Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655
PDF Pryimak Завантажень: 41, розмiр: 322.6 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.60

Приймак О.Г.

Стаття присвячена дослідженню необхідності, доцільності та можливостей судово-технічної експертизи документів підписів, нанесених за допомогою кліше (факсиміле).

Ключеві слова: підпис, факсиміле, кліше, експертне дослідження, способи виконання підписів