Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» 2018

ISSN: 0130-2655

Видавець: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Проблематика: висвітлення проблем криміналістики, актуальних питань теорії та практики судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, слідчої тактики та методики розслідування злочинів.

Виданий: 2018-06-12

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

105 РОКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО НАУКОВОДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Іщенко А. В., Колонюк В. П., Юсупов В. В.

PDF 2018 1 9 20 Завантажень: 32, розмiр: 317.7 KB

ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЇЇ ЗАВДАННЯ

Клименко Н. І.

PDF 5 Завантажень: 62, розмiр: 257.4 KB

ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Корж В. П.

PDF 6 Завантажень: 41, розмiр: 269.1 KB

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Нестор Н. В.

PDF 7 Завантажень: 58, розмiр: 243.2 KB

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ Й МЕТОДИ АКРЕДИТАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Хоша В. В., Угровецький О. П.

PDF 8 Завантажень: 34, розмiр: 274.7 KB

НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ НА ДОСУДОВОМУ ЕТАПІ

Пампуха Г. Г.

PDF 10 Завантажень: 30, розмiр: 246.7 KB

О СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ

Форис Ю. Б., Колонюк В. П.

PDF 12 Завантажень: 33, розмiр: 281.6 KB

ПЕРЕДУМОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Хахановський В. Г

PDF 13 Завантажень: 44, розмiр: 286.7 KB

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮАВАННЯ ОБІГУ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

Пашиєва А. С.

PDF 14 Завантажень: 33, розмiр: 260.0 KB

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.11

Кривак Т.П.

PDF Kryvak67 Завантажень: 64, розмiр: 319.2 KB
2. ПИТАННЯ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

ІНСТИТУТ ПОНЯТИХ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков В. Є.

PDF 16 Завантажень: 37, розмiр: 313.1 KB

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Пиріг І. В.

PDF 17 Завантажень: 44, розмiр: 271.6 KB

ТАКТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Щербаковський М. Г., Коршенко В. А.

PDF 19 Завантажень: 36, розмiр: 267.9 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

Біленчук П. Д., Борисова Л. В., Колонюк В. П.

PDF 20 Завантажень: 42, розмiр: 303.7 KB

ПРИРОДА КІБЕРПРОСТОРУ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Самойленко О. А.

PDF 21 Завантажень: 34, розмiр: 277.8 KB

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Жеребко О. І.

PDF 22 Завантажень: 33, розмiр: 289.7 KB

ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гуріна Д. П., Калініна І. В.

PDF 23 Завантажень: 37, розмiр: 262.8 KB

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.17

Стратонов В.М., Проценко М.В.

PDF Stratonov67 Завантажень: 26, розмiр: 307.2 KB

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КОНТЕКСТІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.24

Смоков С.М., Федоров І.В.

PDF Smokov67 Завантажень: 12, розмiр: 330.7 KB
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ПРО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРСПЕКТИВИ ГРАФОЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗНАННЯ

Когутич І. І.

PDF 24 Завантажень: 26, розмiр: 342.1 KB

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПІДВИДІВ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Ованнісян А. Л., Тимко Є. В

PDF 25 Завантажень: 34, розмiр: 277.9 KB

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇЇ СУДОВИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Богославська М. О.

PDF 26 Завантажень: 32, розмiр: 244.8 KB

ПІДРОБЛЕНІ ПІДПИСИ, ЯК ОБ’ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Лисенко А. М.

PDF 27 Завантажень: 33, розмiр: 390.0 KB

СТОСОВНО ПИТАННЯ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ

Науменко С. М.

PDF 32 Завантажень: 32, розмiр: 291.4 KB

СУДОВО-ТЕХНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Янкович Г. М.

PDF 33 Завантажень: 31, розмiр: 244.6 KB

ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДАКТИЛОСКОПІЇ

Юрчик Т. В.

PDF 35 Завантажень: 36, розмiр: 261.1 KB

ГІДРОРУЙНІВНИКИ, ЯК СПЕЦІАЛЬНЕ ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Приходько Ю. П.

PDF 37 Завантажень: 32, розмiр: 566.7 KB

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ СМЕШАННЫЕ ОПИОИДЫ И НОВЫЙ АНАЛОГ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ (ПРЕГАБАЛИН (PGB))

Кахановский Ф. Н., Посильский О. А.

PDF 39 Завантажень: 34, розмiр: 315.9 KB

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАРБОКСИЛАТНИХ АНТИФРИЗІВ МЕТОДОМ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

Сич О. А., Кот Т. М.

PDF 41 Завантажень: 25, розмiр: 299.1 KB

ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СТОРОННЬОЇ АГРЕСИВНОЇ ДІЇ НА ДОКУМЕНТИ

Родюкова О. С., Шовкова Г. В.

PDF 42 Завантажень: 35, розмiр: 903.9 KB

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БДЖОЛИНОГО МЕДУ

Борзов О. П., Ковальчук Л. І.

PDF 45 Завантажень: 28, розмiр: 324.2 KB
4. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ШВИДКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРИ НАЇЗДІ НА ПІШОХОДА

Любарський К. А., Борщевський П. Г., Бабіна І. В.

PDF 3 Завантажень: 41, розмiр: 436.4 KB

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН ПОЖЕЖ ТА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Шмерего О. Б.

PDF 9 1 Завантажень: 33, розмiр: 353.7 KB
5. СУДОВА КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТАРІЯ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО ЗВУКОЗАПИСУ

Рибальський О. В., Соловйов В. І., Журавель В. В., Шабля О. М.

PDF 13 1 Завантажень: 37, розмiр: 583.4 KB

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ

Коліса Я. Ю.

PDF 14 1 Завантажень: 35, розмiр: 243.9 KB
6. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МАЙНА НА ДАТУ ВІДДАЛЕНУ ВІД ПОТОЧНОЇ

Пасько Р. М., Маркус Я. І.

PDF 15 1 Завантажень: 39, розмiр: 337.3 KB

ЗБИТКИ ЧИ ШКОДА? АПРОБАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАКТИЦІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Савчак В. В.

PDF 16 1 Завантажень: 30, розмiр: 300.5 KB
7. СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Гриненко І. М., Полєнніков М. О.

PDF 18 1 Завантажень: 39, розмiр: 241.3 KB

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ВІД НЕНАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Жолобецька М. Б.

PDF 19 1 Завантажень: 28, розмiр: 316.0 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ, НАПРАВЛЕНИМИ У СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Коновалов Ю. В.

PDF 21 1 Завантажень: 33, розмiр: 269.5 KB
8. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА
9. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ ЯК ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФЙІКАЦІЯ

Федоренко В. Л., Голікова О. В.

PDF 23 1 Завантажень: 44, розмiр: 311.3 KB
10. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ЗЛОЧИНЦЯ, КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ГЕН ЗЛОЧИННОСТІ

Бєлік Л. С., Шиян А. І.

PDF 26 1 Завантажень: 46, розмiр: 275.2 KB
11. ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА

ДО ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ВІЙСЬКОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Савечко В. О., Козлов О. В.

PDF 27 1 Завантажень: 38, розмiр: 293.1 KB
12. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Г. М. РУДОЙ – РОДОНАЧАЛЬНИК ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УКРАИНЕ

Чисников В. Н

PDF 28 1 Завантажень: 32, розмiр: 407.3 KB
13. СУДОВО-МЕДИЧНА ТА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ТРАВМОВАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Бабкіна О. П., Шевченко Л. А., Матюхін Д. О., Коробко І. С.

PDF 30 1 Завантажень: 33, розмiр: 316.2 KB

ВИЯВЛЕННЯ ДІАТОМОВОГО ПЛАНКТОНУ У ВИПАДКАХ СМЕРТІ ВІД УТОПЛЕННЯ

Ліщинська А. А.

PDF 31 1 Завантажень: 36, розмiр: 603.3 KB

СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ТРАВМИ: ВИПАДОК З ПРАКТИКИ

Самойлов Д. В., Плетенецька А. О.

PDF 32 1 Завантажень: 38, розмiр: 848.8 KB

СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ОЦІНКА ОСІБ, ЯКІ СКОЇЛИ СЕКСУАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ

Козерацька О. А.

PDF 33 1 Завантажень: 40, розмiр: 242.8 KB