Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

Всі сторони, які беруть участь в процесі підготовки публікації, повинні дотримуватися норм етики публікацій. Дані етичні стандарти розроблені з опорою на COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors, SAGE publishing policies, Humanities and Social Sciences Latvia та Етичним кодексом ученого України.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕДАКТОРІВ

Рішення про публікацію

Рішення про те, які матеріали, представлені в збірник, будуть опубліковані, приймає редакційна колегія на основі редакційної політики та норм авторського права. Редколегія може враховувати думки рецензентів, приймаючи рішення щодо публікації матеріалів.

Неупередженість

Редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукопису безвідносно до місця роботи і посадового статусу, раси, етнічності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних або політичних переконань, громадянства, інвалідності авторів тощо.

Незалежне рецензування

Редакційна колегія забезпечує незалежне рецензування, при якому дані про авторів і рецензентів закриті для обох сторін.

Конфіденційність

Редакційна колегія не може без письмової згоди авторів розкривати інформацію, що міститься у поданих для публікації рукописах, стороннім особам, крім рецензентів, інших консультантів.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Внесок у прийняття рішень про публікацію рукописів

Рецензування допомагає редакційній колегії у прийнятті редакційних рішень. За допомогою рекомендацій, переданих автору через редколегію, рецензент може допомогти автору поліпшити представлені до публікації матеріали.

Швидкість в наданні рецензій

Будь-який рецензент, який відчуває себе недостатньо кваліфікованим для підготовки рецензії щодо дослідження, про яке розповідається в рукописі, або знає, що не може підготувати запитувану рецензію в обумовлені терміни, повинен повідомити про це редколегію та виключити себе з процесу рецензування.

Конфіденційність

Рукопис, отриманий для рецензії, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не може бути показаним кому-небудь або обговорюватися з будь-ким, за винятком випадків, схвалених редколегією.

Стандарти об’єктивності

Рецензії повинні бути підготовлені об’єктивно. Персональна критика по відношенню до автора неприпустима. Рецензенти повинні висловлювати свою думку ясно та аргументовано.

Посилання на джерела

Рецензенти повинні вказати релевантні опубліковані роботи, які не були процитовані автором. Будь-які вказівки на спостереження, вимірювання або аргументи, які були раніше опубліковані, повинні супроводжуватися відповідними цитатами та посиланнями. Рецензенти повинні також звернути увагу редколегії на будь-яку змістовну подібність між рукописом, поданим на розгляд, та іншою опублікованою статтею, про яку вони особисто знають.

Конфлікт інтересів

Рецензенти не можуть розглядати рукописи, щодо яких є конфлікт інтересів, що виникають із конкуренції, співробітництва або будь-яких інших відносин з будь-яким з авторів, проектів або організацій, з якими пов’язана стаття.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Збірник «Криміналістика і судова експертиза» серйозно ставиться до випадків порушень авторського права, плагіату або іншим відхиленням від правил. Ми прагнемо захистити права наших авторів і будемо розслідувати випадки плагіату або некоректного використання статей, опублікованих в збірнику. Ми прагнемо захистити репутацію збірника. Надіслані статті можуть бути перевірені на предмет наявності в них повторів з уже опублікованих текстів. Якщо в статті буде знайдений плагіат або включення фрагментів текстів без дозволу правовласників, а також якщо авторство статті опиниться під питанням, ми залишаємо за собою право вжити наступні дії: публікацію поправок, вилучення статті зі збірника, звернення до керівника учасника за місцем роботи або до відповідного академічного співтовариства або асоціації, заборони публікацій автора в збірнику, а також відповідні юридичні кроки.

Оригінальність

Автори гарантують, що вони надають повністю оригінальні роботи, і якщо автори використовували будь-чиї роботи і / або слова інших авторів, то вони були відповідним чином процитовані.

Посилання на джерела

У тексті рукопису повинні бути зроблені відповідні посилання на роботи інших авторів, якщо такі використовувалися.

Авторство статті

Авторами статті є ті, хто зробив значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію представленого дослідження. Всі ті, хто вніс істотний внесок, повинні бути перераховані як автори. Тих, хто брав участь в певних змістовних аспектах даного дослідницького проекту і вніс істотний внесок на стадії підготовки статті до публікації, але не може вважатися автором, слід перерахувати в партнерах і їм повинна бути висловлено подяку.

Автор, з яким ведеться листування з приводу публікації, відповідає за те, щоб були вказані всі відповідні співавтори і щоб не були включені в число співавторів ті, хто ними не є, а також за те, щоб всі співавтори побачили і схвалили фінальну версію статті та погодилися передати її для публікації в даний збірник.

Істотні помилки

Якщо автор виявляє значну помилку або неточність в інформації, що публікується в роботі, в обов’язок автора входить якомога швидше повідомити редколегію про це і співпрацювати з приводу вилучення або виправлення статті.