Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

Рецензії за 2023 рік

Рецензія на наукову статтю І. Білоус, В. Годзя, І. Рябенко “Відповідальність судового експерта: огляд чинного законодавства” (Автор – професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, Євгенія Свобода)

Рецензія на наукову статтю С. Єленич “Бібліографічні дослідження як джерела вивчення одеської криміналістичної школи” (Автор – професор Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, Валерій Тіщенко)

Рецензія на наукову статтю В. Куликовської “Один з підходів до вирішення питання встановлення хронологічної послідовності виконання електрографічних та рукописних реквізитів за відсутності місць їхнього взаємного перетину” (Автор – старший офіцер Головного центру супроводження програм розвитку (Офіс реформ) Державної прикордонної служби України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Олег Ананьїн)

Рецензія на наукову статтю І. Сівчук “Нормативно-правове регулювання судових експертиз в Україні” (Автор – кандидат економічних наук, судовий експерт сектору економічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних, екологічних досліджень та оціночної діяльності Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, Олексій Горлачук)

Рецензія на наукову статтю І. Окуневич “Особливості розрахунку та дослідження експертами-економістами заборгованості за кредитними договорами (угодами), яка виникла в особливий період та період дії воєнного стану в Україні” (Автор – завідувач лабораторії економічних та товарознавчих досліджень ДніпроНДІСЕ, доктор філософії, Ніка Ількова)

Рецензія на наукову статтю Т. Ніколайчук “Особливості формування підпису в умовах сучасного розвитку інноваційних технологій документообігу” (Автор – завідувач кафедри права ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», кандидат юридичних наук, доцент, Вероніка Шкабаро)

Рецензія на наукову статтю В. Полтавця “Експертне дослідження посівної сільськогосподарської техніки” (Автор – доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидат технічних наук, Володимир Амосов)

Рецензія на наукову статтю А. Таран “Особливості розгляду питань про накладання земельних ділянок при виконанні земельно-технічних експертиз” (Автор – завідувач кафедри загального землеробства ЦНТУ, кандидат біологічних наук, професор, Микола Мостіпан)

Рецензія на наукову статтю А. Мороз “Використання психологічного маніпулювання злочинцем під час взаємодії з дитиною у справах про тривале розбещення неповнолітніх” (Автор – професор кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», доктор психологічних наук, професор, Оксана Шпортун)

Рецензія на наукову статтю О. Санжари “Пробація: виникнення та становлення” (Автор – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, Наталія Лущук)

Рецензія на наукову статтю І. Старенького, О. Донченко “Виявлення слідів використання програмного забезпечення типу «Stealer»” (Автор – завідувач кафедри Інформаційних систем Національного університету «Одеська політехніка», доктор технічних наук, професор, Олена Арсірій)

Рецензії за 2022 рік

Рецензія на наукову статтю К. О. Юсупової “Участь захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: криміналістичні основи та кримінальні процесуальні гарантії” (Автор – проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Чернявський)

Рецензія на наукову статтю Д. О. Рудь “Щодо кваліфікаційних вимог до фахівця з правоохоронної діяльності” (Автор – заступник завідувача кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Інституту економіки та права Класичного приватного університету, додктор юридичних наук, доцент Каріна Калюга)

Рецензія на наукову статтю А. О. Полтавського “Розроблення професійного стандарту “судовий експерт” як один із напрямів удосконалення судово-експертної діяльності” (Автор – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Ахтирська)

Рецензія на наукову статтю С. А. Перетятка “Проблеми призначення та проведення експертизи під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 263-1 Кримінального кодексу України” (Автор – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Ахтирська)

Рецензія на наукову статтю Я. В. Неділька “Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування криміннальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних технологій (кіберзлочинів), в умовах воєнного стану” (Автор – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Ахтирська)

Рецензія на наукову статтю В. В. Мігалатюка “Викоростання інформаційних технологій у кримінальному провадженні” (Автор – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Володимир Гринюк)

Рецензія на наукову статтю С. М. Кухаревої, Д. В. Кального, А. М. Камінського “Актуальні проблеми правового регулювання судово-експертної діяльності в контексті внесення змін до законодавства” (Автор – кандидат ююридичних наук, доцент Юрій Мазниченко)

Рецензія на наукову статтю Т. П. Кривак “Організація Об’єднаних Націй у сучасному світі та питання судової експертизи в її діяльності” (Автор – доктор ююридичних наук, професор, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції НДІ ППіП імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Владислав Теремецький)

Рецензія на наукову статтю А. В. Гребенюк “Поняття, зміст та особливості проведення тактичної операції під час досудового розслідування” (Автор – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Гринюк)

Рецензії за 2021 рік

Рецензія на наукову статтю О.А. Недашківської “Клопотання як процесуальна форма реалізації судовим експертом права на експертну ініціативу” (Автор – доктор юридичних наук, доцент, полковник Анатолій Притула)

Рецензія на наукову статтю Шияна Д.С. та Шиян О.Ю. “Об’єктивна сторона нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням” (Автор – завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права Національного університету “Запорізька політехніка”, доктор юридичних наук, професор Т.Є. Леоненко)

Рецензія на наукову статтю С.М. Науменка “Дослідження голографічних захисних елементів, що використовуються на посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів на пластиковій основі та приклад їх підробки” (Автор – провідний науковий співробітник ВТЗ ЛКД Київського НДІСЕ, кандидат юридичних наук М.П. Молибога)

Рецензія на наукову статтю Н.О. Зубової, С.М. Науменка, В.В. Сомова “Банкноти України з дефектами виробника та особливості їх криміналістичного дослідження” (Автор – провідний науковий співробітник ВТЗ ЛКД Київського НДІСЕ, кандидат юридичних наук М.П. Молибога)

Рецензія на наукову статтю Міллєра Д.С. “Використання труборізу як знаряддя злочину при вчиненні крадіжок кабельно-провідникової продукції: особливості ідентифікаційного дослідження” (Автор – доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Г.С. Бідняк)

Рецензія на наукову статтю Жиленко Л.В. та Новицької І.М. “Особливості товарознавчого дослідження хутряних виробів” (Автор – кандидат хімічних наук, судовий експерт відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Волинського НДЕКЦ МВС Олена Климович)

Рецензія на наукову статтю Міллєра Д.С. “Використання труборізу як знаряддя злочину при вчиненні крадіжок кабельно-провідникової продукції: особливості ідентифікаційного дослідження” (Автор – директор Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридичних наук Володимир Коротаєв)

Рецензія на наукову статтю Бараняка В.М. “Способи сепарації на підготовчій стадії проведення криміналістичної експертизи речових доказів” (Автор – кандидат юридичних наук, доцент Є.В. Пряхін)

Рецензія на наукову статтю Гайдамакіної Д.І., Дробишевої О.С., Абросимової В.Г., Сиротенко Н.В. “Дослідження безлітерних підписів з метою вирішення ідентифікаційних завдань” (Автор – провідний судовий експерт ЛПЛМД Наталія Дідушок)

Рецензії за 2020 рік

Рецензія на наукову статтю О.А. Гуменського «Интеграционный характер исследования. Проведение комплексной экспертизы» (Автор – доктор юридичних наук, професор Т.В. Будко)

Рецензія на наукову статтю Т.П. Кривак та Н.М. Баюрко «Міжнародне співробітництво Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI) та судово-експертних установ України» (Автор – кандидат історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Відмінник освіти України О.І. Криворучко)

Рецензія на наукову статтю В.В. Аксьонова, В.В. Кожевнікова «Можливості використання магнітного порошку «Трифолін» для проведення дактилоскопічних досліджень» (Автор – Професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ДДУВС, доктор юридичних наук, доцент І.В. Пиріг)

Рецензія на наукову статтю О.С. Омельяна «Поняття та ознаки цифрових слідів, що утворюються під час вчинення кіберзлочинів» (Автор – Провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Б. Леонов)

Рецензія на наукову статтю Р. М. Пасько «Взаємозв’язок функціонального зносу та найбільш ефективного використання нерухомого майна» (Автор – Президент ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ»; член Королівського інституту сертифікованих експертів (MRICS), Лондон; кандидат фізико-математичних наук; старший науковий співробітник; Професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв С.Й. Максимов)

Рецензія на наукову статтю М.А. Третяк «Сучасні інституційні проблеми судової земельно-технічної експертизи» (Автор – Кандидат економічних наук, доцент кафедри земельного кадастру Львівського національного аграрного університету О.Ф. Ковалишин)

Рецензія на наукову статтю Н.М. Арефіної «Теоретико-методологічні засади психологічної експертизи у справах, пов’язаних з розслідуванням аварійних ситуацій» (Автор ‒ Завідувач кафедри «Психологія» Житомирського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЖІ МАУП), кандидат психологічних наук, доцент М.І. Дідора)

Рецензія на наукову статтю В.О. Савечко та О.М. Черниша «Трансформація системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України». (Автор – Кандидат військових наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України С.В. Годзь)

Рецензія на наукову статтю С.М. Науменко «Підробка посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що виготовляються на полімерній основі III покоління, приклади з експертної практики» (Автор ‒ експерт відділу організаційно-методичних питань експертно-криміналістичної діяльності Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України, кандидат технічних наук старший науковий співробітник О. В. Ананьїн)

Рецензії за 2019 рік

Рецензія на наукову статтю Ю. П. Приходько та С. Г. Луценка на тему «Технічне забезпечення розслідування злочинів пов’язаних з використанням вибухових матеріалів на сучасному рівні» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)

Рецензія на наукову статтю А. О. Полтавського на тему «До питання стандартизації технології огляду (дослідження) місця події» (Автор ‒ професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Ю. М. Чорноус)

Рецензія на наукову статтю О. А. Ляшенко та О. В. Щербини на тему «Окремі аспекти, що виникають при проведенні судових економічних експертиз у сфері публічних закупівель» (Автор ‒ професор кафедри аудиту та економічного аналізу Університету ДФС України, доктор економічних наук К. П. Проскура)

Рецензія на наукову статтю Н. М. Ахтирської на тему «Оцінка експертних висновків «наукових суддів» у практиці Європейського суду з прав людини» (Автор ‒ Професор факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук Є. Д. Лук`янчиков)

Рецензія на наукову статтю А. В. Юхименка та П. Г. Борщевського на тему «Експертне дослідження авіаційних подій та інцидентів в судовій практиці» (Автор ‒ доцент кафедри аеронавігаційних систем навчано-наукового факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук О. М. Алєксєєв)