Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Akhtyrska Завантажень: 99, розмiр: 349.9 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.49

Ахтирська Н.М.

У статті досліджується тлумачення поняття «провокація» з точки зору практики Європейського суду з прав людини, законодавства України, аналізується практика правоохоронних органів та наводяться ситуації, з якими стикаються суди під час оцінки достовірності доказів. Пропонується задля спростування доказів, одержаних з порушенням статті 6 Конвенції про права людини та основоположні свободи, використовувати сучасні можливості судово-лінгвістичної експертизи.

Ключові слова: лінгвістична експертиза, провокація, негласні слідч (розшукові) дії, підбурювання, зловживання впливом.