Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

Рік заснування: 1964

Проблематика: висвітлення проблем криміналістики, історії, актуальних питань теорії та практики судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів

ISSN: 2786-7072 (Online); 2786-7080 (Print)

DOI: https://doi.org/10.33994

Видання внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 13.06.2024 №2041, ідентифікатор медіа – R40-05288.

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 №1604

Галузь науки: юридичні науки

Спеціальність: 081 Право

Категорія наукового видання: «Б» (від 26.11.2020)

Спеціальність ДАК України (Перелік 2011 р.): 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Періодичність: 1 раз на рік

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Адреса редакції: 03057, м. Київ, вул. Сім’ї Бродських, 6

Електронна адреса для листування: info@kndise.gov.ua; press@kndise.gov.ua; nauka@kndise.gov.ua.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове, юридичне, інформаційне.

Тематична спрямованість видання: висвітлення сучасних теоретико-прикладних проблем криміналістики, використання результатів новітніх методів і методик проведення судових експертиз, застосування спеціальних знань у судочинстві та слідчій практиці, при отриманні юридичної освіти та підготовки кадрів – судових експертів.

Завдання та основні цілі видання: оприлюднення результатів наукових і дисертаційних досліджень у галузях криміналістики, судової експертизи та споріднених наук, популяризація та обмін досвідом у сфері юридичної науки і підготовки персоналу судово-експертних установ, обговорення законопроектів, поширення інформації про події наукового характеру (відгуки та рецензії, персоналії науковців, захист дисертацій, нові юридичні видання, наукові заходи – конференції, семінари, конкурси).

Сфера розповсюдження видання та категорія читачів: загальнодержавна та зарубіжна.

Збірник зареєстрований та індексується на платформах: «Наукова періодика України», «Index Сopernicus International», «Google Scholar». Крім того, Збірнику присвоєно ідентифікатор міжнародного стандарту DOI (Digital Object Identifier).

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Історія започаткування науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза розпочинається в 30-роки минулого століття.

На початку 1936 року було прийнято рішення та надана можливість  Інститутам науково-судової експертизи публікувати інформацію за результатами проведення науково-дослідних робіт.

Кроком у здійсненні цієї задачі, було видання першої збірки наукових праць співробітників Київського, Харківського та Одеського інститутів науково-судової експертизи, яка вийшла друком восени 1937 року під назвою «Криміналістика і науково-судова експертиза», тиражем 1500 примірників.

До редакційної колегії збірки увійшли  Б. Й. Вахліс, колишній директор Київського Інституту, професори Н. Н. Бокаріус – директор Харківського інституту, М. П. Макаренко – директор Одеського інституту.  Прикрасили видання наукові статті професорів: С. М. Матвєєва, О. К. Судомира, В. Є. Озецького та відомих криміналістів, експертів – Б. Р. Киричинського, К. Є. Завадинської, Н. М. Зюскіна, С. І. Тихенка та ін.

По закінченні Другої світової війни, наприкінці 40-х років ХХ ст., за редакцією Д. Х. Панасюка, Б. И. Вахліса, Б. Р. Киричинського та С. І. Тихенка, виходять друком  три збірки праць співробітників Київського НДІСЕ під загальною назвою «Криминалистика и научно-судебная экспертиза».  Вони вмістили в себе науковий доробок судових експертів: Н. М. Зюскіна, Б. Р. Киричинського, Є. Ю. Брайчевської, М. Г. Богатирьова, Т. Г. Бордонос, В. Л. В. Л. Павлова, Т. І. Барабаш,  Т. Є. Гетьман, А. М. Гамбург, С. І. Тихенка, І. Я. Фрідмана та ін. Наукові праці, які вийшли друком в означених збірках, безумовно допомагали працівникам слідчих та судових органів в їх практичній роботі.

У 1957 році був виданий збірник наукових робіт  «Криминалистика и судебная экспертиза», в якому були опубліковані доповіді на об’єднаній науковій конференції Київського та Харківського науково-дослідних інститутів судової експертизи Міністерства юстиції УРСР. Конференція відбулася 23–26 жовтня 1956 року в м. Києві. В ній прийняли участь наукові співробітники та викладачі-криміналісти України, Росії, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузії, судові медики, працівники органів розслідування, прокуратури та суду.

Більшість наукових праць, розміщених у збірнику, була присвячена питанням подальшого вдосконалення прийомів та методів криміналістичного дослідження речових доказів.

Збірка вийшла за редакції  В. К. Лисиченка та В. П. Колмакова.

60-ті роки  ХХ століття були відмічені початком формування міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза».

Вищезазначений збірник почав видаватися з 1964 року. Його видання гарантується ч. 4 ст. 8 Закону України «Про судову експертизу», а також визначає науково-інформаційну форму, яка сприятиме науково-методичному забезпеченню судово-експертної діяльності.

В збірнику відображені підсумки наукових досліджень в області теорії та історії судової експертизи, розробок та вдосконалення методик різних видів судово-експертних досліджень. Розглянуто актуальні питання криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів.

Видання розраховане для судових експертів, працівників органів досудового розслідування, суддів, викладачів, аспірантів, студентів юридичних, медичних вищих навчальних закладів.

Друковані примірники вищеозначеного видання (обов’язкові примірники)  щорічно направляються  до Національної бібліотеки України  ім. В. І. Вернадського.

Видання індексується на платформах «Index Kopernicus International», «Google scholar» та ін.

Електронні версії статей збірника представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» з 2013 року та на веб-сторінці видання.