246.7 KB

О СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ

Форис Ю. Б., Колонюк В. П.

PDF 12 Завантажень: 33, розмiр: 281.6 KB

ПЕРЕДУМОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Хахановський В. Г

PDF 13 Завантажень: 44, розмiр: 286.7 KB

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮАВАННЯ ОБІГУ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

Пашиєва А. С.

PDF 14 Завантажень: 33, розмiр: 260.0 KB

ПРО АКТУАЛІЗАЦІЮ ФІЛОСОФСЬКОГО АСПЕКТА РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.01

І. І. Когутич

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 35 48 1 Завантажень: 22, розмiр: 356.1 KB

ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.02

Н. І. Клименко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 48 57 Завантажень: 35, розмiр: 282.3 KB

ЩОДО ПИТАННЯ ВІДНЕСЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДО СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.03

І. В. Пиріг

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 58 68 2 Завантажень: 28, розмiр: 293.7 KB

ПОНЯТТЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.04   

Н. В. Нестор

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 68 77 Завантажень: 22, розмiр: 278.4 KB

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД АКРЕДИТАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.05

В. В. Хоша

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 78 87 Завантажень: 21, розмiр: 282.2 KB

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.06

Є. Ф. Тищенко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 88 101 1 Завантажень: 25, розмiр: 319.8 KB

ЕЛЕКТРОНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.07

А. В. Столітній

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 102 111 2 Завантажень: 32, розмiр: 282.8 KB

ОЦІНКА ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ «НАУКОВИХ СУДДІВ» У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.09

Н. М. Ахтирська

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 125 137 1 Завантажень: 18, розмiр: 303.9 KB

УЧАСТЬ ЕКСПЕРТА У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ – ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.10

І. Г. Каланча

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 137 144 Завантажень: 30, розмiр: 273.3 KB

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.11

П. Петкович; В. Присэкару

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 145 150 1 Завантажень: 26, розмiр: 257.9 KB

О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.12

В. П. Колонюк; Ю. Б. Форис; Е. В. Юдина; В. С. Виноградова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 150 157 Завантажень: 27, розмiр: 291.9 KB

КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.01
І. І. Когутич 

PDF Криміналістика 65 друк новий 5 19 Завантажень: 76, розмiр: 323.7 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.02 

Кучинська О. П., Пилипчук О. П. 

PDF Криміналістика 65 друк новий 19 25 Завантажень: 33, розмiр: 251.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: РІВНІ, НАПРЯМИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.04

Чорноус Ю. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 40 51 Завантажень: 25, розмiр: 283.0 KB

РЕЦЕНЗИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА И ПИСЬМЕННОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.05

Щербаковский М. Г.

PDF Криміналістика 65 друк новий 52 63 Завантажень: 30, розмiр: 281.6 KB

НАСЛІДКИ УХИЛЕННЯ ВІД УЧАСТІ В ЕКСПЕРТИЗІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.06

Нестор Н. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 64 72 Завантажень: 24, розмiр: 264.2 KB

ЕЛЕКТРОННИЙ СЕГМЕНТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.07

Столітній А. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 72 82 Завантажень: 23, розмiр: 279.3 KB

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.08

Нестеренко С. Д., Стулов О. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 82 89 Завантажень: 34, розмiр: 257.6 KB

ЕЛЕКТРОННИЙ СЕГМЕНТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНІ ЛАТВІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.09

Каланча І. Г.

PDF Криміналістика 65 друк новий 90 100 Завантажень: 28, розмiр: 279.3 KB

ПРОЦЕСИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ І КРИМІНАЛІСТИКА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.10

Думчиков М. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 100 108 Завантажень: 27, розмiр: 264.6 KB

ШЛЯХИ І СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.11

Жеребко О. І.

PDF Криміналістика 65 друк новий 108 120 Завантажень: 39, розмiр: 288.8 KB

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.12

Кравченко О. А., Заверико Р. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 120 129 Завантажень: 33, розмiр: 272.0 KB

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.15

Гуменский А. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 151 158 Завантажень: 27, розмiр: 261.2 KB

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЛАТВІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.16

Шуневич К. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 159 169 Завантажень: 34, розмiр: 276.7 KB

ЩОДО СУТНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.01

Тіщенко В.В., Бєлік Л.С., Самойленко О.А., Тіщенко Ю.В.

PDF Tishchenko Завантажень: 147, розмiр: 392.6 KB

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ АКРЕДИТАЦІЇ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.02

Катарага О.С., Петкович П.П., Прісекару В. А.

PDF Kataraga Завантажень: 31, розмiр: 478.6 KB

ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.66.03

Нестор Н.В.

PDF Nestor Завантажень: 41, розмiр: 319.2 KB

ДЕЯКІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ В КРИМІНАЛІСТИЦІ, ЩО УТВОРИЛИСЯ ОСТАННІМ ЧАСОМ В РЕЗУЛЬТАТІ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВИХ ЗНАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.66.04
Хахановський В.Г.

PDF Khakhanovskyi Завантажень: 51, розмiр: 339.2 KB

СТАНДАРТИ ДОПУСТИМОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СУДОЧИНСТВІ США ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.05
Щербаковський М. Г.

PDF Shcherbakovskyi Завантажень: 90, розмiр: 368.3 KB

ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.06
Ліодорова Ю.Г., Воронова І.С., Шнейдере Р.

PDF Liodorova Завантажень: 37, розмiр: 370.6 KB

ПИТАННЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.07
Леонов Б.Д., Серьогін В.С.

PDF Leonov Завантажень: 42, розмiр: 435.0 KB

ІННОВАЦІЙНЕ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В ЕРУ АСИМЕТРИЧНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.08
Біленчук П.Д., Колонюк В.П., Малій М.І.

PDF Bilenchuk Завантажень: 40, розмiр: 358.1 KB

ОЗНАКА І ВЛАСТИВІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.09
Садченко О.О.

PDF Sadchenko Завантажень: 50, розмiр: 334.7 KB

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.10
Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю., Михальчук Т.В.

PDF Antoniuk Завантажень: 68, розмiр: 311.8 KB

ПЕРЕВІРКА І ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.11
Баулін О.В., Ізотов О.І.

PDF Baulin Завантажень: 42, розмiр: 381.8 KB

УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.12a
Жеребко О.І.

PDF Zherebko Завантажень: 72, розмiр: 359.9 KB

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.13
Гуменський О.А.

PDF Humenskyi Завантажень: 35, розмiр: 298.7 KB

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УНОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДОКЛАДНІСТЬ ОПИСУ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА»

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.14
Полтавський А.О.

PDF Poltavskyi Завантажень: 38, розмiр: 358.8 KB

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ І МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.15
Смерницький Д.В., Самусь Є.В., Біляєва О.Д., Романова Т.В.,

PDF Smernnytskyi Завантажень: 52, розмiр: 353.7 KB

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.16
Кухарева С.М., Кальной Д.В.

PDF Kukhareva Завантажень: 34, розмiр: 366.2 KB

ПРОБЛЕМА ВАРІАНТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕРМІНІВ В ОБЛАСТІ КРИМІНАЛІСТИКИ Й СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.17
Кривак Т.П.

PDF Kryvak Завантажень: 178, розмiр: 376.5 KB

КЛОПОТАННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ ПРАВА НА ЕКСПЕРТНУ ІНІЦІАТИВУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.18
Недашківська О.А.

PDF Nedashkivska Завантажень: 41, розмiр: 371.6 KB

НЕМОЖЛИВІСТЬ І ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ВИСНОВКІВ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.01

О. С. Катарага, П. П. Петкович, В. А. Прісекару

PDF Kataraga67 Завантажень: 33, розмiр: 287.4 KB

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДИК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ВІД ПЛАНУВАННЯ ДО ПРИПИНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.02

Рувін О.Г., Полтавський А.О.

PDF Ruvin67 Завантажень: 16, розмiр: 302.6 KB

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.03

Нестор Н.В., Баулін О.В.

PDF Nestor67 Завантажень: 16, розмiр: 278.8 KB

ДОКТРИНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІНТЕГРАТИВНІЙ ДОКТРИНІ ДОКАЗОВОГО ПРАВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.04

Тертишник В.М., Варава В.В.

PDF Tertyshnyk67 Завантажень: 8, розмiр: 286.1 KB

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СУДОВО-ЕКСПЕРТОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.05

Хомутенко В.П., Хомутенко А.В.

PDF Khomutenko67 Завантажень: 17, розмiр: 319.0 KB

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.06

Бєлік Л.С.

PDF Bielik67 Завантажень: 21, розмiр: 285.9 KB

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ «СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ»ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.07

Полтавський А.О.

PDF Poltavsky67 Завантажень: 13, розмiр: 292.3 KB

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.08

Жеребко О.І.

PDF Zherebko67 Завантажень: 5, розмiр: 279.1 KB

ПРО «ПРАВИЛЬНУ» КЛАСИФІКАЦІЮ ЗАДАЧ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.09

Гуменський О.А.

PDF Humenskyi67 Завантажень: 11, розмiр: 333.4 KB

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ СПЕЦІАЛІСТА В КОНТЕКСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.10

Кухарева С.М., Кальной Д.В., Камінський А.М.

PDF Kukhareva67 Завантажень: 14, розмiр: 296.6 KB

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.11

Кривак Т.П.

PDF Kryvak67 Завантажень: 64, розмiр: 319.2 KB

ВИКОРИСТАННЯ «РОЗУМНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.12

Перцев Р.В.

PDF Pertsev67 Завантажень: 14, розмiр: 297.0 KB
2. ПИТАННЯ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА З ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИНАМ

П. Д. Біленчук; Л. В. Борисова; В. П. Колонюк

PDF A2fc25cb69 109 121 1 Завантажень: 22, розмiр: 1.2 MB

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ, ПРОТИДІЇ І БОРОТЬБИ З ТЕРРОРИЗМОМ

О. С. Мазур; Д. О. Лукʼяненко

PDF A2fc25cb69 122 129 Завантажень: 23, розмiр: 755.0 KB

ТАКТИКА І МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

PDF A2fc25cb69 129 138 Завантажень: 52, розмiр: 1.2 MB

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК

О. І. Жеребко

PDF A2fc25cb69 153 160 Завантажень: 43, розмiр: 924.2 KB

ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ

О. І. Жеребко; Ю. В. Синенко

PDF A2fc25cb69 161 168 Завантажень: 25, розмiр: 921.9 KB

СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ

Ю. П. Приходько; С. Г. Луценко

PDF A2fc25cb69 169 176 Завантажень: 27, розмiр: 752.1 KB

ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОБУТОВОГО ШАХРАЙСТВА

Д. Р. Піддубний

PDF A2fc25cb69 177 185 Завантажень: 24, розмiр: 992.3 KB

ІНСТИТУТ ПОНЯТИХ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков В. Є.

PDF 16 Завантажень: 37, розмiр: 313.1 KB

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Пиріг І. В.

PDF 17 Завантажень: 44, розмiр: 271.6 KB

ТАКТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Щербаковський М. Г., Коршенко В. А.

PDF 19 Завантажень: 36, розмiр: 267.9 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

Біленчук П. Д., Борисова Л. В., Колонюк В. П.

PDF 20 Завантажень: 42, розмiр: 303.7 KB

ПРИРОДА КІБЕРПРОСТОРУ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Самойленко О. А.

PDF 21 Завантажень: 34, розмiр: 277.8 KB

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Жеребко О. І.

PDF 22 Завантажень: 33, розмiр: 289.7 KB

ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гуріна Д. П., Калініна І. В.

PDF 23 Завантажень: 37, розмiр: 262.8 KB

ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.13

Лук’янчиков Є. Д.; Петряєв С. Ю.

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 158 169 Завантажень: 31, розмiр: 345.3 KB

СПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ І НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.14

В. В. Тіщенко; О. П. Ващук

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 169 179 1 Завантажень: 33, розмiр: 289.2 KB

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛІДЧОГО ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ПОКАЗАНЬ СВІДКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.17

О. М. Цільмак

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 200 209 Завантажень: 18, розмiр: 291.8 KB

ГЕНЕЗИС ЗАСТОСУВАННЯ IT-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.18

А. В. Кофанов; В. В. Арешонков

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 209 222 1 Завантажень: 25, розмiр: 324.8 KB

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ СУЧАСНИМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.21

Б. Є. Лук’янчиков; О. В. Усенко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 239 249 1 Завантажень: 24, розмiр: 434.0 KB

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРЕУГОЛЬНИКА МОШЕННИЧЕСТВА В РАСКРЫТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.23

Ю. Г. Лиодорова; Я. Г. Иевитис

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 259 271 1 Завантажень: 32, розмiр: 328.5 KB

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА СУЧАСНОМУ РІВНІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.24

Ю. П. Приходько; С. Г. Луценко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 271 283 1 Завантажень: 35, розмiр: 539.1 KB

ТЕОРІЯ ІГОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.26

О. В. Плахотнік

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 294 305 Завантажень: 23, розмiр: 856.0 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.27

З. М. Топорецька

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 305 319 Завантажень: 29, розмiр: 343.5 KB

ВИКОРИСТАННЯ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ДОПИТУ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.28

С. В. Томин

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 319 331 Завантажень: 20, розмiр: 302.6 KB

ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОГЛЯДУ (ДОСЛІДЖЕННЯ) МІСЦЯ ПОДІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.29

А. О. Полтавський

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 331 349 1 Завантажень: 34, розмiр: 360.1 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.32

Ю. О. Мотліч

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 371 381 1 Завантажень: 32, розмiр: 284.4 KB

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ – ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.18

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. 

PDF Криміналістика 65 друк новий 183 196 Завантажень: 26, розмiр: 316.1 KB

ФІКСАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ НА МІСЦІ ПОДІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.21

Пиріг І. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 220 229 Завантажень: 38, розмiр: 299.4 KB

ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ УСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ І ОБСТАВИН ВЧИНЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.22

Борисова Л. В., Біленчук П. Д., Малій М. І., Виноградова В. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 230 239 Завантажень: 22, розмiр: 264.4 KB

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.23

Баулін О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 239 251 Завантажень: 28, розмiр: 291.4 KB

КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.25

Однолько І. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 262 270 Завантажень: 40, розмiр: 263.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ В КІБЕРСФЕРІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.27

Думчиков М. О., Пахомов В. В., Бондаренко О. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 283 290 Завантажень: 23, розмiр: 256.9 KB

ПРАВА ДИТИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Резнік М.М., О.А. Столітній

PDF Криміналістика 65 друк новий 298 308 Завантажень: 24, розмiр: 300.0 KB

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОФАЙЛІНГА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.29

Калюга К. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 308 316 Завантажень: 35, розмiр: 268.9 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА В СТРУКТУРІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.19
Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є., Петряєв С.Ю.

PDF Lukianchykov Завантажень: 64, розмiр: 394.2 KB

ТАКТИЧНІ СКЛАДОВІ ДІЙ ПРОКУРОРА З УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ ОБВИНУВАЧЕНИМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.20
Когутич І.І.

PDF Kohutych Завантажень: 28, розмiр: 375.8 KB

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ПІД ЧАС АПЕЛЯЦІЙНОГО ТА КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.21
Галаган В.І. Удовенко Ж.В.

PDF Halahan Завантажень: 38, розмiр: 370.4 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.22
Корж В.П.

PDF Korzh Завантажень: 42, розмiр: 359.6 KB

СУДОВІ БАЗИ ДАНИХ В ПОЛЬЩІ. ПРАВОВІ ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ПРАВА НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.23
Д. Вілк

PDF Wilk Завантажень: 32, розмiр: 712.5 KB

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДКЛИКАННЯ ОБВИНУВАЧЕНИМ, ЗАСУДЖЕНИМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ЧИ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ ЗАХИСНИКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.25
Басиста І.В., Йосифович Д.І.

PDF Basysta Завантажень: 27, розмiр: 396.7 KB

ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.26
Стратонов В.М.

PDF Stratonov Завантажень: 34, розмiр: 363.6 KB

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.27
Денисов С.Ф., Філей Ю.В.

PDF Denysov Завантажень: 37, розмiр: 334.8 KB

ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.28
Бондар В.С.

PDF Bondar Завантажень: 63, розмiр: 374.2 KB

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.29
Думчиков М.О., Бондаренко О.С., Уткіна М.С.

 

PDF Dumchykov Завантажень: 43, розмiр: 380.7 KB

ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИЗАЦІЯ (ІСТОРИКО-ХРОНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) «МЕТОДІВ РОЗСЛІДУВАННЯ» КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.30
Старушкевич А.В.

PDF Starushkevych Завантажень: 36, розмiр: 387.5 KB

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.31
Мазур О.С.

PDF Mazur Завантажень: 33, розмiр: 350.0 KB

ПИСЬМОВЕ ПОЯСНЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА В СИСТЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.32
Антонюк П.Є., Пясковський В.В.

PDF Antoniuk2 Завантажень: 61, розмiр: 372.0 KB

КОРУПЦІЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТРАНСФОРМАЦІЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.33
Кофанов А.В., Павловська Н.В., Кулик М.Й., Терещенко Ю.В., Стрілець Г.О.

PDF Kofanov Завантажень: 32, розмiр: 439.7 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.35
Брисковська О.М., Грига М.А.

PDF Bryskovska Завантажень: 33, розмiр: 282.1 KB

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АКТИВНОЇ САМООБОРОНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.36
Большаков В.Н., Мазниченко Ю.О.

PDF Bolshakov Завантажень: 44, розмiр: 325.9 KB

РЕАБІЛІТАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.38
Наумова А.О.

PDF Naumova Завантажень: 33, розмiр: 395.3 KB

ПІДСТАВИ ТА СТРОКИ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.39
Хабло О.Ю.

PDF Khablo Завантажень: 34, розмiр: 371.9 KB

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ 3D МОДЕЛІ ЯК ЗАСОБУ ПІЗНАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ОЗНАК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.40
Коваленко А.В.

PDF Kovalenko Завантажень: 36, розмiр: 362.3 KB

МАТЕРІАЛИ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСУ ЯК ВИД ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.41
Куцкір Г.М.

PDF Kutskir Завантажень: 36, розмiр: 395.4 KB

ЗАБОРОНА ДОПИТУ ЯК СВІДКІВ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ФІЗИЧНІ ЧИ ПСИХІЧНІ ВАДИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.42
Поляк У.Ю.

PDF Poliak Завантажень: 29, розмiр: 357.2 KB

ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.43
Неділько Я.В.

PDF Nedilko Завантажень: 45, розмiр: 324.9 KB

ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІТОВБИВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.44
Ковтун О.О.

PDF Kovtun Завантажень: 27, розмiр: 370.7 KB

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.45
Мотліч Ю.О.

PDF Motlich Завантажень: 33, розмiр: 342.6 KB

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.14

Нестор Н.В.

PDF Nestor67_2 Завантажень: 11, розмiр: 319.2 KB

ЕВОЛЮЦІЯ ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.15

Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є., Микитенко О.Б.

PDF Lukianchykov67 Завантажень: 12, розмiр: 282.4 KB

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У ФОРМІ ДІЗНАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.16

Гумін О.М., Собчук А.Ю.

PDF Humin67 Завантажень: 11, розмiр: 277.3 KB

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.17

Стратонов В.М., Проценко М.В.

PDF Stratonov67 Завантажень: 26, розмiр: 307.2 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПРАВОЧИНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.18

Біленчук П.Д., Колонюк В.П., Кравчук О.О.

PDF Bilenchuk67 Завантажень: 16, розмiр: 294.3 KB

ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ДЖЕРЕЛОМ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ (ЦИФРОВИХ) ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.19

Самойленко О.А., Чердинцев Ю.Г.

PDF Samoilenko67 Завантажень: 12, розмiр: 280.9 KB

БУЛІНГ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.20

Піщенко Г.І., Соловей О.О.

PDF Pishchenko67 Завантажень: 11, розмiр: 265.9 KB

ОДЕРЖАННЯ ДОКАЗІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ В СВІТЛІ ДРУГОГО ДОДАТКОВОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.21

Ахтирська Н.М.

PDF Akhtyrska67 Завантажень: 17, розмiр: 324.8 KB

ОГЛЯД ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЕКСГУМАЦІЄЮ, ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.22

Баулін О.В.

PDF Baulin67 Завантажень: 19, розмiр: 335.9 KB

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КОНТЕКСТІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.24

Смоков С.М., Федоров І.В.

PDF Smokov67 Завантажень: 12, розмiр: 330.7 KB

ОСОБЛИВОСТІ СТАДІЇ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.27

Бухонський С.О.

PDF Bukhonskyi67 Завантажень: 6, розмiр: 297.4 KB

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНОЇОПЕРАЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.28

Гребенюк А.В.

PDF Grebenyuk67 Завантажень: 10, розмiр: 289.3 KB

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.29

Мігалатюк В.В.

PDF V. Myhalatiuk67 Завантажень: 11, розмiр: 262.0 KB

ОЦІНКА ПОКАЗАНЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.31

Рижий О.А.

PDF Ryzhyi67 Завантажень: 6, розмiр: 251.4 KB

ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО ФАХІВЦЯ З ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ НОВОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.32

Рудь Д.О.

PDF Rud67 Завантажень: 9, розмiр: 302.2 KB
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ГРАФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У КРИМІНАЛІСТИЦІ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ

І. І. Когутич

PDF A2fc25cb69 186 195 Завантажень: 24, розмiр: 1.0 MB

ПОНЯТТЯ ПРОПАГАНДИ: ЮРИДИЧНИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Т. В. Будко

PDF A2fc25cb69 196 205 Завантажень: 27, розмiр: 990.4 KB

МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ОЗНАКАМИ ШТУЧНОГО ЗІСТАРЮВАННЯ

О. О. Посільський; О. С. Родюкова; Г. В. Шовкова

PDF A2fc25cb69 237 246 Завантажень: 26, розмiр: 1.0 MB

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЛАНКІВ ДЛЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

С. М. Науменко

PDF A2fc25cb69 254 259 Завантажень: 35, розмiр: 1.8 MB

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

В. С. Бондар

PDF A2fc25cb69 280 289 Завантажень: 21, розмiр: 863.6 KB

ПРО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРСПЕКТИВИ ГРАФОЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗНАННЯ

Когутич І. І.

PDF 24 Завантажень: 26, розмiр: 342.1 KB

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПІДВИДІВ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Ованнісян А. Л., Тимко Є. В

PDF 25 Завантажень: 34, розмiр: 277.9 KB

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇЇ СУДОВИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Богославська М. О.

PDF 26 Завантажень: 32, розмiр: 244.8 KB

ПІДРОБЛЕНІ ПІДПИСИ, ЯК ОБ’ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Лисенко А. М.

PDF 27 Завантажень: 33, розмiр: 390.0 KB

СТОСОВНО ПИТАННЯ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ

Науменко С. М.

PDF 32 Завантажень: 32, розмiр: 291.4 KB

СУДОВО-ТЕХНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Янкович Г. М.

PDF 33 Завантажень: 31, розмiр: 244.6 KB

ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДАКТИЛОСКОПІЇ

Юрчик Т. В.

PDF 35 Завантажень: 36, розмiр: 261.1 KB

ГІДРОРУЙНІВНИКИ, ЯК СПЕЦІАЛЬНЕ ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Приходько Ю. П.

PDF 37 Завантажень: 32, розмiр: 566.7 KB

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ СМЕШАННЫЕ ОПИОИДЫ И НОВЫЙ АНАЛОГ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ (ПРЕГАБАЛИН (PGB))

Кахановский Ф. Н., Посильский О. А.

PDF 39 Завантажень: 34, розмiр: 315.9 KB

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАРБОКСИЛАТНИХ АНТИФРИЗІВ МЕТОДОМ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

Сич О. А., Кот Т. М.

PDF 41 Завантажень: 25, розмiр: 299.1 KB

ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СТОРОННЬОЇ АГРЕСИВНОЇ ДІЇ НА ДОКУМЕНТИ

Родюкова О. С., Шовкова Г. В.

PDF 42 Завантажень: 35, розмiр: 903.9 KB

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БДЖОЛИНОГО МЕДУ

Борзов О. П., Ковальчук Л. І.

PDF 45 Завантажень: 28, розмiр: 324.2 KB

ОЗНАКИ ПРОПАГАНДИ ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ В ТЕКСТІ МОВНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.33

Т. В. Будко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 382 392 Завантажень: 26, розмiр: 339.2 KB

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.35

А. А. Кириченко; А. С. Тунтула; Ю. Д. Ткач

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 405 416 1 Завантажень: 25, розмiр: 313.8 KB

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПО БАЗИСНОЙ СУЩНОСТИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.36

А. А. Кириченко; Ю. А. Ланцедова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 416 426 1 Завантажень: 28, розмiр: 284.8 KB

СПОСІБ ПІДРОБКИ СУЧАСНИХ ПАСПОРТНИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ ДРУКАРСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.37

О. В. Ананьїн; Н. Д. Жигун

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 427 434 1 Завантажень: 25, розмiр: 685.0 KB

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.38

А. Э. Сванкулов

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 435 441 1 Завантажень: 14, розмiр: 264.3 KB

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОСТРІЛУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.40

М. П. Молибога

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 447 455 1 Завантажень: 30, розмiр: 976.2 KB

СТОСОВНО ПИТАННЯ ПІДРОБКИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.41

С. М. Науменко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 456 464 1 Завантажень: 20, розмiр: 1.4 MB

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.45

А. Н. Хох; В. Б. Звягинцев

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 498 509 1 Завантажень: 29, розмiр: 827.7 KB

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАРБОКСИЛАТНИХ АНТИФРИЗІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.46

О. А. Сич; Т. М. Кот

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 510 521 1 Завантажень: 31, розмiр: 427.1 KB

МЕТОДИКА ДЕТЕКТУВАННЯ БІОМОЛЕКУЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО Si.

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.47

П. О. Теселько; В. Б. Шевченко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 521 528 1 Завантажень: 28, розмiр: 343.8 KB

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ В СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.48

И. Е. Герасимова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 528 533 1 Завантажень: 28, розмiр: 281.7 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ЯКІ ВИКОНАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА ЗАСОБІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.33

Красюк І. П., Сухомлин Я. С. , Тарасюк І. М., Молибога М. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 344 349 Завантажень: 34, розмiр: 245.3 KB

ОБМЕЖУВАЧ – КОНСТРУКТИВНА СКЛАДОВА, НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА КОРОТКОКЛИНКОВОЮ ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.34

Большаков В. Н., Мазниченко Ю. О., Голуб Ю. М., Молибога М. П., Самойленко І. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 350 360 Завантажень: 30, розмiр: 271.8 KB

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ ЛЮДИНИ НА СКЛАДНИХ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХНЯХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ В ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.35

Яковлєв О. В., Лук’янчиков Б. Є., Свірін О. Ф., Микитенко О. Б.

PDF Криміналістика 65 друк новий 361 371 Завантажень: 27, розмiр: 776.1 KB

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУБСТАНЦІЇ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПОРІВНЯЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СЛІДІВ НИЗУ ВЗУТТЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.36

Сітовський Ю. А., Слесар Р. В., Мельник О. В., Самойленко І. М., Мазниченко Ю. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 372 380 Завантажень: 43, розмiр: 3.9 MB

ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОГО ПОРОШКУ «ТРИФОЛІН» ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.38

Аксьонов В. В., Кожевніков В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 392 404 Завантажень: 25, розмiр: 4.3 MB

ПОРІВНЯЛЬНІ ЗРАЗКИ В ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.40

Бандурко В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 415 423 Завантажень: 19, розмiр: 1.0 MB

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЯДЕРНО-ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.39

Біленчук П. Д., Сватюк Н. І., Поп О. М., Симкакич О. І., Маслюк О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 405 415 1 Завантажень: 32, розмiр: 372.7 KB

ВИЯВЛЕННЯ ЕМОЦІЙ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОЛЕГІЄЮ ПРИСЯЖНИХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.46
Т. Бірч, І. Бірч, М. Джеймс

PDF Birch Завантажень: 33, розмiр: 384.1 KB

ОПТИЧНА ПРОФІЛОМЕТРІЯ ЯК МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ РЕЛЬЄФНОТИСНЕНИХ НАПИСІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.47
А. Ельяшів, С. Візнер

PDF Elyashiv Завантажень: 34, розмiр: 3.7 MB

ПРОЦЕС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ У ВІДЕОЗАПИСІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.48
Ващук О.П.

PDF Vashchuk Завантажень: 40, розмiр: 350.5 KB

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ПРОВОКАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.49
Ахтирська Н.М.

PDF Akhtyrska Завантажень: 43, розмiр: 349.9 KB

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.50
Свиридова Л.В.

PDF Svyrydova Завантажень: 41, розмiр: 360.0 KB

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБКИ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.52
Ананьїн О.В.

PDF Аnanin Завантажень: 31, розмiр: 2.8 MB

БАНКНОТИ УКРАЇНИ З ДЕФЕКТАМИ ВИРОБНИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.54
Зубова Н.О., Науменко С.М., Сомов В.В.

PDF Zubova Завантажень: 33, розмiр: 2.7 MB

ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК МЕТОДУ МАГНІТООПТИЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЬЄФНИХ ЗНАКІВ МЕТАЛЕВИХ ОБ’ЄКТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.55
Кошель О.Ю.

PDF Koshel Завантажень: 29, розмiр: 4.6 MB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗОНІАЗИДУ В М’ЯСНІЙ ПРОДУКЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.57
Шкурдода С.В., Шинкаренко Д.Ю., Пасічник В.В., Король К.П., Посільський О.О.

PDF Shkurdoda Завантажень: 42, розмiр: 425.6 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ, ЩО ВИКОНАНІ НА РІЗНИХ ПОВЕРХНЯХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.58
Мамчур О.В.

PDF Mamchur Завантажень: 43, розмiр: 306.7 KB

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ МОНТАЖУ У СУДОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.59
Куликовська В.С.

PDF Kulykovska Завантажень: 39, розмiр: 321.0 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПІДПИСІВ, НАНЕСЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАКСИМІЛЬНОГО КЛІШЕ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.60
Приймак О.Г.

PDF Pryimak Завантажень: 40, розмiр: 322.6 KB

СПОСОБИ СЕПАРАЦІЇ НА ПІДГОТОВЧІЙ СТАДІЇ ПРОВЕДЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.61
Бараняк В.М.

PDF Baraniak Завантажень: 41, розмiр: 364.8 KB

МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАМКІВ ТА ПЛОМБУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ВСТАНОВЛЕННІ ОБСТАВИН КРИМІНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.62
Томин С.В., Лишак А.О.

PDF Tomyn Завантажень: 32, розмiр: 320.5 KB

СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЕКСПЕРТИЗИ З ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ (ПОРТРЕТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.63
Педько К.В.

PDF Pedko Завантажень: 37, розмiр: 538.9 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОВИХ КОМПОНЕНТІВ СУМІШЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.64
Сич О.А., Корнієнко А.Ю., Євтушенко Н.В.

PDF Sych Завантажень: 33, розмiр: 549.6 KB

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ТА СИТУАЦІЙНИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗБРОЇ, ПАТРОНІВ І СЛІДІВ ЇХ ДІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.65
Самойленко І.М., Колонюк В.П.

PDF Samoilenko Завантажень: 45, розмiр: 345.9 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЛІСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА УРАЖАЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КУЛЬ ПІСТОЛЕТНИХ ПАТРОНІВ КАЛІБРУ 9×21 IMI

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.66
Коломійцев О.В., Нікітюк В.Г., Герман О.М., Сапєлкін В.В., Сербіненко І.Ю.

PDF Kolomiitsev Завантажень: 42, розмiр: 9.2 MB

ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БОЄПРИПАСІВ ПРОМИСЛОВОГО ВИГОТОВЛЕННЯ І САМОРОБНИХ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕРУЙНІВНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.67
Луценко С.Г., Висікан О.О., Капустюк Г.В., Дралюк В.В.

PDF Lutsenko Завантажень: 31, розмiр: 1.5 MB

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗЛІТЕРНИХ ПІДПИСІВ З МЕТОЮ ВИРІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.68
Гайдамакіна Д.І., Дробишева О.С., Абросимова В.Г., Сиротенко Н.В.

PDF Haidamakina Завантажень: 40, розмiр: 783.3 KB

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ AUTOCAD ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК У ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ПІДПИСІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.69
Заблоцький І.Є., Переймибіда В.М.

PDF Zablotskyi Завантажень: 33, розмiр: 1011.0 KB

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ, ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА З ПОЧЕРКОЗНАВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.70
Бандурко В.В.

PDF Bandurko Завантажень: 29, розмiр: 2.5 MB

ПИСЬМОВА МОВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИКОНАВЦІВ РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.71
Десятник А.В.

PDF Desiatnyk Завантажень: 37, розмiр: 329.8 KB

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КІБЕРНЕТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ ПІД ЧАС НАПИСАННЯ СУДОВОПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.72
Дікевич К.Г.

PDF Dikevych Завантажень: 29, розмiр: 308.1 KB

ПРОБЛЕМИ У ПОРІВНЯННІ ДУЖЕ СХОЖИХ ПОЧЕРКІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.34

Марі Енн Науер

PDF Marie Anne Nauer67 Завантажень: 7, розмiр: 999.8 KB

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ПОЧЕРКУ ЯК ПСИХОМЕТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.35

Yury Chernov

PDF Chernov67 Завантажень: 5, розмiр: 552.9 KB

3D МОДЕЛЮВАННЯ ЯК КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД – ОБСЯГ, МЕЖІ ТА НАДІЙНІСТЬ. ЛИТОВСЬКА ПРАКТИКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.36

К. Гражеліс, Г. Юодкайте-Гранскене, Г. Мозурайтіс

PDF Grazelis67 Завантажень: 9, розмiр: 468.1 KB

ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА У ЦЕНТРІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЛИТВИ: СУЧАСНІ ДІЇ ТА МАЙБУТНЄ БАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.37

Р. Тамошюнайте

PDF Tamošiūnaitė67 Завантажень: 6, розмiр: 627.4 KB

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ PROTEUS SPP.У РІЗНИХ ТИПАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.38

S. Nikolyan, A. Tsakanyan, N. Andreasyan, S. Martirosyan

PDF Nikolyan67 Завантажень: 8, розмiр: 302.7 KB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН ГРУПИ ПОХІДНИХ ФЕНІЛЕТИЛАМІНУ (НА ПРИКЛАДІ МЕСКАЛІНУ ТА 2С-В)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.39

Шинкаренко Д.Ю., Конопацька І.С., Цинда Р.В., Король К.П., Посільський О.О.

PDF Shynkarenko67 Завантажень: 7, розмiр: 858.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКСИГЕНАТІВ В АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.40

Сич О.А., Корнієнко А.Ю., Євтушенко Н.В.

PDF Sych67 Завантажень: 5, розмiр: 444.4 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.41

Кошель О.Ю.

PDF Koshel67 Завантажень: 9, розмiр: 652.3 KB

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.42

Федулова О.Ф., Кошель О.Ю., Приступа В.В.

PDF Fedulova67 Завантажень: 9, розмiр: 1.3 MB

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТАТИВНОГО АНАЛІТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА МІСТІ ЗЛОЧИНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.43

Кучинська І.В.

PDF Kuchynska67 Завантажень: 9, розмiр: 268.1 KB

ПІДПИСИ І КОРОТКІ РУКОПИСНІ ЗАПИСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.44

Красюк І.П.

PDF Krasiuk67 Завантажень: 7, розмiр: 257.2 KB

ВИДИ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА БАНКНОТАХ ТА СПОСОБИ ЇХ ІМІТАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.45

Зубова Н.О., Науменко С.М., Сомов В.В.

PDF Zubova67 Завантажень: 11, розмiр: 3.6 MB

ФІКСАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМНИХ СЛІДІВ ВЗУТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ 3D СКАНУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.46

Коваленко А.В.

PDF Kovalenko67 Завантажень: 8, розмiр: 1.0 MB

РОЛЬ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.47

Бабков А.О.

PDF Babkov67 Завантажень: 6, розмiр: 228.3 KB
4. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

МОЖЛИВІСТЬ ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ШВИДКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРИ НАЇЗДІ НА ПІШОХОДА

К. А. Любарський; П. Г. Борщевський

PDF A2fc25cb69 290 294 Завантажень: 20, розмiр: 763.2 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ СХОДУ ВАГОНІВ У СУДОВІЙ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

А. Я. Кузишин; О. В. Джус

PDF A2fc25cb69 325 329 Завантажень: 24, розмiр: 785.8 KB

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ШВИДКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРИ НАЇЗДІ НА ПІШОХОДА

Любарський К. А., Борщевський П. Г., Бабіна І. В.

PDF 3 Завантажень: 41, розмiр: 436.4 KB

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН ПОЖЕЖ ТА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Шмерего О. Б.

PDF 9 1 Завантажень: 33, розмiр: 353.7 KB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ТА ІНЦИДЕНТІВ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.52

А. В. Юхименко; П. Г. Борщевський

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 560 568 1 Завантажень: 39, розмiр: 274.8 KB

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ СО ВЗРЫВОМ ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОЖАРА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.53

Т. А. Шагдарова; А. П. Мухин; К. Е. Кайназаров

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 569 580 1 Завантажень: 25, розмiр: 318.9 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ РУХУ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.54

А. В. Батіг

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 580 588 1 Завантажень: 32, розмiр: 346.7 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ В КРИВИХ ДІЛЯНКАХ КОЛІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.55

А. В. Батіг; О. Б. Ковальчук

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 588 599 1 Завантажень: 19, розмiр: 929.2 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ НАЇЗДУ ЛОКОМОТИВА НА ПЕРЕШКОДУ: НЕОБХІДНІ ДАНІ ТА ДОКУМЕНТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.58

А. Я. Кузишин; О. Б. Ковальчук

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 615 621 1 Завантажень: 25, розмiр: 603.5 KB

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЦИФРОВИХ СЛІДІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.45

Омельян О. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 457 466 Завантажень: 28, розмiр: 289.9 KB

СУДОВО-ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА – НОВИЙ НАПРЯМОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІН’ЮСТУ МОЛДОВИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.74
Трифэуцан В. І.

PDF Trifautsan Завантажень: 45, розмiр: 410.1 KB

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ВИБУХОТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ВИБУХІВ КИСНЕВИХ БАЛОНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.75
Шмерего О.Б.

PDF Shmereho Завантажень: 41, розмiр: 335.4 KB

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІСТОТНОСТІ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОГО ДОБУВАННЯ ВОДНИХ БІОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.76
Матвієнко О.А., Гончаренко Т.В.

PDF Matviienko Завантажень: 54, розмiр: 353.8 KB

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПОЗОВОМ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.48

Борис О.П., Пасько Р.М.

PDF Borys67 Завантажень: 10, розмiр: 322.9 KB

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.49

Борис О.П., Шмерего О.Б.

PDF Borys67_2 Завантажень: 11, розмiр: 246.2 KB

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВИБУХІВ ГАЗОПИЛОВИХ СУМІШЕЙ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.51

Крупка Я.А., Зав’ялова О.Л., Костенко В.К., Костенко Т.В.

PDF Krupka67 Завантажень: 10, розмiр: 276.9 KB

НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ ПОНЯТТЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ РУХУ У ПРАВИЛАХ ДОРОЖНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.53

Вовк В.Є.

PDF Vovk67 Завантажень: 11, розмiр: 233.4 KB
5. СУДОВА КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА

МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ

В. Г. Хахановський

PDF A2fc25cb69 330 344 Завантажень: 17, розмiр: 1015.8 KB

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТАРІЯ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО ЗВУКОЗАПИСУ

Рибальський О. В., Соловйов В. І., Журавель В. В., Шабля О. М.

PDF 13 1 Завантажень: 37, розмiр: 583.4 KB

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ

Коліса Я. Ю.

PDF 14 1 Завантажень: 35, розмiр: 243.9 KB
5. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО_ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ПРИРОДООХОРОННІЙ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.54

О. С. Катарага, В. І. Тріфеуцан, А.-М. В. Кишляну

PDF Kataraga67_2 Завантажень: 6, розмiр: 308.1 KB
5. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.59

Р. М. Пасько; С. Й. Максимов; Є. В. Псярнецький

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 622 633 1 Завантажень: 25, розмiр: 443.5 KB

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЇ (BUILDING INFORMATION MODELING) В БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.60

О. В. Командиров; О. В. Левченко; О. В. Кисіль

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 633 638 1 Завантажень: 32, розмiр: 255.7 KB

КОМПЛЕКСНА СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.61

М. Б. Жолобецька; В. П. Колонюк

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 639 655 Завантажень: 41, розмiр: 361.3 KB

ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ВСТАНОВЛЕННЯМ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЛІ. ТРАНСФОРМАЦІЯ У КОШТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.62

В. В. Савчак

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 656 670 1 Завантажень: 20, розмiр: 315.4 KB

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ВОГНЕЗАХИСНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ РОЗЧИНАМИ ДСА-1 ТА ДСА-2

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.63

С. О. Лесів

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 671 676 Завантажень: 13, розмiр: 260.9 KB

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗНОСУ ТА НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.46

Пасько Р. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 467 476 Завантажень: 28, розмiр: 447.0 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.47

Герасименко І. В., Максимов С. Й.

PDF Криміналістика 65 друк новий 477 485 Завантажень: 27, розмiр: 257.7 KB

АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.48

Командиров О. В., Левченко О. В., Косаревська Р. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 485 496 Завантажень: 19, розмiр: 4.3 MB

РОЗРАХУНОК ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.50

Савчак В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 506 518 Завантажень: 26, розмiр: 289.1 KB

СУЧАСНІ ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.51

Третяк М. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 519 524 Завантажень: 25, розмiр: 247.8 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРИЧИН ДЕФОРМАЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, ЯКІ ПОБУДОВАНІ НА ПРОСІДАЮЧИХ ЛЕСОВИХ ҐРУНТАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.77
Пасько Р.М., Теренчук С.А.

PDF Pasko Завантажень: 37, розмiр: 1.0 MB

HВІМ ЯК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.78
Командиров О.В., Левченко О.В., Косаревська Р.О.

PDF Komandyrov Завантажень: 34, розмiр: 1.5 MB
6. СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПУЩЕНОЇ УВИГОДИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.64

О. О. Маркіна; Т. В. Паєнтко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 677 688 1 Завантажень: 24, розмiр: 335.7 KB

НОВАЦІЇ У ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННІ В ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ОФШОРАМИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.66

М. І. Рудая

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 699 707 1 Завантажень: 21, розмiр: 302.5 KB

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ (БАЗ ДАНИХ) В СУДОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ, З ПИТАНЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.67

І. М. Гриненко; Ю. І. Гриненко; М. О. Полєнніков

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 708 720 Завантажень: 22, розмiр: 333.0 KB

ОКРЕМІ АСПЕКТИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.70

О. А. Ляшенко; О. В. Щербина

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 747 763 1 Завантажень: 26, розмiр: 352.3 KB

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.71

О. О. Кандирал

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 763 771 1 Завантажень: 23, розмiр: 303.1 KB

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НАЖИТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.54

Гисе И. Х., Лиодорова Ю. Г., Баркаускас М. П., Маркина О. А., Мамиконян К. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 542 557 Завантажень: 29, розмiр: 341.7 KB

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.55

Мамиконян К. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 557 567 Завантажень: 30, розмiр: 292.8 KB

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.56

Рудая М. І.

PDF Криміналістика 65 друк новий 567 575 Завантажень: 32, розмiр: 340.3 KB

ВПЛИВ ІНІЦІАТИВИ BEPS НА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ З ПИТАНЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.57

Гриненко І. М., Гриненко Ю. І.

PDF Криміналістика 65 друк новий 575 584 Завантажень: 24, розмiр: 294.3 KB

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕКСПЕРТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.80
Паєнтко Т.В., Рудая М.І.

PDF Paientko Завантажень: 39, розмiр: 540.9 KB

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ КОМПАНИИ В РАМКАХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.81
Мамиконян К.О.

PDF Mamikonyan Завантажень: 31, розмiр: 434.5 KB

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.82
Гурин В.А., Лупу С.Г., Лопатенко И.В.

PDF Gurin Завантажень: 32, розмiр: 360.9 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.84
Полєнніков М.О., Бугаєнко О.Д.

PDF Poliennikov Завантажень: 34, розмiр: 416.0 KB

ЩОДО КОМПЕТЕНЦІЇ ЕКСПЕРТА ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ СУДОВОЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.85
Сивова І.В.

PDF Syvova Завантажень: 31, розмiр: 343.5 KB
6. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З РОЗПОДІЛУ ТА ПОРЯДКУ КОРИСТУВАННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Р. М. Пасько; Н. М. Арабулі

PDF A2fc25cb69 353 361 Завантажень: 21, розмiр: 1.1 MB

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКУ. РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА

Р. М. Пасько; Н. М. Арабулі

PDF A2fc25cb69 362 367 Завантажень: 30, розмiр: 1012.8 KB

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МАЙНА НА ДАТУ ВІДДАЛЕНУ ВІД ПОТОЧНОЇ

Пасько Р. М., Маркус Я. І.

PDF 15 1 Завантажень: 39, розмiр: 337.3 KB

ЗБИТКИ ЧИ ШКОДА? АПРОБАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАКТИЦІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Савчак В. В.

PDF 16 1 Завантажень: 30, розмiр: 300.5 KB

ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ТА (АБО) ЗБИТКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.55

Курочкін С.Г.

PDF Kurochkin67 Завантажень: 9, розмiр: 328.4 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАКЛАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.56

Мисковець Н.О.

PDF Myskovets67 Завантажень: 22, розмiр: 348.2 KB
7. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ПРАКТИКИ З ОЦІНКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА – БРОНЕЖИЛЕТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.72

А. В. Юхименко; В. О. Волоков

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 772 783 Завантажень: 26, розмiр: 1015.6 KB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ СУДНОПЛАВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.58

Рувін О. Г., Матвеїв В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 585 593 Завантажень: 29, розмiр: 308.9 KB

АНАЛІЗ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ НА НОВІ ТОВАРИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.87
Сирота О.О.

PDF Syrota Завантажень: 26, розмiр: 375.2 KB

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.88
Жиленко Л.В., Новицька І.М.

PDF Zhylenko Завантажень: 30, розмiр: 358.8 KB
7. СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПО ПІДТВЕДЖЕННЮ ЕКОНОМІЧНО ОБГРУНТОВАНИХ ТАРИФІВ В СФЕРІ ТЕПЛОСТАЧАННЯ

Т. А. Переймивовк; М. Б. Жолобецька

PDF A2fc25cb69 394 401 Завантажень: 24, розмiр: 1.0 MB

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ

І. М. Гриненко; Ю. І. Гриненко

PDF A2fc25cb69 402 410 Завантажень: 20, розмiр: 1.0 MB

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Гриненко І. М., Полєнніков М. О.

PDF 18 1 Завантажень: 39, розмiр: 241.3 KB

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ВІД НЕНАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Жолобецька М. Б.

PDF 19 1 Завантажень: 28, розмiр: 316.0 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ, НАПРАВЛЕНИМИ У СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Коновалов Ю. В.

PDF 21 1 Завантажень: 33, розмiр: 269.5 KB

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇН

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.60

Сивова І.В.

PDF Syvova67 Завантажень: 10, розмiр: 223.6 KB
8. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.61

Садченко О.О., Шевченко О.В.

PDF Sadchenko67 Завантажень: 8, розмiр: 335.7 KB

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІРЯНИХ СУМОК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.62

Кунділовська Т.А.

PDF Kundilovska67 Завантажень: 7, розмiр: 289.0 KB

АКТУАЛЬНІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.63

Заяць Я.І., Беднарчук М.С., Яровий О.Д., Долинський С.М., Попович Н.І.

PDF Zaiats67 Завантажень: 6, розмiр: 285.6 KB
8. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ СУМИ ЗБИТКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ СУМІЖНИХ ПРАВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.73

І. Г. Голова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 784 791 Завантажень: 31, розмiр: 319.4 KB

ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.61

А. В. Кофанов, Н. В. Павловська, О. В. Романенко, Г. О. Стрілець, Н. А. Філіпова

PDF Криміналістика 65 друк новий 624 638 Завантажень: 30, розмiр: 362.0 KB

СУБ’ЄКТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.89
Кірін Р.С.

PDF Kirin Завантажень: 32, розмiр: 450.6 KB

ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ВНАСЛІДОК НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.91
Климова Н.Б.

PDF Klimova Завантажень: 26, розмiр: 363.5 KB
9. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

І. Г. Голова

PDF A2fc25cb69 430 436 Завантажень: 24, розмiр: 958.1 KB

ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ ЯК ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФЙІКАЦІЯ

Федоренко В. Л., Голікова О. В.

PDF 23 1 Завантажень: 44, розмiр: 311.3 KB

ЗОБРАЖЕННЯ ЧИ ІМІТАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ПРАПОРІВ: ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.64

Федоренко В.Л., Коваленко В.В., Чабанець Т.М.

PDF Fedorenko67 Завантажень: 7, розмiр: 436.7 KB
9. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.63

Матейко Н. В., Лишак О. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 643 653 Завантажень: 25, розмiр: 320.3 KB

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИ У СПРАВАХ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, СПРИЧИНЕНОЇ СМЕРТЮ БЛИЗЬКОЇ ЛЮДИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.92
Арефіна Н.М.

PDF Arefina Завантажень: 31, розмiр: 382.0 KB
10. СУДОВА МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРОДРУКОВАНИХ КНИГ КИРИЛИЧНОГО ДРУКУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.77

І. Л. Ходченко; О. В. Юдіна; В. П. Колонюк

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 819 828 1 Завантажень: 22, розмiр: 332.0 KB

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТАРОДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ КИРИЛИЧНОГО ДРУКУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.65

Ходченко І. Л., Юдіна О. В., Колонюк В. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 661 672 Завантажень: 17, розмiр: 322.5 KB

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПІДРОБКИ ТВОРУ МИСТЕЦТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.66

Поліщук І. Ю., Колонюк В. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 672 684 Завантажень: 22, розмiр: 310.5 KB
10. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА УШКОДЖЕНЬ ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УТРИМАНИМ В УМОВАХ ІЗОЛЯТОРА ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.93
Бабкіна О.П., Зосіменко В.В.

PDF Babkina 1 Завантажень: 26, розмiр: 435.8 KB

ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ІДЕНТИФІКУЮЧОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.94
Котляренко Л.Т., Кофанов А.В., Кофанова О.С., Жеребак В.С.

PDF Кotliarenko 1 Завантажень: 39, розмiр: 334.7 KB
10. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

М. О. Журавльова

PDF A2fc25cb69 448 452 Завантажень: 32, розмiр: 1.1 MB

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ЗЛОЧИНЦЯ, КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ГЕН ЗЛОЧИННОСТІ

Бєлік Л. С., Шиян А. І.

PDF 26 1 Завантажень: 46, розмiр: 275.2 KB

ФАКТОРИ НЕУСВІДОМЛЕНОГО ВИКРИВЛЕННЯ ОСОБОЮ ПОКАЗАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.66

Цільмак О.М.

PDF Tsilmak67 Завантажень: 8, розмiр: 388.1 KB

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ОКРЕМИХ ПРИКЛАДАХ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.67

Літвінова Т.Р.

PDF Litvinova67 Завантажень: 7, розмiр: 268.7 KB
11. СУДОВА МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

І. Л. Ходченко

PDF A2fc25cb69 460 465 Завантажень: 23, розмiр: 753.6 KB
11. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

КРИМІНАЛІСТИЧНІ НАУКОВІ ШКОЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ДО 100-РІЧЧЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.95
Чернявський С.С., Юсупов В.В.

PDF Cherniavskyi 1 Завантажень: 34, розмiр: 1.2 MB

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У РІЗНИХ ПОЛІТИКО-СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ (1913-2022 роки)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.69

Колонюк В.П., Форіс Ю.Б., Юдіна О.В., Виноградова В.С.

PDF Koloniuk67 Завантажень: 5, розмiр: 313.4 KB
11. ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА

ДО ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ВІЙСЬКОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Савечко В. О., Козлов О. В.

PDF 27 1 Завантажень: 38, розмiр: 293.1 KB

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОБ’ЄДНАНОГО КЕРІВНИЦТВА СИЛАМИ ОБОРОНИ ТА ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.68

Савечко В. О., Черниш О. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 697 707 Завантажень: 25, розмiр: 350.3 KB

НАУКОВІ РОЗРОБКИ У ГАЛУЗІ ВІЙСЬКОВИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.69

Савечко В. О., Козлов О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 707 714 Завантажень: 30, розмiр: 735.2 KB

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.71

Полуянов С. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 721 728 Завантажень: 20, розмiр: 277.7 KB
12. СУДОВО-МЕДИЧНА ТА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

СТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ ОШИБОК И УПУЩЕНИЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.81

А. Н. Овсепян; Р. А. Ованесян; К. Г. Мхитарян

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 851 857 1 Завантажень: 15, розмiр: 282.9 KB

ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.82

М. А. Батлуков

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 858 867 1 Завантажень: 15, розмiр: 308.6 KB

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖІНОК В УКРАЇНІ ТА СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.72

Бабкіна О. П., Ткачов А. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 729 738 Завантажень: 50, розмiр: 313.0 KB

ЕКСПЕРТНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-ЦИТОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.73

Старовойтова Р. О., Личман Т. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 738 744 Завантажень: 42, розмiр: 273.0 KB

МЕТОДИКА ПРИГОТУВАННЯ ЦИТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ БАНІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.74

Старовойтова Р. О., Дручініна І. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 745 749 Завантажень: 24, розмiр: 257.6 KB

ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ ТРАВМА: РОЛЬ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТНОСТИ, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ В Г. МИНСК ЗА ПЕРИОД 2009-2018 ГГ.

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.75

Гусенцов А. О., Кильдюшов Е. М., Козловский А. С. , Ленковец А. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 750 761 Завантажень: 26, розмiр: 354.2 KB
12. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Г. М. РУДОЙ – РОДОНАЧАЛЬНИК ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УКРАИНЕ

Чисников В. Н

PDF 28 1 Завантажень: 32, розмiр: 407.3 KB
12. ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ «КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ»

О. В. Козлов

PDF A2fc25cb69 466 473 Завантажень: 30, розмiр: 1005.8 KB
13. СУДОВО-МЕДИЧНА ТА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ТРАВМОВАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Бабкіна О. П., Шевченко Л. А., Матюхін Д. О., Коробко І. С.

PDF 30 1 Завантажень: 33, розмiр: 316.2 KB

ВИЯВЛЕННЯ ДІАТОМОВОГО ПЛАНКТОНУ У ВИПАДКАХ СМЕРТІ ВІД УТОПЛЕННЯ

Ліщинська А. А.

PDF 31 1 Завантажень: 36, розмiр: 603.3 KB

СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ТРАВМИ: ВИПАДОК З ПРАКТИКИ

Самойлов Д. В., Плетенецька А. О.

PDF 32 1 Завантажень: 38, розмiр: 848.8 KB

СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ОЦІНКА ОСІБ, ЯКІ СКОЇЛИ СЕКСУАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ

Козерацька О. А.

PDF 33 1 Завантажень: 40, розмiр: 242.8 KB
13. НАУКОВА ШКОЛА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

КРИМІНАЛІСТИЧНІ НАУКОВІ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)

А. В. Іщенко; Д. А. Ляшенко

PDF A2fc25cb69 474 490 Завантажень: 23, розмiр: 1020.9 KB

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПИТАНЬ СУДОВОГО ПОЧЕРКОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ (XX–XXI СТОЛІТТЯ)

Є. Ю. Свобода; П. Є. Антонюк

PDF A2fc25cb69 490 497 Завантажень: 26, розмiр: 750.0 KB
13. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.83

А. В. Іщенко; О. Г. Рувін; В. В. Юсупов

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 868 882 Завантажень: 23, розмiр: 725.6 KB

РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЕТАПІ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.84

Н. В. Нестор; Н. М. Баюрко; Т. П. Кривак

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 883 892 1 Завантажень: 25, розмiр: 4.1 MB

ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗЕЮ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.77

Форіс Ю. Б., Юдіна О. В., Виноградова В. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 770 776 Завантажень: 20, розмiр: 293.8 KB
14. ЕКСПЕРТНА ТА АДВОКАТСЬКА ПРАКТИКА

ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКОМ ПРИ ВИХОДІ З ТОВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.80

Писаренко О. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 790 792 Завантажень: 24, розмiр: 222.5 KB
14. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

АВТОР ПЕРШОГО УКРАЇНОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА «КРИМІНАЛІСТИКА» ДОКТОР ПРАВА — С. П. ГИК (до 105-річчя з дня народження)

П. Д. Біленчук; В. П. Колонюк; В. М. Чисніков

PDF A2fc25cb69 508 516 Завантажень: 23, розмiр: 957.3 KB

РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

В. В. Юсупов

PDF A2fc25cb69 517 528 Завантажень: 32, розмiр: 780.7 KB