Міжвідомчий Науково-методичний збірник
"Криміналістика і судова експертиза"
ISSN: 2786-7072 (Online); ISSN: 2786-7080 (Print)

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» 2022

ISSN: 0130-2655

Видавець: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Проблематика: висвітлення проблем криміналістики, актуальних питань теорії та практики судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, слідчої тактики та методики розслідування злочинів.

Виданий: 2022-08-09

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

НЕМОЖЛИВІСТЬ І ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ВИСНОВКІВ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.01

О. С. Катарага, П. П. Петкович, В. А. Прісекару

PDF Kataraga67 Завантажень: 116, розмiр: 287.4 KB

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.03

Нестор Н.В., Баулін О.В.

PDF Nestor67 Завантажень: 91, розмiр: 278.8 KB

ДОКТРИНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІНТЕГРАТИВНІЙ ДОКТРИНІ ДОКАЗОВОГО ПРАВА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.04

Тертишник В.М., Варава В.В.

PDF Tertyshnyk67 Завантажень: 49, розмiр: 286.1 KB

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СУДОВО-ЕКСПЕРТОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.05

Хомутенко В.П., Хомутенко А.В.

PDF Khomutenko67 Завантажень: 74, розмiр: 319.0 KB

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.06

Бєлік Л.С.

PDF Bielik67 Завантажень: 89, розмiр: 285.9 KB

ПРО «ПРАВИЛЬНУ» КЛАСИФІКАЦІЮ ЗАДАЧ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.09

Гуменський О.А.

PDF Humenskyi67 Завантажень: 42, розмiр: 333.4 KB

ВИКОРИСТАННЯ «РОЗУМНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.12

Перцев Р.В.

PDF Pertsev67 Завантажень: 58, розмiр: 297.0 KB
2. ПИТАННЯ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.14

Нестор Н.В.

PDF Nestor67_2 Завантажень: 54, розмiр: 319.2 KB

ЕВОЛЮЦІЯ ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.15

Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є., Микитенко О.Б.

PDF Lukianchykov67 Завантажень: 42, розмiр: 282.4 KB

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.17

Стратонов В.М., Проценко М.В.

PDF Stratonov67 Завантажень: 88, розмiр: 307.2 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПРАВОЧИНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.18

Біленчук П.Д., Колонюк В.П., Кравчук О.О.

PDF Bilenchuk67 Завантажень: 48, розмiр: 294.3 KB

ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ДЖЕРЕЛОМ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ (ЦИФРОВИХ) ДОКУМЕНТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.19

Самойленко О.А., Чердинцев Ю.Г.

PDF Samoilenko67 Завантажень: 56, розмiр: 280.9 KB

БУЛІНГ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.20

Піщенко Г.І., Соловей О.О.

PDF Pishchenko67 Завантажень: 53, розмiр: 265.9 KB

ОГЛЯД ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЕКСГУМАЦІЄЮ, ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.22

Баулін О.В.

PDF Baulin67 Завантажень: 68, розмiр: 335.9 KB

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КОНТЕКСТІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.24

Смоков С.М., Федоров І.В.

PDF Smokov67 Завантажень: 43, розмiр: 330.7 KB

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.29

Мігалатюк В.В.

PDF V. Myhalatiuk67 Завантажень: 61, розмiр: 262.0 KB

ОЦІНКА ПОКАЗАНЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.31

Рижий О.А.

PDF Ryzhyi67 Завантажень: 38, розмiр: 251.4 KB
3. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ПРОБЛЕМИ У ПОРІВНЯННІ ДУЖЕ СХОЖИХ ПОЧЕРКІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.34

Марі Енн Науер

PDF Marie Anne Nauer67 Завантажень: 35, розмiр: 999.8 KB

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ПОЧЕРКУ ЯК ПСИХОМЕТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.35

Yury Chernov

PDF Chernov67 Завантажень: 40, розмiр: 552.9 KB

3D МОДЕЛЮВАННЯ ЯК КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД – ОБСЯГ, МЕЖІ ТА НАДІЙНІСТЬ. ЛИТОВСЬКА ПРАКТИКА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.36

К. Гражеліс, Г. Юодкайте-Гранскене, Г. Мозурайтіс

PDF Grazelis67 Завантажень: 35, розмiр: 468.1 KB

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ PROTEUS SPP.У РІЗНИХ ТИПАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.38

S. Nikolyan, A. Tsakanyan, N. Andreasyan, S. Martirosyan

PDF Nikolyan67 Завантажень: 30, розмiр: 302.7 KB

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН ГРУПИ ПОХІДНИХ ФЕНІЛЕТИЛАМІНУ (НА ПРИКЛАДІ МЕСКАЛІНУ ТА 2С-В)

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.39

Шинкаренко Д.Ю., Конопацька І.С., Цинда Р.В., Король К.П., Посільський О.О.

PDF Shynkarenko67 Завантажень: 44, розмiр: 858.6 KB

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКСИГЕНАТІВ В АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.40

Сич О.А., Корнієнко А.Ю., Євтушенко Н.В.

PDF Sych67 Завантажень: 28, розмiр: 444.4 KB

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.41

Кошель О.Ю.

PDF Koshel67 Завантажень: 28, розмiр: 652.3 KB

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.42

Федулова О.Ф., Кошель О.Ю., Приступа В.В.

PDF Fedulova67 Завантажень: 27, розмiр: 1.3 MB

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТАТИВНОГО АНАЛІТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА МІСТІ ЗЛОЧИНУ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.43

Кучинська І.В.

PDF Kuchynska67 Завантажень: 32, розмiр: 268.1 KB

ПІДПИСИ І КОРОТКІ РУКОПИСНІ ЗАПИСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.44

Красюк І.П.

PDF Krasiuk67 Завантажень: 42, розмiр: 257.2 KB

ВИДИ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА БАНКНОТАХ ТА СПОСОБИ ЇХ ІМІТАЦІЇ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.45

Зубова Н.О., Науменко С.М., Сомов В.В.

PDF Zubova67 Завантажень: 47, розмiр: 3.6 MB

ФІКСАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМНИХ СЛІДІВ ВЗУТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ 3D СКАНУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.46

Коваленко А.В.

PDF Kovalenko67 Завантажень: 40, розмiр: 1.0 MB

РОЛЬ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.47

Бабков А.О.

PDF Babkov67 Завантажень: 35, розмiр: 228.3 KB
4. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.49

Борис О.П., Шмерего О.Б.

PDF Borys67_2 Завантажень: 36, розмiр: 246.2 KB

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВИБУХІВ ГАЗОПИЛОВИХ СУМІШЕЙ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.51

Крупка Я.А., Зав’ялова О.Л., Костенко В.К., Костенко Т.В.

PDF Krupka67 Завантажень: 35, розмiр: 276.9 KB
5. СУДОВА ІНЖЕНЕРНО_ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ПРИРОДООХОРОННІЙ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.54

О. С. Катарага, В. І. Тріфеуцан, А.-М. В. Кишляну

PDF Kataraga67_2 Завантажень: 44, розмiр: 308.1 KB
6. СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАКЛАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.56

Мисковець Н.О.

PDF Myskovets67 Завантажень: 82, розмiр: 348.2 KB
7. СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇН

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.60

Сивова І.В.

PDF Syvova67 Завантажень: 34, розмiр: 223.6 KB
8. СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА

КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.61

Садченко О.О., Шевченко О.В.

PDF Sadchenko67 Завантажень: 52, розмiр: 335.7 KB

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІРЯНИХ СУМОК

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.62

Кунділовська Т.А.

PDF Kundilovska67 Завантажень: 34, розмiр: 289.0 KB

АКТУАЛЬНІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.63

Заяць Я.І., Беднарчук М.С., Яровий О.Д., Долинський С.М., Попович Н.І.

PDF Zaiats67 Завантажень: 51, розмiр: 285.6 KB
9. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
10. СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ФАКТОРИ НЕУСВІДОМЛЕНОГО ВИКРИВЛЕННЯ ОСОБОЮ ПОКАЗАНЬ

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.66

Цільмак О.М.

PDF Tsilmak67 Завантажень: 40, розмiр: 388.1 KB
11. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ