Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF A2fc25cb69 28 37 Завантажень: 94, розмiр: 768.4 KB

Ю.М. Чорноус; О.А. Лопата

Анотація

Міжнародне співробітництво у сфері судово-експертної діяльності реалізується згідно з напрямами, рівнями та формами. Виділено такі напрями: міжнародне співробітництво у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному, виконавчому провадженні, поза провадженням (за науковим, навчально-методичним напрямом); рівні: двостороннє співробітництво, регіональне, світове; форми: визначення й забезпечення міжнародних стандартів судово-експертної діяльності, проведення судової експертизи в порядку міжнародної правової допомоги, залучення фахівців з інших держав для вирішення завдань судово-експертної діяльності та участь у таких заходах вітчизняних судових експертів; забезпечення функціонування та використання даних криміналістичних обліків й інформаційно-пошукових систем; обмін інформацією; проведення занять, стажувань, конференцій, підвищення кваліфікації та ін.