Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Khakhanovskyi Завантажень: 79, розмiр: 339.2 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.66.04

Хахановський В.Г.

У статті досліджується питання правомірності та коректності використання в криміналістиці, в процесі розслідування кримінальних правопорушень низки понять і термінів, що утворилися останнім часом в результаті інтеграції наукових знань, а саме: «електронні докази», «цифрові докази», «докази в електронній формі», «електронні відображення», «віртуальні докази», аналізується їх спільне і відмінне, розкривається позиція автора про необхідність розмежування цих понять, висловлюються пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової регламентації таких понять і термінів, а також проведення подальших наукових досліджень в цій сфері, у тому числі – на дисертаційному рівні.

Ключові слова: інтеграція наукових знань, докази, фактичні дані, доказова інформація, криміналістична інформація, криміналістична інформатика, електронні докази, цифрові докази, докази в електронній формі, електронні відображення, документи, віртуальні докази.