Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Криміналістика 65 друк новий 405 415 Завантажень: 10, розмiр: 372.7 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.39

Біленчук П. Д., Сватюк Н. І., Поп О. М., Симкакич О. І., Маслюк О. В.

Показана можливість використання ядерно-фізичних методик для ідентифікації природних об’єктів, що можуть бути доказовими елементами для судової експертизи. Доведено, що важливими факторами для просторової локалізації об’єктів довкілля (ґрунти, намули, скали) є вміст та співвідношення дочірніх ізотопів природних U/Th серій, а також вміст нуклідів техногенного походження. На прикладі намулів рік та скальних порід Закарпаття проілюстровано можливість встановлення для цих об’єктів стандартів вмісту відповідних хімічних елементів та їх ядерного датування. Це дозволяє ідентифікувати об’єкти довкілля та робити їх прив’язку до певної території, що буває вкрай важливим для судової експертизи.

Ключові слова: судова експертиза, природні об’єкти, ядерна атрибутика, ядерні низькофонові методики, датування, ідентифікація, просторова локалізація.