Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Kutskir Завантажень: 70, розмiр: 395.4 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.41

Куцкір Г.М.

Стаття присвячена з’ясуванню поняття, місця й ролі матеріалів звуко-, відеозапису як виду джерела доказів у кримінальному провадженні. Визначено, що законодавцем матеріали звуко- і відеозапису віднесені до такого джерела доказів як документ. Зазначаються особливості встановлення їх ознак і властивостей та визначення їхньої приналежності до речових доказів чи документів. Виокремлено процесуальні дії, які спрямовані на отримання матеріалів звуко-, відеозапису.

Ключові слова: звукозапис, відеозапис, джерело доказів, речовий доказ, документ, кримінальне провадження.