Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF vypusk_68-65-74 Завантажень: 26, розмiр: 336.4 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.07

К. М. Дзюбак

Статтю присвячено дослідженню організаційно-правових меж забезпечення науково-експертної діяльності у адміністративному судочинстві, визначеному в Кодексі адміністративного судочинства України. Доводиться необхідність удосконалення норм зазначеного кодексу України в частині визначення процесуальних прав та обов’язків експерта в галузі права в судовому процесі, а також правової природи його висновку. Надано пропозиції про внесення змін до цього кодексу України.

Ключові слова: експерт у галузі права, висновок експерта у галузі права, адміністративний процес, аналогія права, аналогія закону, науковоекспертна експертиза.