Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Zablotskyi Завантажень: 71, розмiр: 1011.0 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.69

Заблоцький І.Є., Переймибіда В.М.

Розглянуто питання можливості використання комп’ютерної програми AutoCAD при визначенні ідентифікаційних ознак у почеркознавчій експертизі підписів. Зіставляючи числові значення почеркових ознак, отримані для ряду зразків і для досліджуваних об’єктів, на етапі порівняльного дослідження, можна встановити, чи не виходять отримані в результаті числові значення, що характеризують деякі окремі графічні ознаки досліджуваного підпису, за межі варіативності, визначені для зразків підписів яевної особи.

Ключові слова: підпис, ідентифікаційні ознаки, AutoCAD, система координат, лінія підпису, межі варіативності.