Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

Рецензії за 2020 рік

Рецензія на наукову статтю О.А. Гуменського «Интеграционный характер исследования. Проведение комплексной экспертизы» (Автор – доктор юридичних наук, професор Т.В. Будко)

Рецензія на наукову статтю Т.П. Кривак та Н.М. Баюрко «Міжнародне співробітництво Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI) та судово-експертних установ України» (Автор – кандидат історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Відмінник освіти України О.І. Криворучко)

Рецензія на наукову статтю В.В. Аксьонова, В.В. Кожевнікова «Можливості використання магнітного порошку «Трифолін» для проведення дактилоскопічних досліджень» (Автор – Професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ДДУВС, доктор юридичних наук, доцент І.В. Пиріг)

Рецензія на наукову статтю О.С. Омельяна «Поняття та ознаки цифрових слідів, що утворюються під час вчинення кіберзлочинів» (Автор – Провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Б. Леонов)

Рецензія на наукову статтю Р. М. Пасько «Взаємозв’язок функціонального зносу та найбільш ефективного використання нерухомого майна» (Автор – Президент ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ»; член Королівського інституту сертифікованих експертів (MRICS), Лондон; кандидат фізико-математичних наук; старший науковий співробітник; Професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв С.Й. Максимов)

Рецензія на наукову статтю М.А. Третяк «Сучасні інституційні проблеми судової земельно-технічної експертизи» (Автор – Кандидат економічних наук, доцент кафедри земельного кадастру Львівського національного аграрного університету О.Ф. Ковалишин)

Рецензія на наукову статтю Н.М. Арефіної «Теоретико-методологічні засади психологічної експертизи у справах, пов’язаних з розслідуванням аварійних ситуацій» (Автор ‒ Завідувач кафедри «Психологія» Житомирського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЖІ МАУП), кандидат психологічних наук, доцент М.І. Дідора)

Рецензія на наукову статтю В.О. Савечко та О.М. Черниша «Трансформація системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України». (Автор – Кандидат військових наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України С.В. Годзь)

Рецензія на наукову статтю С.М. Науменко «Підробка посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що виготовляються на полімерній основі III покоління, приклади з експертної практики» (Автор ‒ експерт відділу організаційно-методичних питань експертно-криміналістичної діяльності Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України, кандидат технічних наук старший науковий співробітник О. В. Ананьїн)

Рецензії за 2019 рік

Рецензія на наукову статтю Ю. П. Приходько та С. Г. Луценка на тему «Технічне забезпечення розслідування злочинів пов’язаних з використанням вибухових матеріалів на сучасному рівні» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)

Рецензія на наукову статтю А. О. Полтавського на тему «До питання стандартизації технології огляду (дослідження) місця події» (Автор ‒ професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Ю. М. Чорноус)

Рецензія на наукову статтю О. А. Ляшенко та О. В. Щербини на тему «Окремі аспекти, що виникають при проведенні судових економічних експертиз у сфері публічних закупівель» (Автор ‒ професор кафедри аудиту та економічного аналізу Університету ДФС України, доктор економічних наук К. П. Проскура)

Рецензія на наукову статтю Н. М. Ахтирської на тему «Оцінка експертних висновків «наукових суддів» у практиці Європейського суду з прав людини» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)

Рецензія на наукову статтю А. В. Юхименка та П. Г. Борщевського на тему «Експертне дослідження авіаційних подій та інцидентів в судовій практиці» (Автор ‒ доцент кафедри аеронавігаційних систем навчано-наукового факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук О. М. Алєксєєв)