Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF 25 1 Завантажень: 42, розмiр: 315.7 KB

Ващук О. П.

Анотація

Виклики сучасності приводять до необхідності актуалізації окремих положень кримінального провадження. Сприяння в виявленні, закріпленні та вилученні предметів і документів реалізується за допомогою традиційної для вітчизняного кримінального провадження участі спеціаліста в слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях. Ця форма була єдиною формою участі спеціаліста як суб’єкта кримінального процесу за раніше діючим кримінально-процесуальним законодавством України. При цьому можливість залучення спеціаліста обмежувалася лише деякими слідчими діями. В даний час таке обмеження зняте. Тепер спеціаліст є процесуальною фігурою, що володіє певним процесуальним статусом. У рамках діючого нового КПК України існує об’єктивна необхідність визначення кримінальних процесуальних особливостей застосування комплексного підходу до використання спеціальних знань, а саме невербальної інформації у кримінальному провадженні. Підвищенню ролі невербальної інформації у кримінальному провадженні може сприяти і більш ширше використання спеціальних пізнань обізнаних осіб у передбачених законом формах.

Ключові слова: кримінальне провадження, невербальна інформація, слідчі дії, спеціальні знання.