Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Dikevych Завантажень: 44, розмiр: 308.1 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.72

Дікевич К.Г.

У даній статті розглянуто досвід зарубіжної практики за декілька останніх десятиліть в області створення наукової основи судової експертизи почерку, а також програмних засобів і програмних систем, які автоматизують деякі з процесів експертизи. Надано загальну характеристику: інструментам, які обчислюють функції і забезпечують візуалізацію, щоб допомогти експертупочеркознавцю; методам перевірки, які забезпечують ступінь відповідності між досліджуваними рукописними записами та наданим порівняльним матеріалом; методам ідентифікації, які звужують пошук в електронному сховищі документів з наявними в ньому зразками почерку різних виконавців.

Ключові слова: судово-почеркознавча експертиза, кібернетичний метод, почерк, підписи, програмне забезпечення, комп’ютерні програми