Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655
PDF Kryvak Завантажень: 178, розмiр: 376.5 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.17

Кривак Т.П.

У статті розглянуто особливості перекладу термінів в області криміналістики й судової експертизи та проблему варіантності, яка виникає в процесі перекладу. Виявлено, що варіантність при перекладі термінів в області криміналістики й судової експертизи є як позитивним явищем, так і негативним, проте слугує передумовою віднайдення точного та однозначного еквіваленту з мови оригіналу, в залежності від контексту. Проаналізовано лексичні трансформації, які використовуються під час перекладу термінів, та визначено необхідність досягнення ефекту змістовної та контекстуальної ідентичності під час перекладу термінів.

Ключові слова: термінологія, варіантність перекладу, криміналістика, судова експертиза.