Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Криміналістика 65 друк новий 624 638 Завантажень: 59, розмiр: 362.0 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.61

А. В. Кофанов, Н. В. Павловська, О. В. Романенко, Г. О. Стрілець, Н. А. Філіпова

Інтелектуальна власність сьогодні є потужним фактором прогресу, який багато в чому визначає тенденції сучасного світу. Тому захист прав інтелектуальної власності є одним з найважливіших завдань держави і суспільства, яке прагне зайняти гідне місце в світовому співтоваристві.

Метою статті є вивчення проблемних питань призначення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності та аналіз шляхів їх вирішення.

Актуальність дослідження обумовлена швидким збільшенням кількості протиправних дій у сфері інтелектуальної власності.

Дослідження проводилося на основі методики системного аналізу і узагальнення інформації, отриманої в ході проведеного опитування категорії слідчих, які здійснюють досудове розслідування протиправних дій щодо об’єктів інтелектуальної власності, а також звітів МВС України та Національної поліції України за 2012, 2016-2018 роки. Криміналістика і судова експертиза.

Проаналізовано зміни в законодавстві, що регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності, а також взаємозв’язок державних і недержавних спеціальних експертних установ, які здійснюють експертні дослідження об’єктів інтелектуальної власності. Визначено ключові питання, які сприятимуть підвищенню якості як самого дослідження, так і всього процесу дослідження в цілому.

Ключові слова: інтелектуальна власність, судова експертиза, експерт, порушення, засоби правового захисту