Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Khomutenko67 Завантажень: 84, розмiр: 319.0 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.05

Хомутенко В.П., Хомутенко А.В.

У статті наведено тлумачення терміну «принцип судово-експертної діяльності». Розкрито теоретичні підходи до сутності та юридичну природу принципів «законність», «незалежність», «об’єктивність», «повноти». Проведено порівняльний аналіз принципів судово-експертної діяльності, визначених у поданих до Верховної Ради України законопроектах. Встановлено, що перелік таких принципів пропонується розширити та уточнити окремі їх назви. Дослідження практики судово-експертної діяльності дозволило навести приклади порушення судовими експертами визначених фундаментальних принципів.

Ключові слова: судова експертиза, принципи, законність, незалежність,
об’єктивність, повноти, збитки, державний бюджет.