Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Leonov Завантажень: 64, розмiр: 435.0 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.07

Леонов Б.Д., Серьогін В.С.

Стаття присвячена питанням розвитку методичного забезпечення судово-експертної діяльності. На підставі аналізу наукових досліджень у сфері судово-експертної діяльності визначено напрями удосконалення експертних методик та оцінки їхньої ефективності. В контексті методології наукового пізнання аналізуються перспективні напрями удосконалення експертних методик шляхом їхньої стандартизації та алгоритмізації, що базуються на методах формалізації наукових досліджень. У статті обґрунтовуються засади формування алгоритмів. Запропоновано практичні рекомендації для побудови алгоритму конкретних експертних методик та наведено приклад побудови алгоритму для вирішення типових завдань при проведенні судової експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. На підставі результатів аналізу засад формування алгоритмів та їх властивостей щодо оцінки ефективності методик запропоновано впровадження алгоритмів експертних методик, що дозволяє вдосконалити експертну методику на стадії її розробки.

Ключові слова: алгоритм, алгоритмізація, експертні методики, формалізація, функції експертних методик.