Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655
PDF Naumova Завантажень: 33, розмiр: 395.3 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.38

Наумова А.О.

На основі дослідження було визначено елементи реабілітації, обґрунтовано необхідність відшкодування не лише майнової та моральної шкоди, але й фізичної шкоди реабілітованому, сформовано авторське визначення реабілітації у кримінальному процесі та запропоновано доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України главою «Реабілітація».

Ключові слова: реабілітація, фізична шкода, фальсифікація доказів, застосування фізичного чи психічного насильства, відповідальність держави перед реабілітованим.