Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Trifautsan Завантажень: 75, розмiр: 410.1 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.74

Трифэуцан В. І.

Стаття присвячена актуальній екологічний ситуації на глобальному рівні в Республіці Молдова. Національний центр судової експертизи, узагальнюючи і аналізуючи практику і досвід інших держав, представляє нову перспективу для розвитку судової експертизи в Республіці Молдова – судово-екологічну експертизи, з метою виявлення злочинів, об’єктивного вивчення причин антропогенного впливу на навколишнє середовище, відповідно до національного законодавства. У даній статті ми хотіли підкреслити, що при призначенні судово-екологічної судової експертизи слідчий повинен дотримуватися правил вилучення об’єктів експертизи відповідно до процесуальних законів і правильно сформулювати завдання з урахуванням чинного законодавства, своїх професійних знань, інструкції, методичних і криміналістичних рекомендацій щодо проведення експертизи.

Ключові слова: забруднення навколишнього середовища, негативний антропогенний фактор, екологічні злочини, екологічний баланс, судово-екологічна
експертиза, спеціальні знання, методичні рекомендації, завдання та об’єкти судово-екологічної експертизи.