Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Liodorova Завантажень: 76, розмiр: 370.6 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.06

Ліодорова Ю.Г., Воронова І.С., Шнейдере Р.

Робота авторів присвячена дослідженню міжнародних аналітичних методів для виявлення і доказу шахрайства в ході розслідувань економічних злочинів і проведенні судово-бухгалтерської експертизи. Оскільки в якості загального положення для визначення шахрайства не може бути покладено незмінне правило, остільки і методи для дослідження продовжують активно розвиватися. Автори наводять характеристику трьох груп методів судової аналітики, які також використовуються в Латвії: методи узагальнення офіційних фактів на основі офіційно затверджених даних установ, аналітичні методи, засновані на компетенції експерта, і економіко-математичні методи. Хронологія еволюції розвитку методів виявлення шахрайства проведена на основі історичного огляду. Наводиться опис математичних моделей виявлення шахрайства, рекомендованих для використання в судових бухгалтерських експертизах, з додаванням логістичної моделі, розробленої в Литві. Останнім етапом дослідження є неструктуроване інтерв’ю фокус групи з експертами-бухгалтерами, слідчими і прокурорами з метою з’ясувати ставлення і оцінити можливість практичного використання моделей для виявлення шахрайства в судових процесах та судово-бухгалтерських експертизах. Результат інтерв’ю показав, що респонденти не заперечують проти використання моделей як при розслідуванні економічних злочинів, так і при проведенні судовобухгалтерських експертиз. Учасники опитування відзначили в якому напрямку слід удосконалювати дані методи для їх застосування в діловодстві.

Ключові слова: судово-медичний облік, криміналістичний метод, шахрайство у фінансовій звітності, моделі.