Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Wilk Завантажень: 54, розмiр: 712.5 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.23

Д. Вілк

У статті аналізуються основні судові бази даних, які на даний момент існують в Польщі. Вказується, що розвиток баз даних стало особливо помітним за останні двадцять років завдяки впровадженню аналізу ДНК в судовомедичну експертизу і впровадженню сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, які дозволяють здійснювати швидкий пошук даних і автоматичне співставлення зразків з різних джерел. Дається характеристика баз даних судової експертизи, які необхідні правоохоронним органам у повсякденній практиці й, відповідно, створені в Польщі. Аналіз кількості осіб, включених в базу даних ДНК, показав, що вона все ще невелика, але обсяг бази даних збільшився вдвічі порівняно з 2015 роком. Бази даних відбитків пальців в Польщі відносно великі, але кількість звернень скоротилася в останні роки з-за обмеженого збору карток з відбитками пальців від підозрюваних. Це ясно показує, що продуктивність бази даних пов’язана з її розміром, а також з постійним завантаженням плям з місця злочину й довідкових профілів осіб, які дійсно могли бути пов’язані зі злочином. У статті вказується, що бази даних судової експертизи є найважливішими ресурсами в системах кримінального правосуддя, які дозволяють виявляти та ідентифікувати злочинців. Загальний регламент щодо захисту даних і Директива поліції про обробку персональних даних були прийняті в Європейському Союзі в 2016 році, що має на увазі зміни в національному законодавстві та політиці в області обробки генетичних і біометричних даних правоохоронними органами. Таким чином, поточний розвиток баз даних ДНК і відбитків пальців в Польщі було виявлено і зіставлено з іншими європейськими країнами. Проаналізовано зміни в законі, пов’язані з обробкою генетичних і біометричних даних. Питання, пов’язані з розходженням між різними категоріями суб’єктів даних і терміном зберігання персональних даних, прокоментовані з точки зору права на захист персональних даних і права на недоторканність приватного життя.

Ключові слова: база даних ДНК, база даних відбитків пальців, особисті дані, генетичні дані, конфіденційність.