Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF vypusk_68-731-766 Завантажень: 16, розмiр: 579.7 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2023.68.71

І. В. Яценко

Автором сформульовані концептуальні засади професійної підготовки судово-ветеринарних експертів у державних спеціалізованих експертних установах України. Встановлено, що процес підготовки судово-ветеринарних експертів є технологічно складним, багаторівневим і відповідальним. Свого розвитку він набуває у закладах вищої освіти, які ведуть підготовку лікарів ветеринарної медицини і закінчується у державних експертних закладах Міністерства юстиції України, у яких лікар ветеринарної медицини з освітнім ступенем спеціаліст чи магістр, який має намір отримати кваліфікацію судово-ветеринарного експерта, проходить експертну підготовку за експертною спеціальністю 18.1 «Ветеринарні дослідження», опановуючи теоретичні, організаційні та процесуальні положення судової експертизи та судово-ветеринарної експертизи зокрема, набуває практичних навичок володіння методиками і методичними рекомендаціям; здійснює підготовку проєктів висновків експерта та рецензування проєктів висновків експерта, а також процес атестації та отримує кваліфікацію судового експерта із вище зазначеної експертної спеціальності, приймає присягу судового експерта, після чого самостійно на професійній основі здійснює судово-експертну діяльність з проведення судово-ветеринарної експертизи.
Акцентовано увагу на тому, що особа, яка має намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта за експертною спеціальність 18.1 «Ветеринарні дослідження» повинна мати виключно вищу ветеринарну освіту, кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини ступеня вищої освіти магістр або спеціаліст, галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Фахівці, які мають диплом про іншу вищу освіту, крім ветеринарної, претендувати на отримання або підтвердження кваліфікації судового експерта за експертною спеціальність 18.1 «Ветеринарні дослідження» не можуть.
Стверджується, що стажування лікарів ветеринарної медицини, що мають намір отримати кваліфікацію судово-ветеринарного експерта вперше здійснюється за розробленою нами і затвердженою Міністерством юстиції України програмою № 1 (176 год.), стажування лікаря ветеринарної медицини, що має намір перший раз підтвердити кваліфікацію судово-ветеринарного експерта за програмою № 2 (118 год.), стажування лікаря ветеринарної медицини, що має намір другий і наступні рази підтвердити кваліфікацію судово-ветеринарного експерта здійснюється за програмою № 3 (79 год.).
Запропоновано доповнити «Перелік рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури» переліком новітніх наукових робіт, опублікованих нами з питань судово-ветеринарної експертизи.
На основі аналізу засад підготовки судово-ветеринарних експертів в Україні нами виявлені проблеми у цьому напрямі діяльності, а для їх подолання запропоновано систему конкретних заходів, у т. ч. розробити і впровадити у судово-експертну діяльність «Рейтингову систему діяльності судового експерта».

Ключові слова: судово-ветеринарна експертиза, судовий експерт, підготовка кадрів, навчання, державні спеціалізовані експертні установи, експертна спеціальність 18.1 Ветеринарні дослідження.