Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» 2019

ISSN: 0130-2655

Видавець: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Проблематика: висвітлення проблем криміналістики, актуальних питань теорії та практики судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, слідчої тактики та методики розслідування злочинів.

Виданий: 2019-07-05

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ПРО АКТУАЛІЗАЦІЮ ФІЛОСОФСЬКОГО АСПЕКТА РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.01

І. І. Когутич

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 35 48 1 Завантажень: 19, розмiр: 356.1 KB

ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.02

Н. І. Клименко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 48 57 Завантажень: 33, розмiр: 282.3 KB

ЩОДО ПИТАННЯ ВІДНЕСЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДО СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.03

І. В. Пиріг

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 58 68 2 Завантажень: 26, розмiр: 293.7 KB

ПОНЯТТЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.04   

Н. В. Нестор

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 68 77 Завантажень: 20, розмiр: 278.4 KB

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД АКРЕДИТАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.05

В. В. Хоша

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 78 87 Завантажень: 18, розмiр: 282.2 KB

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.06

Є. Ф. Тищенко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 88 101 1 Завантажень: 23, розмiр: 319.8 KB

ЕЛЕКТРОНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.07

А. В. Столітній

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 102 111 2 Завантажень: 27, розмiр: 282.8 KB

ОЦІНКА ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ «НАУКОВИХ СУДДІВ» У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.09

Н. М. Ахтирська

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 125 137 1 Завантажень: 17, розмiр: 303.9 KB

УЧАСТЬ ЕКСПЕРТА У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ – ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.10

І. Г. Каланча

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 137 144 Завантажень: 28, розмiр: 273.3 KB

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.11

П. Петкович; В. Присэкару

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 145 150 1 Завантажень: 22, розмiр: 257.9 KB

О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.12

В. П. Колонюк; Ю. Б. Форис; Е. В. Юдина; В. С. Виноградова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 150 157 Завантажень: 24, розмiр: 291.9 KB
2. ПИТАННЯ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.13

Лук’янчиков Є. Д.; Петряєв С. Ю.

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 158 169 Завантажень: 28, розмiр: 345.3 KB

СПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ І НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.14

В. В. Тіщенко; О. П. Ващук

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 169 179 1 Завантажень: 23, розмiр: 289.2 KB

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛІДЧОГО ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ПОКАЗАНЬ СВІДКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.17

О. М. Цільмак

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 200 209 Завантажень: 17, розмiр: 291.8 KB

ГЕНЕЗИС ЗАСТОСУВАННЯ IT-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.18

А. В. Кофанов; В. В. Арешонков

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 209 222 1 Завантажень: 22, розмiр: 324.8 KB

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ СУЧАСНИМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.21

Б. Є. Лук’янчиков; О. В. Усенко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 239 249 1 Завантажень: 22, розмiр: 434.0 KB

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРЕУГОЛЬНИКА МОШЕННИЧЕСТВА В РАСКРЫТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.23

Ю. Г. Лиодорова; Я. Г. Иевитис

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 259 271 1 Завантажень: 29, розмiр: 328.5 KB

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА СУЧАСНОМУ РІВНІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.24

Ю. П. Приходько; С. Г. Луценко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 271 283 1 Завантажень: 32, розмiр: 539.1 KB

ТЕОРІЯ ІГОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.26

О. В. Плахотнік

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 294 305 Завантажень: 22, розмiр: 856.0 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.27

З. М. Топорецька

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 305 319 Завантажень: 27, розмiр: 343.5 KB

ВИКОРИСТАННЯ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ДОПИТУ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.28

С. В. Томин

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 319 331 Завантажень: 17, розмiр: 302.6 KB

ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОГЛЯДУ (ДОСЛІДЖЕННЯ) МІСЦЯ ПОДІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.29

А. О. Полтавський

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 331 349 1 Завантажень: 30, розмiр: 360.1 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.32

Ю. О. Мотліч

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 371 381 1 Завантажень: 30, розмiр: 284.4 KB
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ОЗНАКИ ПРОПАГАНДИ ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ В ТЕКСТІ МОВНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.33

Т. В. Будко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 382 392 Завантажень: 22, розмiр: 339.2 KB

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.35

А. А. Кириченко; А. С. Тунтула; Ю. Д. Ткач

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 405 416 1 Завантажень: 23, розмiр: 313.8 KB

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПО БАЗИСНОЙ СУЩНОСТИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.36

А. А. Кириченко; Ю. А. Ланцедова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 416 426 1 Завантажень: 24, розмiр: 284.8 KB

СПОСІБ ПІДРОБКИ СУЧАСНИХ ПАСПОРТНИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ ДРУКАРСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.37

О. В. Ананьїн; Н. Д. Жигун

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 427 434 1 Завантажень: 23, розмiр: 685.0 KB

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.38

А. Э. Сванкулов

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 435 441 1 Завантажень: 12, розмiр: 264.3 KB

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОСТРІЛУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.40

М. П. Молибога

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 447 455 1 Завантажень: 28, розмiр: 976.2 KB

СТОСОВНО ПИТАННЯ ПІДРОБКИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.41

С. М. Науменко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 456 464 1 Завантажень: 18, розмiр: 1.4 MB

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.45

А. Н. Хох; В. Б. Звягинцев

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 498 509 1 Завантажень: 27, розмiр: 827.7 KB

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАРБОКСИЛАТНИХ АНТИФРИЗІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.46

О. А. Сич; Т. М. Кот

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 510 521 1 Завантажень: 27, розмiр: 427.1 KB

МЕТОДИКА ДЕТЕКТУВАННЯ БІОМОЛЕКУЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО Si.

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.47

П. О. Теселько; В. Б. Шевченко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 521 528 1 Завантажень: 24, розмiр: 343.8 KB

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ В СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.48

И. Е. Герасимова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 528 533 1 Завантажень: 24, розмiр: 281.7 KB
4. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ТА ІНЦИДЕНТІВ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.52

А. В. Юхименко; П. Г. Борщевський

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 560 568 1 Завантажень: 35, розмiр: 274.8 KB

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ СО ВЗРЫВОМ ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОЖАРА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.53

Т. А. Шагдарова; А. П. Мухин; К. Е. Кайназаров

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 569 580 1 Завантажень: 24, розмiр: 318.9 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ РУХУ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.54

А. В. Батіг

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 580 588 1 Завантажень: 30, розмiр: 346.7 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ В КРИВИХ ДІЛЯНКАХ КОЛІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.55

А. В. Батіг; О. Б. Ковальчук

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 588 599 1 Завантажень: 17, розмiр: 929.2 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ НАЇЗДУ ЛОКОМОТИВА НА ПЕРЕШКОДУ: НЕОБХІДНІ ДАНІ ТА ДОКУМЕНТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.58

А. Я. Кузишин; О. Б. Ковальчук

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 615 621 1 Завантажень: 24, розмiр: 603.5 KB
5. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.59

Р. М. Пасько; С. Й. Максимов; Є. В. Псярнецький

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 622 633 1 Завантажень: 24, розмiр: 443.5 KB

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЇ (BUILDING INFORMATION MODELING) В БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.60

О. В. Командиров; О. В. Левченко; О. В. Кисіль

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 633 638 1 Завантажень: 29, розмiр: 255.7 KB

КОМПЛЕКСНА СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.61

М. Б. Жолобецька; В. П. Колонюк

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 639 655 Завантажень: 36, розмiр: 361.3 KB

ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ВСТАНОВЛЕННЯМ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЛІ. ТРАНСФОРМАЦІЯ У КОШТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.62

В. В. Савчак

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 656 670 1 Завантажень: 19, розмiр: 315.4 KB

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ВОГНЕЗАХИСНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ РОЗЧИНАМИ ДСА-1 ТА ДСА-2

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.63

С. О. Лесів

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 671 676 Завантажень: 12, розмiр: 260.9 KB
6. СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПУЩЕНОЇ УВИГОДИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.64

О. О. Маркіна; Т. В. Паєнтко

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 677 688 1 Завантажень: 22, розмiр: 335.7 KB

НОВАЦІЇ У ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННІ В ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ОФШОРАМИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.66

М. І. Рудая

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 699 707 1 Завантажень: 19, розмiр: 302.5 KB

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ (БАЗ ДАНИХ) В СУДОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ, З ПИТАНЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.67

І. М. Гриненко; Ю. І. Гриненко; М. О. Полєнніков

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 708 720 Завантажень: 20, розмiр: 333.0 KB

ОКРЕМІ АСПЕКТИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.70

О. А. Ляшенко; О. В. Щербина

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 747 763 1 Завантажень: 24, розмiр: 352.3 KB

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.71

О. О. Кандирал

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 763 771 1 Завантажень: 21, розмiр: 303.1 KB
7. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ПРАКТИКИ З ОЦІНКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА – БРОНЕЖИЛЕТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.72

А. В. Юхименко; В. О. Волоков

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 772 783 Завантажень: 23, розмiр: 1015.6 KB
8. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ СУМИ ЗБИТКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ СУМІЖНИХ ПРАВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.73

І. Г. Голова

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 784 791 Завантажень: 29, розмiр: 319.4 KB
9. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
10. СУДОВА МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРОДРУКОВАНИХ КНИГ КИРИЛИЧНОГО ДРУКУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.77

І. Л. Ходченко; О. В. Юдіна; В. П. Колонюк

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 819 828 1 Завантажень: 21, розмiр: 332.0 KB
11. ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА
12. СУДОВО-МЕДИЧНА ТА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

СТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ ОШИБОК И УПУЩЕНИЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.81

А. Н. Овсепян; Р. А. Ованесян; К. Г. Мхитарян

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 851 857 1 Завантажень: 14, розмiр: 282.9 KB

ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.82

М. А. Батлуков

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 858 867 1 Завантажень: 14, розмiр: 308.6 KB
13. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.83

А. В. Іщенко; О. Г. Рувін; В. В. Юсупов

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 868 882 Завантажень: 21, розмiр: 725.6 KB

РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЕТАПІ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.84

Н. В. Нестор; Н. М. Баюрко; Т. П. Кривак

PDF Верстка Криміналістика 2019 6.05. 883 892 1 Завантажень: 24, розмiр: 4.1 MB