Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF vypusk_68-48-56 Завантажень: 64, розмiр: 287.1 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.05

І. П. Сівчук

В статті висвітлені проблемні питання нормативно-правового регулювання судових експертиз в Україні. Здійснено огляд наукових думок в напрямі теоретичних та емпіричних досліджень згадуваної тематики провідних науковців та вчених. Проаналізовано актуальні статті кримінального процесуального законодавства, що стосуються інституту судової експертизи. Досліджено зміни в нормативних документах, які регулюють судово-експертну
діяльність в Україні.

Ключові слова: нормативно-правове регулювання, експерт, судова експертиза, принцип законності, принцип об’єктивності, принцип повноти дослідження, висновок експерта, доказ.