Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 0130-2655

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» 2022

ISSN: 0130-2655

Видавець: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Проблематика: висвітлення проблем криміналістики, актуальних питань теорії та практики судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, слідчої тактики та методики розслідування злочинів.

Виданий: 2022-08-09

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

НЕМОЖЛИВІСТЬ І ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ВИСНОВКІВ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.01

О. С. Катарага, П. П. Петкович, В. А. Прісекару

PDF Kataraga67 Завантажень: 55, розмiр: 287.4 KB

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДИК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ВІД ПЛАНУВАННЯ ДО ПРИПИНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.02

Рувін О.Г., Полтавський А.О.

PDF Ruvin67 Завантажень: 29, розмiр: 302.6 KB

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.03

Нестор Н.В., Баулін О.В.

PDF Nestor67 Завантажень: 26, розмiр: 278.8 KB

ДОКТРИНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІНТЕГРАТИВНІЙ ДОКТРИНІ ДОКАЗОВОГО ПРАВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.04

Тертишник В.М., Варава В.В.

PDF Tertyshnyk67 Завантажень: 14, розмiр: 286.1 KB

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СУДОВО-ЕКСПЕРТОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.05

Хомутенко В.П., Хомутенко А.В.

PDF Khomutenko67 Завантажень: 23, розмiр: 319.0 KB

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.06

Бєлік Л.С.

PDF Bielik67 Завантажень: 41, розмiр: 285.9 KB

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ «СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ»ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.07

Полтавський А.О.

PDF Poltavsky67 Завантажень: 19, розмiр: 292.3 KB

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.08

Жеребко О.І.

PDF Zherebko67 Завантажень: 10, розмiр: 279.1 KB

ПРО «ПРАВИЛЬНУ» КЛАСИФІКАЦІЮ ЗАДАЧ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.09

Гуменський О.А.

PDF Humenskyi67 Завантажень: 15, розмiр: 333.4 KB

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ СПЕЦІАЛІСТА В КОНТЕКСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.10

Кухарева С.М., Кальной Д.В., Камінський А.М.

PDF Kukhareva67 Завантажень: 19, розмiр: 296.6 KB

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.11

Кривак Т.П.

PDF Kryvak67 Завантажень: 90, розмiр: 319.2 KB

ВИКОРИСТАННЯ «РОЗУМНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.12

Перцев Р.В.

PDF Pertsev67 Завантажень: 22, розмiр: 297.0 KB
2. ПИТАННЯ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.14

Нестор Н.В.

PDF Nestor67_2 Завантажень: 18, розмiр: 319.2 KB

ЕВОЛЮЦІЯ ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.15

Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є., Микитенко О.Б.

PDF Lukianchykov67 Завантажень: 13, розмiр: 282.4 KB

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У ФОРМІ ДІЗНАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.16

Гумін О.М., Собчук А.Ю.

PDF Humin67 Завантажень: 13, розмiр: 277.3 KB

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.17

Стратонов В.М., Проценко М.В.

PDF Stratonov67 Завантажень: 33, розмiр: 307.2 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПРАВОЧИНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.18

Біленчук П.Д., Колонюк В.П., Кравчук О.О.

PDF Bilenchuk67 Завантажень: 20, розмiр: 294.3 KB

ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ДЖЕРЕЛОМ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ (ЦИФРОВИХ) ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.19

Самойленко О.А., Чердинцев Ю.Г.

PDF Samoilenko67 Завантажень: 21, розмiр: 280.9 KB

БУЛІНГ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.20

Піщенко Г.І., Соловей О.О.

PDF Pishchenko67 Завантажень: 14, розмiр: 265.9 KB

ОДЕРЖАННЯ ДОКАЗІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ В СВІТЛІ ДРУГОГО ДОДАТКОВОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.21

Ахтирська Н.М.

PDF Akhtyrska67 Завантажень: 26, розмiр: 324.8 KB

ОГЛЯД ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЕКСГУМАЦІЄЮ, ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.22

Баулін О.В.

PDF Baulin67 Завантажень: 29, розмiр: 335.9 KB

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КОНТЕКСТІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.24

Смоков С.М., Федоров І.В.

PDF Smokov67 Завантажень: 15, розмiр: 330.7 KB

ОСОБЛИВОСТІ СТАДІЇ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.27

Бухонський С.О.

PDF Bukhonskyi67 Завантажень: 11, розмiр: 297.4 KB

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНОЇОПЕРАЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.28

Гребенюк А.В.

PDF Grebenyuk67 Завантажень: 17, розмiр: 289.3 KB

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.29

Мігалатюк В.В.

PDF V. Myhalatiuk67 Завантажень: 17, розмiр: 262.0 KB

ОЦІНКА ПОКАЗАНЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.31

Рижий О.А.

PDF Ryzhyi67 Завантажень: 11, розмiр: 251.4 KB

ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО ФАХІВЦЯ З ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ НОВОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.32

Рудь Д.О.

PDF Rud67 Завантажень: 18, розмiр: 302.2 KB
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ПРОБЛЕМИ У ПОРІВНЯННІ ДУЖЕ СХОЖИХ ПОЧЕРКІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.34

Марі Енн Науер

PDF Marie Anne Nauer67 Завантажень: 14, розмiр: 999.8 KB

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ПОЧЕРКУ ЯК ПСИХОМЕТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.35

Yury Chernov

PDF Chernov67 Завантажень: 11, розмiр: 552.9 KB

3D МОДЕЛЮВАННЯ ЯК КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД – ОБСЯГ, МЕЖІ ТА НАДІЙНІСТЬ. ЛИТОВСЬКА ПРАКТИКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.36

К. Гражеліс, Г. Юодкайте-Гранскене, Г. Мозурайтіс

PDF Grazelis67 Завантажень: 14, розмiр: 468.1 KB

ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА У ЦЕНТРІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЛИТВИ: СУЧАСНІ ДІЇ ТА МАЙБУТНЄ БАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.37

Р. Тамошюнайте

PDF Tamošiūnaitė67 Завантажень: 11, розмiр: 627.4 KB

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ PROTEUS SPP.У РІЗНИХ ТИПАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.38

S. Nikolyan, A. Tsakanyan, N. Andreasyan, S. Martirosyan

PDF Nikolyan67 Завантажень: 10, розмiр: 302.7 KB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН ГРУПИ ПОХІДНИХ ФЕНІЛЕТИЛАМІНУ (НА ПРИКЛАДІ МЕСКАЛІНУ ТА 2С-В)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.39

Шинкаренко Д.Ю., Конопацька І.С., Цинда Р.В., Король К.П., Посільський О.О.

PDF Shynkarenko67 Завантажень: 10, розмiр: 858.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКСИГЕНАТІВ В АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.40

Сич О.А., Корнієнко А.Ю., Євтушенко Н.В.

PDF Sych67 Завантажень: 10, розмiр: 444.4 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.41

Кошель О.Ю.

PDF Koshel67 Завантажень: 12, розмiр: 652.3 KB

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.42

Федулова О.Ф., Кошель О.Ю., Приступа В.В.

PDF Fedulova67 Завантажень: 10, розмiр: 1.3 MB

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТАТИВНОГО АНАЛІТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА МІСТІ ЗЛОЧИНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.43

Кучинська І.В.

PDF Kuchynska67 Завантажень: 13, розмiр: 268.1 KB

ПІДПИСИ І КОРОТКІ РУКОПИСНІ ЗАПИСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.44

Красюк І.П.

PDF Krasiuk67 Завантажень: 15, розмiр: 257.2 KB

ВИДИ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА БАНКНОТАХ ТА СПОСОБИ ЇХ ІМІТАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.45

Зубова Н.О., Науменко С.М., Сомов В.В.

PDF Zubova67 Завантажень: 18, розмiр: 3.6 MB

ФІКСАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМНИХ СЛІДІВ ВЗУТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ 3D СКАНУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.46

Коваленко А.В.

PDF Kovalenko67 Завантажень: 15, розмiр: 1.0 MB

РОЛЬ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.47

Бабков А.О.

PDF Babkov67 Завантажень: 8, розмiр: 228.3 KB
4. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПОЗОВОМ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.48

Борис О.П., Пасько Р.М.

PDF Borys67 Завантажень: 11, розмiр: 322.9 KB

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.49

Борис О.П., Шмерего О.Б.

PDF Borys67_2 Завантажень: 16, розмiр: 246.2 KB

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВИБУХІВ ГАЗОПИЛОВИХ СУМІШЕЙ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.51

Крупка Я.А., Зав’ялова О.Л., Костенко В.К., Костенко Т.В.

PDF Krupka67 Завантажень: 15, розмiр: 276.9 KB

НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ ПОНЯТТЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ РУХУ У ПРАВИЛАХ ДОРОЖНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.53

Вовк В.Є.

PDF Vovk67 Завантажень: 18, розмiр: 233.4 KB
5. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО_ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ПРИРОДООХОРОННІЙ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.54

О. С. Катарага, В. І. Тріфеуцан, А.-М. В. Кишляну

PDF Kataraga67_2 Завантажень: 11, розмiр: 308.1 KB
6. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ТА (АБО) ЗБИТКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.55

Курочкін С.Г.

PDF Kurochkin67 Завантажень: 17, розмiр: 328.4 KB

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАКЛАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.56

Мисковець Н.О.

PDF Myskovets67 Завантажень: 32, розмiр: 348.2 KB
7. СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇН

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.60

Сивова І.В.

PDF Syvova67 Завантажень: 13, розмiр: 223.6 KB
8. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.61

Садченко О.О., Шевченко О.В.

PDF Sadchenko67 Завантажень: 14, розмiр: 335.7 KB

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІРЯНИХ СУМОК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.62

Кунділовська Т.А.

PDF Kundilovska67 Завантажень: 11, розмiр: 289.0 KB

АКТУАЛЬНІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.63

Заяць Я.І., Беднарчук М.С., Яровий О.Д., Долинський С.М., Попович Н.І.

PDF Zaiats67 Завантажень: 15, розмiр: 285.6 KB
9. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЗОБРАЖЕННЯ ЧИ ІМІТАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ПРАПОРІВ: ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.64

Федоренко В.Л., Коваленко В.В., Чабанець Т.М.

PDF Fedorenko67 Завантажень: 11, розмiр: 436.7 KB
10. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ФАКТОРИ НЕУСВІДОМЛЕНОГО ВИКРИВЛЕННЯ ОСОБОЮ ПОКАЗАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.66

Цільмак О.М.

PDF Tsilmak67 Завантажень: 16, розмiр: 388.1 KB

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ОКРЕМИХ ПРИКЛАДАХ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.67

Літвінова Т.Р.

PDF Litvinova67 Завантажень: 15, розмiр: 268.7 KB

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ В АСПЕКТІВ ПЛИВУ ПРОЦЕСІВ РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.68

Стаднік І.М.

PDF Stadnik67 Завантажень: 11, розмiр: 349.8 KB
11. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У РІЗНИХ ПОЛІТИКО-СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ (1913-2022 роки)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.69

Колонюк В.П., Форіс Ю.Б., Юдіна О.В., Виноградова В.С.

PDF Koloniuk67 Завантажень: 13, розмiр: 313.4 KB