Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Lukianchykov Завантажень: 138, розмiр: 394.2 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.19

Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є., Петряєв С.Ю.

Стаття присвячена розгляду проблемних питань криміналістичної характеристики як наукової категорії криміналістики та інструментарію пізнавальної діяльності з розкриття та розслідування злочинів. Висвітлюються думки науковців щодо визначення структури криміналістичної характеристики, доцільності використання даного поняття щодо конкретного злочину, необхідності опрацювання значного масиву матеріалів закінчених кримінальних проваджень для встановлення кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики. Визначається місце криміналістичної характеристики в структурі окремих методик розслідування злочинів.

Ключові слова: криміналістична характеристика, елементи криміналістичної характеристики, структура криміналістичної характеристики, кореляційні залежності, методика розслідування злочинів.