Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)
PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 111 125 1 Завантажень: 33, розмiр: 396.4 KB

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.08

О. С. Кофанова; А. В. Кофанов

Експериментальна перевірка сучасних можливостей впровадження освітніх технології включно з інформаційними та організації індивідуальної роботи здобувачів Навчально-наукового інституту (підготовки інспекторів-криміналістів та експертів).

Перевірка ефективності впровадження технології організації індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти з використанням інформаційних технології (формувальний етап педагогічного експерименту) реалізована шляхом порівняння результатів навчальної діяльності експериментальних і контрольних груп студентів Навчально-наукового інституту (підготовки інспекторів-криміналістів та експертів) в процесі вивчення техніко-криміналістичних модулів дистанційних навчання та природничо-математичних навчальних дисциплін.

На першому етапі – напрацювання системи навчальних завдань (модулів) для індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти та впровадження зазначених навчальних завдань (модулів). На другому етапі – адаптація складових технології до внутрішнього компоненту освітньої діяльності здобувачів вищої освіти, який характеризується мотиваційним і когнітивним аспектами.

Анонсовано апробовані результати попереднього (формувального) етапу педагогічного експерименту та наочні перспективи його впровадження в освітній процес, що вказують на зростання продуктивності індивідуальної роботи, тим самим підтверджуючи ефективність апробованої технології.

Ключові слова: педагогічна технологія, підготовка судових експертів, індивідуальна робота, самостійна підготовка.