Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Криміналістика 65 друк новий 26 39 Завантажень: 70, розмiр: 296.5 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.03

Гора І. В., Колесник В. А.

Стаття присвячена розгляду проблемних питань удосконалення судовоекспертної діяльності з проведення традиційних криміналістичних експертиз. Поряд з питаннями ефективного використання розроблених в криміналістиці науково-технічних засобів і методів, зачіпаються проблеми розробки й використання інноваційних експертних технологій. Технологічний підхід в проведенні традиційних криміналістичних експертиз є відображенням об’єктивних закономірностей, що властиві науково-технічному прогресу.

Ключові слова: судова експертиза, традиційні криміналістичні експертизи, експертні технології, інноваційні методи, інформаційне забезпечення.