Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

СКЛАД

Редакційної колегії міжвідомчого науково-методичного збірника

«Криміналістика і судова експертиза»

Журавльов Дмитро Володимирович – перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор, головний редактор

Рувін Олександр Григорович – директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, заступник головного редактора

Колонюк Віктор Петрович – учений секретар Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент, відповідальний секретар

Члени редколегії

Ващук Олеся Петрівна – старший науковий співробітник відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, доцент

Голікова Тетяна Дмитрівна – заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Дніпров Олексій Сергійович – керівник Апарату Офісу Президента України, доктор юридичних наук

Доровських Анатолій Васильович – головний судовий експерт відділу товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор технічних наук, професор

Дрозд Валентина Георгіївна – начальник науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту  Міністерства внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, доцент

Ірхін Юрій Борисович – завідувач відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат психологічних наук, доцент

Катарага Ольга Семенівна– начальник Центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова

Колеснікова Марія Вікторівна – старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, кандидат юридичних наук, доцент

Косиця Ольга Олексіївна – професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор юридичних наук

Куликов Петро Мусійович – ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних наук, профессор

Молибога Микола Павлович – провідний науковий співробітник відділу трасологічних, балістичних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук

Мозурайтіс Гедріус – директор центру судових експертиз Литви, доктор філософії

Нестор Наталія Володимирівна – заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук

Овсепян Аргам Норайрович – директор Державної некомерційної організації Національної академії наук Республіки Вірменія «Національне бюро експертиз», кандидат медичних наук

Ортинський Володимир Львович – директор інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор

Петренко Павло Дмитрович  – професор кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини ВНЗ  «Відкритий    міжнародний університет розвитку людини «Україна», доктор юридичних наук

Посільський Олег Олексійович – завідувач відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, кандидат хімічних наук

Проскура Катерина Петрівна – головний науковий співробітник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, доктор економічних наук, професор

Сачко Олександр Васильович – заступник декана юридичного факультету, доцент кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор юридичних наук

Столітній Антон Володимирович – керівник Полтавської обласної прокуратури, доктор юридичних наук, професор

Тіщенко Валерій Володимирович – завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Ченторіцка Майра – директор Державного бюро криміналістики Латвії, магістр права

Чижмарь Юрій Васильович – професор кафедри юридичного факультету ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», доктор юридичних наук, доцент

Чижмарь Катерина Іванівна – заступник Генерального директора Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України, доктор юридичних наук, доцент

Юнін Олександр Сергійович – директор навчально-наукового інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор