Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF vypusk_68-556-571 Завантажень: 25, розмiр: 448.4 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.56

О. С. Лукова

Стаття присвячена узагальненню підходів та ключових аспектів економічної експертизи з питань правильності відображення в обліку фінансових інструментів. Виходячи з експертної практики, узагальнено питання, які найчастіше ставляться перед експертами органами досудового розслідування та суду при розслідуванні, узагальнено методику вирішення економічною експертизою питань правильності відображення в обліку фінансових інструментів. Визначено методичні підходи проведення економічної експертизи питань правильності відображення в обліку фінансових інструментів. Виявлено особливості застосування в практиці експертної діяльності зазначених методів що дозволить оптимізувати експертні дослідження та сприятиме посиленню достовірності вартісного представлення фінансових інструментів у звітності.

Ключові слова: економічна експертиза, інструменти власного капіталу, теперішня вартість, фінансові активи, фінансові зобов’язання, фінансові інструменти.