Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF vypusk_68-615-627 Завантажень: 29, розмiр: 371.1 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.61

І. М. Коросташова

Статтю присвячено узагальненню підходів до проведення судових експертиз (експертних досліджень) у сфері інтелектуальної власності, зокрема об’єктів авторського права. Проведено аналіз норм міжнародного права та новел національного законодавства, якими впроваджено поняття «твір» та видів творів, концепції «оригінальності» й «об’єктивної форми» вираження твору, а також конкретизовано час (момент) виникнення авторського права та ін. Узагальнено новели правової охорони об’єктів авторського права, що мають враховуватись судовими експертами під час проведення судових експертиз (експертних досліджень). Сформульовано рекомендації, щодо постановки перед судовими експертами питань під час призначення судової експертизи (замовлення експертного дослідження) у сфері авторського права.

Ключові слова: судова експертиза (експертне дослідження), об’єкт інтелектуальної власності, об’єкт авторського права, твір, правова охорона, критерії охороноздатності, оригінальність твору, об’єктивна форма вираження твору.