Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Antoniuk Завантажень: 173, розмiр: 311.8 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.10

Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю., Михальчук Т.В.

У статті проведений аналіз сутності висновку спеціаліста як результату залучення спеціальних знань при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. Робиться висновок про доцільність сприйняття висновку експерта як єдиного можливого результату застосування спеціальних знань, що може розглядатися джерелом доказів при розслідуванні як кримінальних проступків, так і злочинів.

Ключові слова: кримінальне провадження, процесуальні джерела доказів, спеціальні знання, спеціаліст, висновок спеціаліста, висновок експерта, кримінальні проступки.