Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF 23 1 Завантажень: 78, розмiр: 311.3 KB

Федоренко В. Л., Голікова О. В.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності та змісту категорії «літературний твір наукового характеру», як об’єкта авторського права та судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Визначено, що літературний твір наукового характеру або науковий твір – це новий і оригінальний результат цілеспрямованої фахової інтелектуальної діяльності науковця (науковців), який є наслідком дослідження закономірностей розвитку природи, людини, суспільства та держави, який втілюються в ідеях, концепціях, теоріях, доктринах, ученнях та отримав своє матеріальне закріплення в монографіях, дисертаційних дослідженнях, звітах науково-дослідних робіт, наукових статтях і інших видах наукових творів. Наголошується, що важливою ознакою наукових творів, як об’єктів інтелектуальної власності, є їх багатоманітність. Це зумовлює потребу в їх класифікації за різними критеріями (сутність, зміст, суб’єкти створення, форми існування, обсяг тощо). Виокремлюються та характеризуються види наукових творів літературного характеру, розкриваються їх особливості.

Ключові слова: авторське право, об’єкт інтелектуальної власності, літературний твір наукового характеру, науковий твір, класифікація наукових творів.