Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Tishchenko Завантажень: 209, розмiр: 392.6 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.01

Тіщенко В.В., Бєлік Л.С., Самойленко О.А., Тіщенко Ю.В.

Стаття присвячена дослідженню аспектів сутності та правової природи судової експертизи у кримінальному провадженні. Проаналізовано положення Закону України «Про судову експертизу». Досліджено норми Кримінального процесуального кодексу України щодо підстав призначення та проведення судової експертизи. З’ясовано, що правовому змісту судової експертизи приділяли увагу багато науковців сфери цивільного процесуального права, кримінального процесуального права, криміналістики та судової експертології. Досліджено природу виникнення судової експертизи. З’ясовано, що на законодавчому рівні термін «судово-експертна діяльність» використовується лише в Законі України «Про судову експертизу». У зазначеному нормативному акті відсутнє чітке визначення цього поняття, його зміст розкривається науковцями через аналіз деяких норм. Щодо визначення поняття судової експертизи, встановлено, що у правовій науці немає єдиної думки. Проаналізовано кримінально-процесуальну форму призначення судової експертизи.

Ключові слова: судова експертиза; кримінальне провадження;судовоекспертна діяльність.