Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF A2fc25cb69 490 497 Завантажень: 59, розмiр: 750.0 KB

Є. Ю. Свобода; П. Є. Антонюк

Анотація

У статті проведений аналіз сучасного стану наукової розробленості теоретичних та практичних питань судового почеркознавства та судової почеркознавчої експертизи. Проаналізовані питання методичного та організаційного характеру при призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи, які знайшли своє відображення в дослідженнях вчених-криміналістів. Розглянуто внесок сучасних українських вчених в розвиток загальної теорії судового почеркознавства та загальну методику проведення судової почеркознавчої експертизи. На підставі проведеного аналізу запропоновані перспективні напрямки подальшої наукової розробленості судового почеркознавства.