Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Shcherbakovskyi Завантажень: 124, розмiр: 368.3 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.05

Щербаковський М. Г.

У статті показано, що незважаючи на різні правові системи США і України, в галузі судових експертиз є загальна проблема, пов’язана з оцінкою наукової достовірності проведених експертних досліджень і на цій основі – допустимості показань експерта. Розглянуто існуючі в США стандарт Фрая, трилогія Добера, Правило 702 Федеральних правил доказування, що спрямовані на визначення допустимості показань експерта. Підкреслено, що в американському судочинстві основним критерієм допустимості показань експерта є наукова і методична достовірність проведеного дослідження. Перевірка достовірності покладена на суддю, який виконує роль «воротаря». Якщо попередня перевірка підтверджує наукову достовірність проведених експертних досліджень, суддя «допускає» Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи 47 висновки експерта судді факту для прийняття рішення у справі. Здійснення перевірки наукової достовірності показань експерта вимагає від судді ознайомлення з основами і методами відповідних наук. Зіставлення стандартів допустимості експертних досліджень в американському судочинстві з вітчизняною кримінально-процесуальною доктриною показує певні збіги і відмінності. Істотною відмінністю американських стандартів є чіткий припис суддям з перевірки і встановлення тих властивостей експертного дослідження, які обумовлюють допустимість (наукову достовірність) показань експерта. На основі аналізу американських стандартів зроблено висновок про доцільність закріплення в українському процесуальному законодавстві за суб’єктами, які здійснюють доказування, обов’язок перевірки наукової (наявність загальнонаукових положень, теоретичних основ певного виду експертиз) і методичної (використання методики, зареєстрованої в Реєстрі методик проведення судових експертиз) достовірності експертних досліджень під час оцінки висновку та показань експерта.

Ключові слова: судова експертиза, показання експерта, допустимість, достовірність, стандарти США, кримінальний процес України.