Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Bukhonskyi67 Завантажень: 42, розмiр: 297.4 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.27

Бухонський С.О.

Статтю присвячено аналізу історично-правових та теоретичних основ зміни нормативної моделі початку досудового розслідування за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а також, визначенню основних напрямів подальшого удосконалення кримінального процесуального законодавства тощо. У результаті проведеного дослідження сформовано низку положень та висновків, які стосуються поглиблення теорій кримінального процесу та криміналістики, обґрунтування пропозицій щодо удосконалення
чинного кримінального процесуального законодавства, розробки сучасної методології (технік) з розслідування злочинів.

Ключові слова: кримінальне провадження, початок досудового розслідування, відомчий контроль, прокурорський нагляд, судовий контроль.