Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655
PDF A2fc25cb69 474 490 Завантажень: 24, розмiр: 1020.9 KB

А. В. Іщенко; Д. А. Ляшенко

Анотація

На основі аналізу докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, які були захищені співробітниками, докторантами, адʼюнктами та здобувачами Національної академії внутрішніх справ, окреслені найбільш важливі напрями наукових досліджень та визначені криміналістичні наукові школи.