Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF V. Myhalatiuk67 Завантажень: 71, розмiр: 262.0 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.29

Мігалатюк В.В.

Статтю присвячено аналізу процесуального порядку роботи з інформацією, виокремленню теоретико-правових засад її реалізації та визначенню основних напрямів подальшого удосконалення кримінального процесуального законодавства. У результаті проведеного дослідження сформовано низку положень та висновків, які стосуються поглиблення теорій кримінального процесу та криміналістики, обґрунтування пропозицій щодо удосконалення
чинного кримінального процесуального законодавства, розробки сучасних криміналістичних рекомендацій (технологій) з розслідування злочинів.

Ключові слова: інновації, інформація, кримінальне провадження, розслідування злочину, сучасні технології.