Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

СКЛАД

редакційної колегії міжвідомчого науково-методичного збірника

«Криміналістика і судова експертиза»

Головний редактор
Рувін Олександр Григорович
– директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, старший дослідник
Заступник головного
редактора Нестор Наталія Володимирівна
– заступник директора з наукової роботи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, старший дослідник
Відповідальний секретар
Баулін Олег Вячеславович
– завідувач відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент
Дніпров Олексій Сергійович– заступник керівника Офісу Президента України, доктор юридичних наук
Доровських Анатолій Васильович– головний судовий експерт відділу товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор технічних наук, професор
Дрозд Валентина Георгіївна
– начальник науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту  Міністерства внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор
Катарага Ольга Семенівна– начальник Центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова, кандидат юридичних наук
Колеснікова Марія Вікторівна–  старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, кандидат юридичних наук, доцент
Колонюк Віктор Петрович
учений секретар Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент
Косиця Ольга Олексіївна– професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор юридичних наук
Куликов Петро Мусійович– ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних наук, професор
Молибога Микола Павлович
– провідний науковий співробітник відділу трасологічних, балістичних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук
Мозурайтіс Гедріус– директор центру судових експертиз Литви, доктор філософії

Овсепян Аргам Норайрович
– директор Державної некомерційної організації Національної академії наук Республіки Вірменія «Національне бюро експертиз», кандидат медичних наук
Ортинський Володимир Львович– директор інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор

Посільський Олег Олексійович– завідувач відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат хімічних наук
Проскура Катерина Петрівна
– головний науковий співробітник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор економічних наук, професор
Сачко Олександр Васильович
– заступник декана юридичного факультету,  професор кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор юридичних наук
Тіщенко Валерій Володимирович– завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Юнін Олександр Сергійович– директор Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор