Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» 2020

ISSN: 0130-2655

Видавець: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Проблематика: висвітлення проблем криміналістики, актуальних питань теорії та практики судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, слідчої тактики та методики розслідування злочинів.

Виданий: 2020-05-18

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.01
І. І. Когутич 

PDF Криміналістика 65 друк новий 5 19 Завантажень: 76, розмiр: 323.7 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.02 

Кучинська О. П., Пилипчук О. П. 

PDF Криміналістика 65 друк новий 19 25 Завантажень: 33, розмiр: 251.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: РІВНІ, НАПРЯМИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.04

Чорноус Ю. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 40 51 Завантажень: 25, розмiр: 283.0 KB

РЕЦЕНЗИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА И ПИСЬМЕННОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.05

Щербаковский М. Г.

PDF Криміналістика 65 друк новий 52 63 Завантажень: 30, розмiр: 281.6 KB

НАСЛІДКИ УХИЛЕННЯ ВІД УЧАСТІ В ЕКСПЕРТИЗІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.06

Нестор Н. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 64 72 Завантажень: 24, розмiр: 264.2 KB

ЕЛЕКТРОННИЙ СЕГМЕНТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.07

Столітній А. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 72 82 Завантажень: 23, розмiр: 279.3 KB

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.08

Нестеренко С. Д., Стулов О. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 82 89 Завантажень: 34, розмiр: 257.6 KB

ЕЛЕКТРОННИЙ СЕГМЕНТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНІ ЛАТВІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.09

Каланча І. Г.

PDF Криміналістика 65 друк новий 90 100 Завантажень: 28, розмiр: 279.3 KB

ПРОЦЕСИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ І КРИМІНАЛІСТИКА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.10

Думчиков М. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 100 108 Завантажень: 27, розмiр: 264.6 KB

ШЛЯХИ І СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.11

Жеребко О. І.

PDF Криміналістика 65 друк новий 108 120 Завантажень: 39, розмiр: 288.8 KB

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.12

Кравченко О. А., Заверико Р. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 120 129 Завантажень: 33, розмiр: 272.0 KB

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.15

Гуменский А. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 151 158 Завантажень: 27, розмiр: 261.2 KB

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЛАТВІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.16

Шуневич К. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 159 169 Завантажень: 34, розмiр: 276.7 KB
2. ПИТАННЯ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ – ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.18

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. 

PDF Криміналістика 65 друк новий 183 196 Завантажень: 26, розмiр: 316.1 KB

ФІКСАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ НА МІСЦІ ПОДІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.21

Пиріг І. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 220 229 Завантажень: 38, розмiр: 299.4 KB

ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ УСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ І ОБСТАВИН ВЧИНЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.22

Борисова Л. В., Біленчук П. Д., Малій М. І., Виноградова В. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 230 239 Завантажень: 22, розмiр: 264.4 KB

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.23

Баулін О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 239 251 Завантажень: 28, розмiр: 291.4 KB

КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.25

Однолько І. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 262 270 Завантажень: 40, розмiр: 263.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ В КІБЕРСФЕРІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.27

Думчиков М. О., Пахомов В. В., Бондаренко О. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 283 290 Завантажень: 23, розмiр: 256.9 KB

ПРАВА ДИТИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Резнік М.М., О.А. Столітній

PDF Криміналістика 65 друк новий 298 308 Завантажень: 24, розмiр: 300.0 KB

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОФАЙЛІНГА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.29

Калюга К. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 308 316 Завантажень: 35, розмiр: 268.9 KB
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ЯКІ ВИКОНАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА ЗАСОБІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.33

Красюк І. П., Сухомлин Я. С. , Тарасюк І. М., Молибога М. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 344 349 Завантажень: 34, розмiр: 245.3 KB

ОБМЕЖУВАЧ – КОНСТРУКТИВНА СКЛАДОВА, НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА КОРОТКОКЛИНКОВОЮ ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.34

Большаков В. Н., Мазниченко Ю. О., Голуб Ю. М., Молибога М. П., Самойленко І. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 350 360 Завантажень: 30, розмiр: 271.8 KB

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ ЛЮДИНИ НА СКЛАДНИХ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХНЯХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ В ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.35

Яковлєв О. В., Лук’янчиков Б. Є., Свірін О. Ф., Микитенко О. Б.

PDF Криміналістика 65 друк новий 361 371 Завантажень: 27, розмiр: 776.1 KB

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУБСТАНЦІЇ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПОРІВНЯЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СЛІДІВ НИЗУ ВЗУТТЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.36

Сітовський Ю. А., Слесар Р. В., Мельник О. В., Самойленко І. М., Мазниченко Ю. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 372 380 Завантажень: 43, розмiр: 3.9 MB

ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОГО ПОРОШКУ «ТРИФОЛІН» ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.38

Аксьонов В. В., Кожевніков В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 392 404 Завантажень: 25, розмiр: 4.3 MB

ПОРІВНЯЛЬНІ ЗРАЗКИ В ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.40

Бандурко В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 415 423 Завантажень: 19, розмiр: 1.0 MB

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЯДЕРНО-ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.39

Біленчук П. Д., Сватюк Н. І., Поп О. М., Симкакич О. І., Маслюк О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 405 415 1 Завантажень: 32, розмiр: 372.7 KB
4. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЦИФРОВИХ СЛІДІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.45

Омельян О. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 457 466 Завантажень: 28, розмiр: 289.9 KB
5. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗНОСУ ТА НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.46

Пасько Р. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 467 476 Завантажень: 28, розмiр: 447.0 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.47

Герасименко І. В., Максимов С. Й.

PDF Криміналістика 65 друк новий 477 485 Завантажень: 27, розмiр: 257.7 KB

АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.48

Командиров О. В., Левченко О. В., Косаревська Р. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 485 496 Завантажень: 19, розмiр: 4.3 MB

РОЗРАХУНОК ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.50

Савчак В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 506 518 Завантажень: 26, розмiр: 289.1 KB

СУЧАСНІ ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.51

Третяк М. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 519 524 Завантажень: 25, розмiр: 247.8 KB
6. СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НАЖИТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.54

Гисе И. Х., Лиодорова Ю. Г., Баркаускас М. П., Маркина О. А., Мамиконян К. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 542 557 Завантажень: 29, розмiр: 341.7 KB

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.55

Мамиконян К. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 557 567 Завантажень: 30, розмiр: 292.8 KB

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.56

Рудая М. І.

PDF Криміналістика 65 друк новий 567 575 Завантажень: 32, розмiр: 340.3 KB

ВПЛИВ ІНІЦІАТИВИ BEPS НА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ З ПИТАНЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.57

Гриненко І. М., Гриненко Ю. І.

PDF Криміналістика 65 друк новий 575 584 Завантажень: 24, розмiр: 294.3 KB
7. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ СУДНОПЛАВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.58

Рувін О. Г., Матвеїв В. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 585 593 Завантажень: 29, розмiр: 308.9 KB
8. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.61

А. В. Кофанов, Н. В. Павловська, О. В. Романенко, Г. О. Стрілець, Н. А. Філіпова

PDF Криміналістика 65 друк новий 624 638 Завантажень: 30, розмiр: 362.0 KB
9. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.63

Матейко Н. В., Лишак О. А.

PDF Криміналістика 65 друк новий 643 653 Завантажень: 25, розмiр: 320.3 KB
10. СУДОВА МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТАРОДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ КИРИЛИЧНОГО ДРУКУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.65

Ходченко І. Л., Юдіна О. В., Колонюк В. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 661 672 Завантажень: 17, розмiр: 322.5 KB

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПІДРОБКИ ТВОРУ МИСТЕЦТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.66

Поліщук І. Ю., Колонюк В. П.

PDF Криміналістика 65 друк новий 672 684 Завантажень: 22, розмiр: 310.5 KB
11. ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОБ’ЄДНАНОГО КЕРІВНИЦТВА СИЛАМИ ОБОРОНИ ТА ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.68

Савечко В. О., Черниш О. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 697 707 Завантажень: 25, розмiр: 350.3 KB

НАУКОВІ РОЗРОБКИ У ГАЛУЗІ ВІЙСЬКОВИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.69

Савечко В. О., Козлов О. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 707 714 Завантажень: 30, розмiр: 735.2 KB

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.71

Полуянов С. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 721 728 Завантажень: 20, розмiр: 277.7 KB
12. СУДОВО-МЕДИЧНА ТА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖІНОК В УКРАЇНІ ТА СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.72

Бабкіна О. П., Ткачов А. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 729 738 Завантажень: 50, розмiр: 313.0 KB

ЕКСПЕРТНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-ЦИТОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.73

Старовойтова Р. О., Личман Т. В.

PDF Криміналістика 65 друк новий 738 744 Завантажень: 42, розмiр: 273.0 KB

МЕТОДИКА ПРИГОТУВАННЯ ЦИТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ БАНІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.74

Старовойтова Р. О., Дручініна І. М.

PDF Криміналістика 65 друк новий 745 749 Завантажень: 24, розмiр: 257.6 KB

ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ ТРАВМА: РОЛЬ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТНОСТИ, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ В Г. МИНСК ЗА ПЕРИОД 2009-2018 ГГ.

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.75

Гусенцов А. О., Кильдюшов Е. М., Козловский А. С. , Ленковец А. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 750 761 Завантажень: 26, розмiр: 354.2 KB
13. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗЕЮ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.77

Форіс Ю. Б., Юдіна О. В., Виноградова В. С.

PDF Криміналістика 65 друк новий 770 776 Завантажень: 20, розмiр: 293.8 KB
14. ЕКСПЕРТНА ТА АДВОКАТСЬКА ПРАКТИКА

ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКОМ ПРИ ВИХОДІ З ТОВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.80

Писаренко О. О.

PDF Криміналістика 65 друк новий 790 792 Завантажень: 24, розмiр: 222.5 KB