Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» 2020

ISSN: 0130-2655

Видавець: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Проблематика: висвітлення проблем криміналістики, актуальних питань теорії та практики судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, слідчої тактики та методики розслідування злочинів.

Виданий: 2020-05-18

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.02 

Кучинська О. П., Пилипчук О. П. 

PDF Криміналістика 65 друк новий 19 25 Завантажень: 64, розмiр: 251.6 KB

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.08

Нестеренко С. Д., Стулов О. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 82 89 Завантажень: 62, розмiр: 257.6 KB

ПРОЦЕСИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ І КРИМІНАЛІСТИКА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.10

Думчиков М. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 100 108 Завантажень: 66, розмiр: 264.6 KB

ШЛЯХИ І СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.11

Жеребко О. І.

PDF Криміналістика 65 друк новий 108 120 Завантажень: 55, розмiр: 288.8 KB

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.12

Кравченко О. А., Заверико Р. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 120 129 Завантажень: 51, розмiр: 272.0 KB

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЛАТВІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.16

Шуневич К. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 159 169 Завантажень: 69, розмiр: 276.7 KB
2. ПИТАННЯ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ – ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.18

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. 

PDF Криміналістика 65 друк новий 183 196 Завантажень: 47, розмiр: 316.1 KB

ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ УСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ І ОБСТАВИН ВЧИНЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.22

Борисова Л. В., Біленчук П. Д., Малій М. І., Виноградова В. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 230 239 Завантажень: 47, розмiр: 264.4 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ В КІБЕРСФЕРІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.27

Думчиков М. О., Пахомов В. В., Бондаренко О. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 283 290 Завантажень: 51, розмiр: 256.9 KB

ПРАВА ДИТИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Резнік М.М., О.А. Столітній

PDF Криміналістика 65 друк новий 298 308 Завантажень: 56, розмiр: 300.0 KB
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ЯКІ ВИКОНАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА ЗАСОБІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.33

Красюк І. П., Сухомлин Я. С. , Тарасюк І. М., Молибога М. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 344 349 Завантажень: 66, розмiр: 245.3 KB

ОБМЕЖУВАЧ – КОНСТРУКТИВНА СКЛАДОВА, НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА КОРОТКОКЛИНКОВОЮ ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.34

Большаков В. Н., Мазниченко Ю. О., Голуб Ю. М., Молибога М. П., Самойленко І. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 350 360 Завантажень: 69, розмiр: 271.8 KB

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУБСТАНЦІЇ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПОРІВНЯЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СЛІДІВ НИЗУ ВЗУТТЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.36

Сітовський Ю. А., Слесар Р. В., Мельник О. В., Самойленко І. М., Мазниченко Ю. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 372 380 Завантажень: 88, розмiр: 3.9 MB

ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОГО ПОРОШКУ «ТРИФОЛІН» ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.38

Аксьонов В. В., Кожевніков В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 392 404 Завантажень: 49, розмiр: 4.3 MB

ПОРІВНЯЛЬНІ ЗРАЗКИ В ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.40

Бандурко В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 415 423 Завантажень: 51, розмiр: 1.0 MB

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЯДЕРНО-ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.39

Біленчук П. Д., Сватюк Н. І., Поп О. М., Симкакич О. І., Маслюк О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 405 415 1 Завантажень: 55, розмiр: 372.7 KB
4. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
5. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.47

Герасименко І. В., Максимов С. Й.

PDF Криміналістика 65 друк новий 477 485 Завантажень: 69, розмiр: 257.7 KB

АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.48

Командиров О. В., Левченко О. В., Косаревська Р. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 485 496 Завантажень: 35, розмiр: 4.3 MB
6. СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НАЖИТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.54

Гисе И. Х., Лиодорова Ю. Г., Баркаускас М. П., Маркина О. А., Мамиконян К. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 542 557 Завантажень: 44, розмiр: 341.7 KB

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.55

Мамиконян К. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 557 567 Завантажень: 47, розмiр: 292.8 KB
7. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА
8. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.61

А. В. Кофанов, Н. В. Павловська, О. В. Романенко, Г. О. Стрілець, Н. А. Філіпова

PDF Криміналістика 65 друк новий 624 638 Завантажень: 55, розмiр: 362.0 KB
9. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
10. СУДОВА МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПІДРОБКИ ТВОРУ МИСТЕЦТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.66

Поліщук І. Ю., Колонюк В. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 672 684 Завантажень: 39, розмiр: 310.5 KB
11. ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА

НАУКОВІ РОЗРОБКИ У ГАЛУЗІ ВІЙСЬКОВИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.69

Савечко В. О., Козлов О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 707 714 Завантажень: 40, розмiр: 735.2 KB

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.71

Полуянов С. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 721 728 Завантажень: 41, розмiр: 277.7 KB
12. СУДОВО-МЕДИЧНА ТА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

МЕТОДИКА ПРИГОТУВАННЯ ЦИТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ БАНІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.74

Старовойтова Р. О., Дручініна І. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 745 749 Завантажень: 45, розмiр: 257.6 KB
13. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
14. ЕКСПЕРТНА ТА АДВОКАТСЬКА ПРАКТИКА